Jaunimo projektai

Bibliotekoje vykdomi projektai, kurių dėka galime pasiūlyti įvairią ir kokybišką veiklą jaunimui. Projektinės veiklas sudaro renginiai, mokymai, stovyklos, konkursai, festivaliai, tyrimai ir kt. Jie finansuojami iš skirtingų fondų.

Šiuo metu vykdomi projektai

Tarptautinis projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“

Projekto trukmė: 2021 07 20–2023 11 22

Projekto pristatymas
Projektu siekiama 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams sukurti inovatyvų skaitymo skatinimo produktą – skaitymo iššūkio virtualų žaidimą, kurio scenarijus vystytųsi kaip įvykių ir užduočių grandinė, orientuota į pasirinkimus, sprendimus, susijusius su žaidimo herojaus elgesiu. Virtualus žaidimas savo turiniu bus susietas su trimis knygų kolekcijomis, keliaujančiomis Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinkle. Žaisdami šį žaidimą vaikai ir paaugliai ieškos atsakymų bei patarimų tikslinėje literatūroje. Skaitymo iššūkis ir jį papildanti literatūra padės vaikams ir jaunimui spręsti socialinių santykių su aplinka problemas, o tuo pačiu – ugdyti skaitymo įpročius, formuoti bręstančio žmogaus vertybių pasaulį. Skaitymo iššūkio žaidimas ir knygų kolekcija tikslinei grupei bus prieinami nemokamoje mobilioje programėlėje, o su žaidimo užduotimis susieta literatūra – specialiose teminėse lentynose regionų bibliotekose ir specialiuose knygų išdavimo „paštomatuose“ savivaldybių rajonų ir kaimiškose vietovėse, kuriose yra ugdymo įstaigos (siekiant maksimalaus prieinamumo, bekontakčio knygų išdavimo). Į žaidimo kūrimą bus įtraukti užsienio partneriai, kultūros, meno, mokslo ir kūrybinių industrijų atstovai, jaunimo savanoriai. Siekiant projekto metu sudaryti sąlygas tikslinės grupės dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose, pagal virtualaus žaidimo ir knygų kolekcijos turinį, ekspertai edukatoriai parengs edukacinių-kultūrinių veiklų rinkinį. 5–8 klasių moksleiviai turės galimybę regiono ir vietos lygio bibliotekose sistemingai dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose knygų skaitymas bus pateikiamas kaip įdomus užsiėmimas, skatinantis vaizduotę ir kūrybiškumą, padedantis rasti ir įvertinti savo ir kitų žmonių poelgius, suprasti jausmus ir kt. Skaitymo iššūkio žaidimas bus tęsiamas pasibaigus projektui, pildant kolekcijas naujomis knygomis ir inicijuojant naujus skaitymo iššūkius.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Tyrimas, skirtas tikslinės grupės skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos identifikavimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
2. Tyrimas, skirtas nustatyti kiek padidėjo kultūrinių veiklų prieinamumas savivaldybių rajonų  ar kaimiškose seniūnijose gyvenantiems vaikams ir jaunimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
3. Knygų kolekcijų tikslinei grupei kūrimas su tiesioginiais (projekte dalyvaujančios apskričių bibliotekos ir Norvegijos mokslo ir kultūros institutas) ir netiesioginiais (IBIS nariai, vertėjų ir leidyklų atstovai) partneriais.
4. Skaitymo iššūkio žaidimo, susieto su knygų kolekcijomis, kūrimas su projekto partneriais, jaunimo savanoriais ir kūrybinių industrijų atstovais.
5. Knygų kolekcijų atpažinimo vietų bibliotekose įrengimas pagal menininkų parengtą koncepciją.
6. Sukurto produkto (žaidimo) pristatymo renginiai, organizuojami vienu metu 34-ose Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinklą sudarančiose bibliotekose: 1 regioninėje, 28-ose savivaldybių lygmens, 5-iose vietos lygmens (savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose).
7. Edukaciniai užsiėmimai  5–8 klasių moksleiviams ir vyresniems 5 k./ mėn. iš viso 39-iose viešosiose bibliotekose;  iš viso 1755 užsiėmimai.
8. Skaitymo iššūkio žaidimo dalyvių apdovanojimo renginiai organizuojami vienu metu iš viso 39-iose bibliotekose, kuriose bus apdovanojama 117 dalyvių, laimėjusių žaidimą.

