Vytauto Igno tapybos paroda

Vytautas Ignas painting
Pradžia:2019-03-05 16:30
Pabaiga:2019-06-05 19:30
Vieta:II a. erdvės
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Bibliotekos II a. ekspozicijų erdvėse eksponuojama Vytauto Igno (JAV) tapybos darbų paroda iš Nacionalinio M. K.Čiurlionio dailės muziejaus. Tai antroji parodų ciklo „Lietuvių išeivijos dailė“, skirto Pasaulio lietuvių metams, paroda.

Lietuvos tapytojas, grafikas, vitražistas gimė1924 m. Začišiuose, Raseinių apskrityje. 1941–1943 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, kur tapybą dėstė Justinas Vienožinskis, piešimą – Antanas Gudaitis. 1943 m. naciams uždarius Vilniaus dailės akademiją, mokslą tęsė Vilniaus dailės muziejuje Adolfo Valeškos neoficialiai įkurtoje studijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946–1948 m. tęsė dailės studijas Freiburgo taikomosios dailės mokykloje (École des Arts et Métiers), kur dėstė Viktoras Vizgirda, Adolfas Valeška, piešimą – Vytautas Kazimieras Jonynas, Vytautas Kasiulis. 1949 m. grafikos mokėsi pas Telesforą Valių.

1950 m. išvyko į JAV, Čikagą. Vakarais, po darbo grąžtų fabrike, mokėsi pas Albiną Elskų vitražų technikos. 1962 m. apsigyveno Niujorke kaip laisvas menininkas, tapo Niujorko lietuvių dailininkų sąjungos nariu, 1970 m. JAV grafikų klubo nariu. 1970–1972 m. dėstė knygos meną, dizainą ir grafiką Catan-Rose meno institute (Catan-Rose Institute of Art) Niujorke. 1982 m. pelnė JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos dailės premiją.

2006 m. su žmona Birute grįžo į Lietuvą ir iki mirties gyveno Vilniuje.

Nepraleiskite progos pamatyti sodrią ir įtraukiančią pasaulio lietuvio Vytauto Igno tapybą!

Paroda veiks iki gegužės 30 d.