Apie mus

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – pagrindinė didžiausią universalų fondą Lietuvos Šiaurės rytų regione sukaupusi, įvairią kultūrinę veiklą plėtojanti biblioteka.

MŪSŲ VERTYBĖS: TRADICIJOS, ATVIRUMAS, LANKSTUMAS, PROFESIONALUMAS, PAŽANGA

MES:

  • gerbiame tradicijas, puoselėjame istorinę atmintį, išsaugodami tai, kas vertingiausia ateities kartoms.
  • priimame kiekvieną, įsiklausome į poreikius ir esame atviri naujoms idėjoms.
  • geranoriškai ir lanksčiai ieškome sprendimų kurdami teigiamą santykį su kiekvienu iš Jūsų.
  • esame savo srities profesionalai, ugdantys lyderystę ir siekiantys kokybės ir tobulėjimo.
  • kūrybiškai jungiame skirtingas sritis, diegiame technologijas kurdami pažangą ir vertę bendruomenei.

VIZIJA

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – tai modernus bibliotekų veiklos inovacijų centras regione, suteikiantis patrauklią aplinką ir lygias galimybes mokytis, kurti, atrasti.

MISIJA٭

Biblioteka yra nustatytoje teritorijoje veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras, kuris užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą, aptarnauja vartotojus, suteikia galimybių tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo  poreikius, ugdyti etnografinių regionų tradicijas, didinti kultūros ir meno paslaugų sklaidą.

٭Apskričių bibliotekų misija apibrėžta Bibliotekų įstatyme ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos nuostatuose