Projekto rezultatas
Pagrindinėmis projekto veiklomis – skaitymo iššūkio žaidimo ir edukacinių veiklų organizavimu – Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos viešųjų bibliotekų tinkle bus plėtojamas skaitymo motyvaciją didinančių kultūrinio švietimo veiklų prieinamumas 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams. Su skaitymo iššūkiu susietos knygų kolekcijos tikslinei projekto grupei sudarys galimybę rinktis gerai jų poreikius atitinkančius, naujausius leidinius ir gauti greitą poreikio išpildymą. Platus viešųjų bibliotekų tinklas užtikrins projekto veiklų pasiekiamumą itin didelei tikslinei auditorijai. Skaitymo iššūkio žaidimu, kaip pagrindine tikslinės auditorijos pritraukimo ir skaitymo motyvacijos didinimo priemone, bus siekiama pritraukti 880 unikalių tikslinės grupės dalyvių. Edukacinėse veiklose, organizuojamose bibliotekose regionų ir vietos lygmeniu, bus siekiama pritraukti 12285 tikslinės grupės dalyvių. Į projekto veiklas bus siekiama įtraukti 30 % tikslinės grupės 5–8 klasių moksleivių, gyvenančių savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose, tačiau besimokančių mokyklose, esančiose artimiausiuose savivaldybių centruose. Šio projekto metu sukurta keliaujančių knygų kolekcijų dalinimosi sistema – tai inovatyvus knygų sklaidos ir prieinamumo sprendimas, kuris ateityje galės būti tobulinamas ir pritaikomas visuose Lietuvos regionuose.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Raimonda Gvozdienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadovė, el. p. raimonda.gvozdiene@pavb.lt, tel. +370 669 50 674

Informacinis partneris:

Logo

Projektą finansuoja:

iceland

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė 2021 01 04–2021 12 17

Projekto pristatymas
Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai devintus metus vyksiantis, vienas stipriausių Panevėžio regiono kuriantį jaunimą telkiančių projektų. Per minimus metus projekte dalyvavo daugiau nei 500 moksleivių, apie 30 proc. jų – kelerius metus iš eilės.
Patyrusi projekto organizatorių komanda kartu su dalyvaujančių mokyklų pedagogais taiko aiškias, išbandytas priemones, kaip įtraukti, skatinti kuriančius mokinius.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu bibliotekos „Elenos Mezginaitės kertėje“ bus organizuojamos 3 kūrybinės dirbtuvės – „ABC klasė“ jauniesiems literatams ir iliustruotojams, kurių temos: „Iliustracija tekstui”; „Eilėdara, žodžių paieškos”; „Leidybos pagrindai”. 2021 m. naujovė – 1 kūrybinės dirbtuvės-diskusija pedagogams, dirbantiems su kuriančiais vaikais, bus skirta mokytojų gebėjimams atrasti bei skatinti kuriančius vaikus, juos ugdyti. Mokiniai teikia savo kūrinius projektui. Jų kūryba analizuojama, atrenkami išskirtiniausi darbai. Kartą per mėnesį krašto dienraštyje ,,Sekundė“ jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybai yra skiriamas atlankas „Nevėžis“, kuris įkeliamas ir į internetinius portalus AINA, JP, išplatinamas partnerių svetainėse. 2021 m. projektu numatoma tęsti plėtrą – jaunųjų kūrėjų darbus spausdinti ir kituose Panevėžio regiono laikraščiuose: „Biržiečių žodis“, „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“, „Gimtasis Rokiškis“, Panevėžio rajono savaitraštyje „Tėvynė“. Bus parengtas ir išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos specialaus dizaino almanachas. Jį iliustruos projekto partnerių – Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos jaunieji dailininkai. 2021 metų projekte kaip iliustruotojai dalyvaus ir jaunieji fotografai.

Projekto rezultatas
Kūrėjo geno vaikuose skatinimas. Panevėžio regiono moksleivijos ir pedagogų, žiniasklaidos telkimas į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis – menas, kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui. Gal didesnė dalis jaunųjų autorių ir netaps profesionaliais rašytojais, dailininkais, bet jie išliks kūrėjais, kultūrinės spaudos skaitytojais, gebančiais vertinti kūrybinių raiškų įvairovę.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus renginių organizatorius, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27

Projektą finansuoja 

LKT_Logotipas
Panevezio-miesto-savivaldybe
 

Įgyvendinti projektai

KOMANDiruotė

Projekto trukmė: 2021 lapkritis – gruodis

Projekto pristatymas
Iniciatyva „KOMANDiruotė“ sieksime padėti jaunimo organizacijoms sustiprinti tarpusavio saitus ir lengviau įtraukti naujus narius, organizuojant komandos lipdymo ir komandinio darbo užsiėmimus. Užsiėmimų metu Panevėžio jaunimo organizacijos stiprins savo narių tarpusavio ryšį ir mokysis dirbti komandiškai, kas padės efektyviau ir greičiau spręsti problemas, vienys senus ir naujus narius, tokiu būdu sulipdydama stiprią, produktyviai dirbančią komandą.

Projekto metu planuojamos veiklos

 • 1,5–2 val. trukmės komandos stiprinimo užsiėmimai organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms kartu su AJE darbuotojais ir savanoriais. Viso – 3–5 užsiėmimai (esant poreikiui ir daugiau).
 • Galimybė organizuoti komandinio darbo užsiėmimus, savarankiškai pasitelkiant iniciatyvos metu nupirktas priemones (komandiniai stalo žaidimai ir kt.).

Projekto rezultatas
Komandinio darbo mokymuose dalyvavusios jaunimo organizacijos ar neformalios grupės sustiprins tarpusavio ryšį su senbuvių ir naujų narių komanda bei pastiprins komandinio darbo kompetencijas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Eskizavimo klubas

Projekto trukmė: 2021 spalis – gruodis

Projekto pristatymas
Kūryba yra ne tik meninę vertę turinčio rezultato siekimas, bet ir saviraiška, terapija, kurios metu išlaisvinamos negatyvios emocijos, geriau susipažįstama su savimi. Neretai įprasti švietimo sistemoje taikomi meno pažinimo metodai tinka tik mažai daliai jaunimo, dėl to prarandama galimybė pažinti save visapusiškai arba lieka nerealizuoti talentai vizualiesiems menams.
Taip pat, populiarėjant medijoms ir socialiniams tinklams, yra reikalingi gebėjimai kurti vizualų turinį, dizainą.
Iniciatyva „Eskizavimo klubas“ kviesime pažinti įvairias dailės formas, technikas, įtrauksime jaunimą į kūrybinę veiklą ir savęs pažinimą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bus organizuojami kūrybinį jaunimo potencialą atskleidžiantys ir ugdantys užsiėmimai jaunimui, meno terapijos ir intuityviojo piešimo sesijos.

Projekto rezultatas
Dalyvavę jaunuoliai pastiprins savo kompetencijas meno srityje, išbandys naujas technikas, atras naujas savirealizacijos galimybes ir išlaisvins susikaupusias neigiamas emocijas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Judesiu į save

Projekto trukmė: 2021 lapkritis – gruodis

Projekto pristatymas
Karantino metu yra pastebėtos pasekmės jaunuolių psichinei ir fizinei sveikatai. Dažniau sergama depresija, sunkiau suvaldyti nerimą, koncentruotis pamokose, užklasinėse veiklose, dėl nutrūkusių kūno kultūros užsiėmimų ir užsidariusių sporto klubų apleistas fizinis aktyvumas, kurio trūkumas ne tik silpnina imunitetą ar raumenis, bet ir emocinį atsparumą.

Iniciatyva „Judesiu į save“ skatinsime, užklupus rudeniškoms nuotaikoms, rūpintis savo fizine ir emocine sveikata. Jogos, šokio ir judesio terapijos užsiėmimų metu dalyviai išlaisvins savo emocijas per judesį, geriau pažins savo kūną ir vidinį pasaulį, gerins laikyseną, taisyklingą kvėpavimą ir įgys daugiau pasitikėjimo savimi.

Projekto metu planuojamos veiklos

 • Šokio terapijos užsiėmimas, kuriuo bus padedama įveikti judesio, šokio baimę.
 • Judesio/šokio dirbtuvės.
 • Jogos/meditacijos pradmenys, kurių metu bus padedama atsipalaiduoti, lavinti taisyklingą kvėpavimą, lankstumą.

Projekto rezultatas

 1. Suorganizuotose dirbtuvėse jaunuoliai atskleis savo  potencialą judesio dirbtuvėse.
 2. Atras galimybes ir sužinos, kaip visapusiškai rūpintis sveikata: tiek fizine, tiek psichine, nes užsiėmimų metus bus ugdomas požiūris, jog svarbu rūpintis abiem, siekiant subrandinti harmoningą, sėkmingą ir visuomenišką asmenybę.
 3. Susidomės aktyviu gyvenimo būdu, išbandę judesio terapijos metodus, įveiks judesio, šokio baimes, padidins pasitikėjimą savimi, kuris reikalingas asmeniniam jauno žmogaus tobulėjimui, augimui.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Kūrybiškumo ir biblioterapijos stovykla jaunimui „Kėdes į lauką“

Projekto trukmė 2021 06 15–2021 10 01

Projekto pristatymas
Projekte susijungia terapija ir kūrybiškumas, knyga ir technologijos, meninis ugdymas ir jaunimui patrauklios pramogos/veiklos. Stovyklos veiklos numatomos vykdyti įvairiose bibliotekos ir Panevėžio miesto erdvėse (bibliotekos kiemelyje, poilsio ir pramogų parke, Dailės galerijos kiemelyje, Kraštotyros muziejuje, Miltinio teatre ir kt.). Bus organizuojamos išvykos į Panevėžio regioną. Bus lankomos kitos Jaunimo erdvės ir gamtos objektai.

Projekto metu planuojamos veiklos
•        Dalyvių susipažinimas ir įvadas į kūrybinį rašymą
•        Biblioterapija aplink mus (pasakų terapija, poezijos terapija ir kt.)
•        Grupės formavimo ir intensyvūs kūrybinio rašymo užsiėmimai
•        Forumo teatras ir improvizacijos
•        Kūrybiškumas ir komandinį darbą lavinantys pratimai
•        FOTOBINGO fotografavimo varžybos
•        Išvyka į Anykščius. Kūrybinio ir terapinio rašymo dirbtuvės taikant biblioterapijos ir storytelling technikas
•        Skaitymo sesijos pagal Pomodoro techniką mokantis produktyvumo
•        Spragsinčių minčių diena – filmų, klipų peržiūros ir diskusijos
•        Kaligrafijos dirbtuvės autentiškoje G. Petkevičaitės-Bitės aplinkoje
•        Tatuiruočių dirbtuvės su henna
•        Tylos ir meditacijos diena
•        Fotografavimo dirbtuvės
•        Protmūšis „Menai ir memai”
•        Jaunimo fotografijų paroda
•        Lino raižinio „Exlibris“ dirbtuvės
•        Išvyka į Pasvalį. Kūrybinės edukacijos Atviros jaunimo erdvės fotografijos ir įrašų studijoje, komandinio darbo užduotys
•        Stovyklos slemo dienos ir kūrybiniai performansai
•        Išvyka į Krekenavą ir pojūčių terapija su Kneipo pojūčių takais ir pojūčių meditacija
•        Atvirlaiškių dekoravimo dirbtuvės
•        Piknikas Panevėžio poilsio ir pramogų parke
•        Išvykos ir susipažinimas su Juozo Miltinio asmenybe. Lankomas Juozo Miltinio teatras ir Juozo Miltinio palikimo studijų centras
•        Mitų ir legendų kūrimas, gilinimasis į papročius. Lankomas Kraštotyros muziejus
•        Lankoma Panevėžio Dailės galerija

Projekto rezultatas
Planuojama, kad į projekto veiklas įsitrauks per 100 dalyvių. Į projekto veiklų organizavimą bus įtraukti 5 savanoriai.
Projekto metu jaunuoliai įgys naujų žinių, sustiprins savo kompetencijas. Renginių metu atskleis savo gebėjimus ir stiprins savo socialinius bendravimo ir bendradarbiavimo  įgūdžius. Įgys žinių apie įvairius jaunimo konsultavimo taškus mieste.
Visų išvykų metu jaunimas pagal išgirstas žinias, miesto ar vietovės legendas dalyvaus kūrybinėse ir komandinėse užduotyse, kurios stiprins socialinius ryšius, ugdys lyderystę, skatins kūrybiškumą ir įtrauks į komandinį darbą. Susipažins su meditacijos ir streso valdymo technikomis.
Jaunuoliai stiprins savo socialinius bendradarbiavimo įgūdžius, atras galimybes savirealizacijai, įgys renginio organizavimo, vadybos žinių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius, kultūrinės veiklos vadybininkė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

X Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Projekto trukmė 2021 01 04–2021 12 23

Projekto pristatymas
2021 metais vyksiantis projektas – Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti, ypač reikšmingas. Jis švenčia savo dešimtmetį. Poetei tais metais būtų sukakę 80 metų.
Projektas kiekvienais metais sutraukia apie 120 dalyvių, iš kurių yra 10–15 kūrėjų ir 80 atlikėjų, žiūrovų (apie 400–450 asm.). Projektas gali didžiuotis gausa ir užaugusiais jaunaisiais dainuojamosios poezijos atlikėjais – Gintare Juknaite, grupe „Baltos varnos“, Greta Šepliakovaite, dabar jau Kauno valstybinio ir Panevėžio J. Miltinio teatrų aktore, bei kitais, kuriems šis festivalis dėl savo tęstinumo tapo „tramplynu“ į didesnes scenas ar televiziją.

Žanras – dainuojamoji poezija – labiausiai skatinantis jaunimą dainuoti lietuvių kalba, šviestis, skaityti, ieškoti sau artimos minties, emocijos, suprasti žodžio prasmę, išgirsti poetinės kalbos skambesį. Šiuo metu tai ir vienintelis žanras, populiarinantis lietuvių poeziją.

Projekto metu planuojamos veiklos
Edukacinis užsiėmimas su savanoriais spalio pabaigoje.
Konkursinis ir laureatų koncertai, edukacinis užsiėmimas – lapkričio mėn.
Filmo apie festivalį montavimas – lapkričio–gruodžio mėn.

Projekto rezultatas
Festivaliuose dalyvavo 120–130 jaunųjų dainų autorių. Laureatų koncertuose dalyvavo 90. Visi jie sukūrė bent po vieną Elenos Mezginaitės poezijos dainavimo interpretaciją. Nedažnas poetas galėtų pasigirti tokiu jaunųjų kūrėjų dėmesiu! Jie pasklinda ne tik Lietuvoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus renginių organizatorius, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27

Projektą finansuoja 

LKT_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe

Naujųjų medijų laboratorija: 2020

Projekto trukmė: 2020 04 01–2020 12 31

Projekto pristatymas
Projektas įvairių meninių, kūrybinių veiklų pagalba mokys jaunimą kūrybiško mąstymo, komandinio darbo, gilins supratimą apie meną, technologijas ir ryšį tarp jų. Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių yra paneigti vis dar klestintį stereotipą, kad menai ir technologijos yra nesuderinami tarpusavyje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu bus organizuojami mokymai vaikams ir jaunimui ugdantys įvairias menines kompetencijas šiomis temomis: 3D objektų kūrimo ir jų spausdinimas, fotografijos mokymai, piešimo ir tapybos pagrindų mokymai, grafinio dizaino mokymai, kūrybinio programavimo mokymai. Įvairiomis meninėmis veiklomis bus skatinama vaikų ir jaunimo savirealizacija, ugdomos socialinės ir komandinio darbo kompetencijos, stiprinamas bendruomeniškumas siekiant emocinės gerovės per saugios aplinkos ir palaikymo kultūros sukūrimą veiklų ir užsiėmimų metu. Bus vystomas bendruomeniškumas įtraukiant į projektą mieste veikiančias su jaunimu ir vaikais dirbančias organizacijas ir institucijas.

Projekto rezultatas
Projektas leis jaunuoliams susipažinti su skirtingomis meno sritimis, naujomis kūrybinėmis technologijų galimybėmis, parodys, kad kultūrinis gyvenimas gali būti įdomus, įtraukiantis, įrodys jog technologijos ir menas yra tarpusavyje suderinami, paskatins ir toliau domėtis miesto kultūra ir meno veiklomis. Apimdamas daug skirtingų sričių ir veiklų, projektas paskatins glaudų bendradarbiavimą tarp mokslo, meno, verslo ir žiniasklaidos institucijų. Projektas bus išsamiai pristatomas socialiniuose tinkluose, regiono spaudoje ir prisidės prie bibliotekos bei miesto vardo garsinimo. 

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Giedrius Zaura, tinklo administratorius, virtualios grafikos studijos koordinatorius, el. p giedrius.zaura@pavb.lt, tel. +370 670 45 558

Projektą finansuoja:

Panevezio-miesto-savivaldybe

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2020 01 02–2020 12 29

Projekto pristatymas
Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai aštuntus metus vykstantis, vienas stipriausių Panevėžio regiono kuriantį jaunimą telkiančių projektų. Per minimus metus projekte dalyvavo daugiau nei 500 moksleivių, apie 30 proc. jų – kelis metus iš eilės. Idėja – visiems sudaryti galimybes ar išprovokuoti išbandyti kūrybines galias yra novatoriška, gilias visuomenės problemas sprendžianti meniniu ugdymu.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį” vykdymą.
2. Sudaryti saviraiškos sąlygas polinkį kūrybai turintiems mokiniams, įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus (apie 100 moksleivių).
3. Surengti 3 kūrybines dirbtuves kuriantiems mokiniams ir pedagogams.
4. Išleisti 12 ,,Nevėžio” atlankų krašto dienraštyje „Sekundė“ ir parengti 12 ,,Nevėžio” puslapių portaluose – AINA ir JP.
5. Išleisti 15 jaunųjų kūrybos puslapių regiono miestų (Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių) tradiciniuose laikraščiuose.
6. Parengti ir išspausdinti, ,,Jaunųjų kūrėjų almanachą 2018″ (Tiražas 300 egz.).
7. Surengti almanacho pristatymo ir ,,SIDABRINIO NEVĖŽIO” skulptūrėlių įteikimo renginį, kaip pagarbos jauno žmogaus kūrybinėms pastangoms ženklas. Išplėsti misijos „pastebėk kuriantį“ vykdytojų ratą, pasitelkiant projekto „ambasadorius“ regiono bibliotekose, aktyviausiose mokyklose, žiniasklaidos priemonėse, skatinti įvairių gyvenimo sričių atstovų bendradarbiavimą.

Projekto rezultatas
Jaunųjų meno kūrėjų ugdymas, vaikų ir jaunimo saviraiškos kūrybinėje veikloje skatinimas, skaitymo skatinimas, ypač lietuvių autorių kūrybos, populiarinimas, mokymas išgirsti lietuvių kalbos skambesį, meilės savo kalbai ugdymas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

LKT_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe

IX Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Projekto trukmė: 2020 04 01–2021 06 30

Projekto pristatymas
Vienas esminių festivalio leitmotyvų – žinia jaunimui apie Elenos Mezginaitės kūrybos savitumą, priminimas apie iškiliausią Aukštaitijos regiono poetę, kritikų vertinamą kaip europinio lygio poezijos kūrėją. Projektas skatina moksleivius domėtis poezija, mokytis ją skaityti, pajusti dvasinį pasitenkinimą, kuriant bendrą produktą kartu su žodžio meistru, ugdo pagarbą partnerio kūrybai, autorystei.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto dalyviams – jauniesiems dainų autoriams ir atlikėjams suteikiama galimybė pasidalinti savo kūryba, pateikti individualią poezijos muzikinę interpretaciją plačiajai auditorijai. Iki projekto festivalio savanoriams bus surengtas asociacijos LATGA edukacinis užsiėmimas apie autorių teises, pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui. Festivalis susideda iš dviejų dalių: visų dainų autorių ir atlikėjų konkursinis koncertas; laureatų koncertas. Laureatų koncertas bus transliuojamas internetu live stream metodu per festivalio facebook paskyrą. Po renginių bus sukurtas filmas apie laureatų koncertą, kuris plačiajai visuomenei bus prieinamas internetu.

Projekto rezultatas
Jaunųjų meno kūrėjų ugdymas, vaikų ir jaunimo saviraiškos kultūrinėje, meninėje veikloje skatinimas per dainuojamosios poezijos žanrą ir žymiausios Aukštaitijos poetės Elenos Mezginaitės bei kitų poetų kūrybą. Lietuvių poezijos populiarinimas, mokymas išgirsti lietuvių kalbos skambesį, meilės savo kalbai ugdymas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

Lietuvos Respublikos Kultūros taryba

Panevėžio AJE – įgūdžių laboratorija 2019

Projekto trukmė: 2019 02 18–2019 12 31

Projekto pristatymas:
Pagrindinis projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės ieškantiems 14–29 m. Panevėžio miesto jaunuoliams ir palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką suteikiant erdvės ir galimybės eksperimentuoti, bei įgauti naujų darbo rinkoje ir kasdieniniame gyvenime reikalingų įgūdžių.

Projekto metu planuojamos veiklos:
Projekto metu bus organizuojamos įvairios socializacijos, kompetencijų ugdymo, prevencijos ir laisvalaikio veiklos (fotografavimo, streso valdymo, viešo kalbėjimo, kūrybinio rašymo, savireklamos ir medijų, laiko planavimo lyderystės mokymai, būgnų, dailės terapiniai užsiėmimai, susitikimai su rašytojais, jaunimo knygų klubas, įvairūs užsiėmimai jaunoms mamytėms ir t.t.)

Daugiau informacijos apie projekto renginius rasite facebook paskyroje – Atvira jaunimo erdvė bibliotekoje.

Numatomas projekto rezultatas:
Projekto metu organizuojamų socializacijos, kompetencijų ugdymo, prevencijos ir laisvalaikio veiklų pagalba jaunimas įgys naujų darbo rinkai reikalingų įgūdžių, pastiprins įvairias kompetencijas, atras idomias veiklas ir savirealizacijos galimybes bibliotekos AJE.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el.p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19 175

Projektą finansuoja:
jrd logo

Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas

Projekto trukmė: 2019 06–2020 10 30

Projektas, įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto pristatymas
Tai projektas, siekiantis padėti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui ugdytis kompetencijas reikalingas ateities darbo rinkai, padedančias lengviau integruotis į gyvenamąją aplinką ir bendraamžių grupes, skatinantis įvairių pažiūrų, subkultūrų ir socialinės padėties Panevėžio miesto jaunimo savirealizacijos galimybes, suteikiantis erdvę burtis prasmingam laisvalaikiui bibliotekoje – neįpareigojančioje aplinkoje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bus organizuojami kompiuterinio raštingumo, darbo su kompiuterinėmis programomis mokymai, komandinio darbo, viešo kalbėjimo užsiėmimai, lyderystės, savireklamos, maketavimo, laiko planavimo ir kitos apklausoje nurodytos veiklos, didinančios asmens motyvaciją ir konkurencingumą darbo rinkoje. Į projekto vykdymą bus siekiama įtraukti ir miesto bendruomenę, kuriamas bendradarbiavimo tinklas.

Numatomas projekto rezultatas
Projekto metu jaunimui ir miesto bendruomenei bus sudaromos galimybės mokytis ir naudotis bibliotekoje įkurta „Virtualios grafikos studija“, kurioje lankytojams bus vedamos įvairios edukacinės programos, pažintinės veiklos, bus siekiama mažinti jaunuolių socialinę atskirtį per organizuojamas kompetencijų ugdymo, savirealizacijos veiklas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el. paštas malvina.zimbliene@pavb.lt.

Projektą finansuoja:

PVVG ir ES logo

Hario Poterio naktis bibliotekoje

Projekto trukmė: 2019 m. spalis – lapkritis

Projekto pristatymas: Tradicija tampantis Hario Poterio nakties projektas kasmet įgyja vis didesnį mastą ir reikšmę jaunimo kultūriniame gyvenime. Šis projektas ne tik suteikia turtingą meninę edukacinę programą renginio metu, bet įtraukia miesto jaunuolius į aktyvią ir kūrybišką savanorišką veiklą ruošiantis renginiui. Tai skatina jaunimo pilietiškumą, iniciatyvumą, ugdo socialines kompetencijas.

Projekto tikslas: Skatinti jaunimo įsitraukimą per savanorišką veiklą ir aktyvų dalyvavimą kokybiškame, edukaciniame, kultūriniame didelio masto renginyje.

Projekto metu planuojamos veiklos:

 • „Aukso šmaukšto paieškos“ (orientacinės varžybos su kūrybinėmis užduotimis),
 • „Dumbldoro protmūšis“,
 • magiškųjų lazdelių dirbtuvės,
 • kūrybinio rašymo ir kaligrafijos dirbtuvės autentiškoje G. Petkevičaitės-Bitės aplinkoje „Parašyk laišką Hariui Poteriui“,
 • jaunimo parašytų laiškų ekspozicija,
 • tatuiruočių dirbtuvės su Henna,
 • valso pamoka,
 • fotografavimo dirbtuvės,
 • jaunimo padarytų fotografijų paroda,
 • komiksų ir iliustracijų dirbtuvės,
 • pažintis su lietuvių raganystės ir magijos papročiais,
 • improvizuotas orkestras su Linu Švirinu,
 • Hario Poterių filmų maratonas,
 • geriausio kostiumo rinkimai
 • projekto partnerių inicijuotos veiklo (magiški stalo žaidimai, kūrybiškumo mokymai ir kt.)

Numatomas projekto rezultatas:
Projekto užsiėmimai ugdo aktyvų jaunimo įsitraukimą, komandinio darbo gebėjimus, saviraišką, viešojo kalbėjimo įgūdžius, kūrybiškumą, menines kompetencijas, domėjimąsi literatūra ir istorija. Numatoma, kad renginyje dalyvaus iki 150 dalyvių, bus organizuojamos 7 skirtingos veiklos.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė, el.p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19 175

Projektą finansuoja:

Panevėžio miesto savivaldybė

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2019 01 02–2019 12 30

Projekto pristatymas
Jaunųjų literatūros kūrėjų tribūna ,,Nevėžis“ – tęstinis projektas. Kartą per mėnesį  krašto dienraštyje ,,Sekundė“ skiriamas atlankas „Nevėžis“ jaunųjų literatų kūrybai, kuris įkeliamas ir į internetinius portalus AINA, JP, išplatinamas partnerių svetainėse. 2019 metais bus parengtas ir išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos specialaus dizaino almanachas. Jį iliustruoja projekto partnerių –Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio menų gimnazijos – vyresniųjų klasių jaunieji dailininkai. Naujovė – 2019 metų projekte kaip iliustruotojai dalyvaus ir jaunieji fotografai. Atskiroje iškilmingoje ceremonijoje iš kelių pretendentų atrinktiems nominantams, jaunajam literatui ir iliustruotojui, bus įteiktas metų apdovanojimas – skulptoriaus Vytauto Tallat-Kelpšos specialiai sukurtos statulėlės ,,SIDABRINIS NEVĖŽIS“, kitas nominacijas žymintys prizai „Sidabriniams Nevėžiukams“. Šiame Metų renginyje bus pristatomas ir septintasis „Jaunųjų kūrėjų almanachas”.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį” vykdymą; sudaryti sąlygas turintiems polinkį kūrybai mokiniams saviraiškai, kuriant išliekamąją  edukacinę vertę turintį produktą – metų almanachą; įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus; mokyti jaunuosius kūrėjus rasti tinkamiausius žodžius minčiai išreikšti, branginti rašomą žodį, be įkyrios didaktikos, naudojant jų kūrybą ir profesionaliosios kūrybos pavyzdžius, suvokti meną, skatinti skaityti didžiąją literatūrą.

Projekto rezultatas
Sutelkti Panevėžio regiono įvairių meno sričių moksleiviją į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis būtų menas ir kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui:
– 12 atlankų „Nevėžis“ Panevėžio krašto dienraštyje „Sekundė“,
– leidinys „Jaunųjų kūrėjų almanachas 2019“.

Ilgainiui projektas taps vienu iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių Panevėžio jaunimo kultūrą. 2019 metais bus paskatinti literatūrinei kūrybai apie 80-90, iliustravimo menui – apie 40 moksleivių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas Panevėžio miesto savivaldybė

VIII Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Tikslinė grupė
Moksleiviai iki 19 metų.

Projekto tikslas
Per dainuojamosios poezijos žanrą ugdyti Lietuvos moksleivių – jaunųjų meno kūrėjų – saviraišką, įtraukiant juos į kultūrinę meninę veiklą, skirtą žymiausiai Aukštaitijos poetei Elenai Mezginaitei.

Projekto uždaviniai
1. Organizuoti respublikinės reikšmės dainuojamosios poezijos festivalį-konkursą ir sudaryti sąlygas jaunimo meninei saviraiškai, aktyviam ir prasmingam dalyvavimui kultūroje.

2. Įtraukti Lietuvos jaunuosius kūrėjus – per 30 autorių ir per 80 atlikėjų – į iškiliausios kraštietės poetės Elenos  Mezginaitės kūrybos populiarinimo festivalį-konkursą ir skatinti jaunimo iniciatyvas bei kūrybinius ieškojimus.

3. Vykdyti festivalio jaunųjų autorių ir atlikėjų kūrinių viešinimą ir puoselėti autorinių teisių kultūrą.

Projekto trukmė 2019 04 01–2019 12 15

Organizatoriai ir partneriai

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, atsakingas asmuo Arnoldas Simėnas, 8 688 75 727, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

Panevėžio muzikinis teatras

Projekto pristatymas
Festivalis-konkursas organizuojamas viešojoje interneto erdvėje visoms Lietuvos mokykloms skelbiant oficialų kvietimą ir festivalio-konkurso nuostatus. Norintys dalyvauti festivalyje-konkurse turi užpildyti anketą ir pateikti organizatoriams. Pagal festivalio-konkurso nuostatus solistai ir duetai vienai iš dviejų autorinių dainų, tercetai, kvartetai ir t.t. – vienai iš dviejų-trijų dainų turi pasirinkti Elenos Mezginaitės tekstą ir atlikti tik autorinę muziką. Festivalis-konkursas vykdomas Panevėžio muzikiniame teatre. Per vieną dieną surengiamas visų dainų autorių ir atlikėjų konkursinis koncertas ir žiuri atrinktų laureatų koncertas. Dalyviams sudaromos sąlygos repetuoti. Organizatorių sudaryta kompetentinga komisija solistus ir ansamblius festivalyje-konkurse vertina už tekstų muzikinę interpretaciją, kūrinio ir atlikimo įtaigumą, atlikimo profesionalumą, kūrybos originalumą. Festivalio laureatams skiriamos I, II ir III vietos už Elenos Mezginaitės poezijos muzikinę interpretaciją; I, II ir III vietos už profesionalų atstovavimą dainuojamosios poezijos žanrui. Vienas iš atlikėjų skelbiamas festivalio-konkurso Didžiojo prizo (Grand prix) laimėtoju.  Festivalio laureatų koncerto dalyviai apdovanojami Nominanto, Laureato diplomais, rėmėjų įsteigtais prizais ir dovanomis. Su laureatų koncerto dalyviais (autoriais) sudaromos autorinės sutartys. Visi dalyviai konkursiniame koncerte apdovanojami festivalio afišomis su žiuri pirmininko autografu. Dainų autoriai apdovanojami Elenos Mezginaitės visos kūrybos rinktine „Mano senas drauge…“.

Projektą finansuoja
Panevezio-miesto-savivaldybe

 

Rėmėjai
UAB „Burbuliukas“, AB Panevėžio energija, Dailiųjų amatų įmonė „Midenė“

Hario Poterio naktis bibliotekoje

Projekto trukmė: 2018 04 18–2018 12 18

Projekto pristatymas
Hario Poterio naktis bibliotekoje – kūrybiškumo, skaitymo skatinimo projektas, kurio didžiąją dalį veiklų sudarys kūrybiniai, edukaciniai užsiėmimai jaunimui. Šis tradicija tampamtis ir nemažo susidomėjimo tarp vaikų ir jaunimo sulaukęs renginys skatina jaunimo saviraišką, darbo komandoje įgūdžius, meninius gebėjimus, išbandant save įvairiose meninėse, reakcijos ir žinių rungtyse.

Projekto metu planuojamos veiklos
Hario Poterio nakties dalyviai „Stebuklingos paskirstymo skrybelės“ dėka bus kviečiami įsitraukti į komandines „Aukso šmaukšto paieškas“ (orientacinės varžybos su kūrybinėmis rungtimis), „Dumbldoro protmūšį“, turės galimybę atskleisti save individualiuose ar grupiniuose  užsiėmimuose (kūrybinio rašymo dirbtuvėse, scenarijaus kūrimo ir trumpametražių filmų kūrimo mokymuose įamžins naktinį siautulį, vyksiantį bibliotekoje).

Projekto rezultatas
Dalyvavimas projekto veiklose  pastiprins jaunimo pasitikėjimą savo meniniais gebėjimais, padės rasti juos dominančią sritį, išbandyti kitas meno ir veiklos sritis, padės mokytis dirbti tiek individualiai, tiek komandoje ir atrasti skaitymo džiaugsmą bei naudą, atskleidžiant kūrybišką literatūros pritaikymą.
Šis projektas skatina įvairių kultūros, švietimo ir kitų su jaunimu dirbančių įstaigų bendradarbiavimą, projektas padės susipažinti bendrus pomėgius turintiems jaunuoliams, išmokys juos susitelkti bendrai kūrybinei veiklai tiek renginio metu, tiek po jo.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el.p. malvina.zimbliene@pavb.lt,
mobilus tel. +370 616 19 175

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2018 01 02–2018 12 30

Projekto pristatymas
Jaunųjų literatūros kūrėjų tribūna ,,Nevėžis“ – tai bendras Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro, partnerių – dienraščio „Panevėžio balsas“, regiono radijo stoties „Pulsas“, Panevėžio dailės mokyklos – tęstinis projektas. Kartą per mėnesį tradiciniame Panevėžio dienraštyje „Panevėžio balsas“ skiriamas puslapis „Nevėžis“ jaunųjų literatų kūrybai. Po jo pasirodymo autoriai dalyvauja regiono radijo stoties „Pulsas“ akademinės valandos trukmės pokalbių laidose. Gale metų iš pretendentų atrinktam nominantui  įteikiamas metų apdovanojimas – statulėlė „Sidabrinis Nevėžis“ (autorius – skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša). Kasmet  parengiamas ir išleidžiamas regiono jaunųjų literatų metų kūrybos almanachas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį” vykdymą; sudaryti sąlygas turintiems polinkį kūrybai mokiniams saviraiškai, kuriant išliekamąją  edukacinę vertę turintį produktą – metų almanachą; įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus; mokyti jaunuosius kūrėjus rasti tinkamiausius žodžius minčiai išreikšti, branginti rašomą žodį, be įkyrios didaktikos, naudojant jų kūrybą ir profesionaliosios kūrybos pavyzdžius, suvokti meną, skatinti skaityti didžiąją literatūrą.

Projekto rezultatas
Sutelkti Panevėžio regiono įvairių meno sričių moksleiviją į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis būtų menas ir kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė