Erdvės lankytojams

Abonementas

Respublikos g. 14, I a.

Tel. (8 45) 46 55 65, el. p. abonementas@pavb.lt

 • pirmadieniais–penktadieniais 9.00–19.00
 • šeštadieniais 9.00–16.00

Abonementas – vieta, kurioje galite registruotis tapti skaitytojais ir skolintis bibliotekos knygas.
Kaip tapti skaitytoju

Čia taip pat vyksta teminės knygų parodos. Yra naujausių knygų lentyna. Skolinamos garsinės knygos neregiams.
Paslauga regos ar kitą negalią turintiems asmenims

Per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų užsakomi skaitytojų pageidaujami dokumentai.

Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės

Tarpbibliotekinio abonemento knygos užsakymo forma bibliotekoms

Knygas grąžinti ir pasiimti galite ir savitarnos punktuose. Veikia elektroninis vedlys.

Kompiuterizuota darbo vieta neįgaliesiems

Respublikos g. 14, I a.

Tel. (8 45) 46 54 97, el. p. abonementas@pavb.lt

Vieta neigaliesiems

Speciali darbo vieta neįgaliesiems leidžia patogiai naudotis bibliotekos informacijos ištekliais. Šioje darbo vietoje yra:

 • didelio šrifto klaviatūra,
 • speciali valdymo pelė,
 • lietuvių kalbos sintezatorius,
 • ekrano didinimo programa MAGIC, kuri leidžia ekrane matyti nuo 12 iki 16 kartų padidintą tekstą ir grafinę medžiagą,
 • ekrano skaitymo programa JAWS, kuri pageidaujamą informaciją skaito balsu,
 • ergonominiai baldai,
 • neįgaliojo vežimėlis.

Veikia vertikalus platforminis keltuvas (liftas), kuriuo skaitytojas gali pakilti į II ir III aukštus.

Nuotrauka Aivaro Ambrozo

Didžioji skaitykla I, II

Respublikos g. 14, II a.

Tel. (8 45) 46 55 65, el. p. dskaitykla@pavb.lt  

 • pirmadieniais–penktadieniais 9.00–19.00
 • šeštadieniais 9.00–16.00

Didžioji skaitykla – erdvė, skirta savarankiškoms studijoms ir individualiam darbui.

Atvirąjį skaityklos spausdintų dokumentų fondą sudaro leidiniai iš įvairių mokslo sričių:

 • kultūrologijos,
 • filosofijos,
 • religijos,
 • teologijos,
 • sociologijos,
 • ekonomikos,
 • biologijos,
 • medicinos,
 • technikos,
 • žemės ūkio,
 • kalbotyros,
 • literatūros mokslo ir kritikos,
 • geografijos,
 • istorijos.

Šis fondas yra laisvai prieinamas vartotojams, leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi.

Skaitykloje yra 12 kompiuterizuotų darbo vietų. Veikia belaidis internetas. Reikiamą informaciją galite atsispausdinti spalviniu arba paprastu spausdintuvu bei nuskenuoti. Įkainiai

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo ir užklausų.

Periodikos skaitykla

Respublikos g. 14, III a.

Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. periodika@pavb.lt

 • pirmadieniais–penktadieniais 9.00–19.00
 • šeštadieniais 9.00–16.00

Periodikos skaitykla – erdvė, kurioje galite paskaityti periodinius leidinius, studijuoti ar dirbti.

Skaityklos periodinių leidinių fondas yra suskirstytas į dvi erdves: laikraščių ir žurnalų. Atvirąjį fondą sudaro apie 1000 pavadinimų leidinių:

 • einamųjų  metų Lietuvos laikraščiai ir žurnalai,
 • einamųjų metų užsienio šalių periodiniai leidiniai,
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų moksliniai ir tęstiniai leidiniai,
 • universalūs informaciniai leidiniai,
 • enciklopedijos ir žodynai.

Skaitykloje yra 30 darbo vietų ir 6 kompiuterizuotos darbo vietos. Veikia belaidis internetas.

Reikiamą informaciją galite atsispausdinti ir nuskenuoti. Atliekamas spaudinių fragmentų kopijavimas. Įkainiai

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo ir užklausų.

Kraštotyros skaitykla

Respublikos g. 14, II a.

Tel. (8 45) 46 16 00, el. p.krastotyra@pavb.lt

 • pirmadieniais–penktadieniais 9.00–19.00
 • šeštadieniais 9.00–16.00

Kraštotyros skaitykla – erdvė, kurioje rasite gausios informacijos apie Panevėžio kraštą ir žymius jo žmones.

Atvirą skaityklos fondą sudaro daugiau nei 4 000 leidinių pačiomis įvairiausiomis temomis:

 • grožinės literatūros kūriniai,
 • žemėlapiai,
 • meno albumai.

Skaityklos atvirasis fondas laisvai prieinamas vartotojams, leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi. Skaitytojams pageidaujant, bibliotekos darbuotojai gali užsakyti dokumentus iš Retų knygų fondo, Asmenų knygų kolekcijų bei Rankraščių fondų.

Skaitykloje – šešios darbo vietos lankytojams, trys iš jų kompiuterizuotos, dvi – su savitarnos skenavimo įranga (A4 ir A3 formato dokumentams), skirtos asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimui. Veikia belaidis internetas.

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl užklausų apie Panevėžio kraštą.

Panevėžio krašto svetainė: paneveziokrastas.pavb.lt

Menų skaitykla

Respublikos  g. 14, III a.

Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. muzika@pavb.lt

 • pirmadieniais–penktadieniais 8.30–18.00
 • šeštadieniais 9.00–16.00

Menų skaitykla – erdvė, kurioje rasite gausios informacijos apie meno pasaulį, galėsite dalyvauti edukacijose ar patys jas rengti.
Edukacijos

Menų skaityklos atvirąjį dokumentų fondą sudaro leidiniai apie:

 • vaizduojamąją ir taikomąją dailę,
 • muziką,
 • urbanistiką,
 • architektūrą,
 • interjero dizainą,
 • tapybą,
 • grafiką,
 • meninę fotografiją,
 • liaudies meną,
 • mados ir kostiumo istoriją,
 • rankdarbius,
 • choreografiją,
 • etnografiją ir tautosaką.

Čia taip pat rasite:

 • lietuvių ir užsienio kompozitorių natų rinkinių,
 • įvairių epochų, stilių, žanrų, skirtingų pasaulio tautų muzikos garso įrašų (vinilinėse plokštelėse, garsajuostėse, kompaktinėse plokštelėse ir kompiuterinėse laikmenose),
 • vaidybinių, dokumentinių, animacinių filmų, literatūros kūrinių ekranizacijų, koncertų, spektaklių vaizdo įrašų,
 • žymių pasaulio ir Lietuvos menininkų darbų albumų.

Skaitykloje yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos.  Veikia belaidis internetas. Reikiamą informaciją galite atsispausdinti bei nuskenuoti, kopijuoti garso įrašų fragmentus ir juos montuoti į laikmenas (garsajuostes, kompaktines plokšteles, USB) Įkainiai .
Yra galimybė klausyti garso įrašų bei individualiai ir grupėmis (iš anksto suderinus laiką), žiūrėti filmus iš bibliotekos fondų.

Nuotrauka Aivaro Ambrozo

Vaikų literatūros skyrius

Aukštaičių g. 4

Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. vaikai@pavb.lt

 • pirmadieniais–penktadieniais 11.00–18.00
 • šeštadieniais–sekmadieniais nedirba

Vaikų literatūros skyrius – erdvė, skirta  mokiniams, pedagogams ir visiems, besidomintiems vaikų ir ugdomąja literatūra. Čia:

 • enciklopedijos, žodynai, žinynai, informaciniai, periodiniai ir tęstiniai leidiniai skaitomi vietoje,
 • prenumeruojami 13 pavadinimų žurnalai vaikams,
 • sudaromi teminiai eilėraščių aplankai pedagogams,
 • teikiamos specialistų konsultacijos: spaudinių paieška fonduose, teminėse kartotekose, metodinės konsultacijos vaikų literatūros klausimais.

Skyriuje yra dvi kompiuterizuotos darbo vietos. Veikia belaidis internetas. Reikiamą informaciją galite atsispausdinti ir nusiskenuoti, įsirašyti į elektroninę laikmeną. Įkainiai

Bibliotekos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet ir teikia konsultacijas dėl bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo ir užklausų.

Vyksta renginiai bei dailės darbų, techninės kūrybos parodos.

Vaikų literatūros skyriaus svetainė http://vjlc.pavb.lt/

Pažinimo erdvė su Stasio Eidrigevičiaus kūrybos ekspozicija

Respublikos g. 14, II a. Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. edukacijos@pavb.lt

 • pirmadieniais–penktadieniais 9.00–19.00
 • šeštadieniais 9.00–16.00

Pažinimo erdvė –  atvira bendradarbiavimui skirta erdvė.

Čia rasite pažintinės literatūros ir edukacinių žaidimų, kurie bus įdomūs įvairaus amžiaus lankytojams.

Pažinimo erdvėje įrengtos 4 darbo vietos su naujausiais bibliotekoje esančiais kompiuteriais.
Yra erdvė nedideliems susitikimams, mokymams. Veikia belaidis internetas.

Erdvėje yra Stasio Eidrigevičiaus ekspozija. Tai unikali galimybė susipažinti su Varšuvoje (Lenkija) gyvenančio pasaulinio garso menininko, mūsų kraštiečio, bibliotekos bičiulio Stasio Eidrigevičiaus kūrybą atspindinčiais leidiniais:

 • grožinės kūrybos veikalais,
 • meno albumais,
 • parodų katalogais,
 • iliustruotomis knygomis,
 • plakatais,
 • atvirukais,
 • piešiniais,
 • ekslibrisais,
 • nuotraukomis,
 • kitais originaliais eksponatais.

 Leidiniais galite naudotis vietoje.

Nuotrauka Aivaro Ambrozo

Pojūčių erdvė

Respublikos g. 14, II a.
Tel. 8 675 550 19, 8 604 078 68, el. p. edukacijos@pavb.lt

 • pirmadieniais–penktadieniais 9.00–18.00 val.

Būtina registracija

Pojūčių erdvė – skirta mokytis, atsipalaiduoti, susikaupti.

Erdvėje yra įrengta inovatyvi sensorinė įranga „Penki pojūčiai“. Ši audiovizualinių stimulų technologija leidžia susikurti norimą aplinką, ją valdyti, keisti ir taip stimuliuoti pojūčius, žadinti ar nuraminti emocijas bei mintis.

Čia vyksta individualūs ir grupiniai užsiėmimai įvairioms socialinėms grupėms. Organizuojami užsiėmimai skatina emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių lavinimą, dėmesio sutelkimą bei asmeninį tobulėjimą.

Išradėjų erdvė

Respublikos g. 14, II a.
Tel. 8 603 798 11, el. p. robotika@pavb.lt

 • pirmadieniais–penktadieniais 10.00–18.00 val.

Būtina registracija

Informacinių technologijų laboratorija – informacinių technologijų ir robotikos erdvė.

Joje kiekvieną šeštadienį vyksta robotikos užsiėmimai. Čia rasite 3D spausdintuvą ir daug kitų technologinių įrenginių.

Atvira Jaunimo erdvė

Respublikos g. 26

Tel. 8 619 150 46, el. p. aje@pavb.lt   

 • pirmadieniais–penktadieniais 13.00–19.00

Atvira jaunimo erdvė – vieta prasmingam laisvalaikiui ir savirealizacijai, kurioje buriasi  įvairių pažiūrų, pomėgių, subkultūrų Panevėžio miesto jaunimas.

Jaunimo erdvėje galite:

 • susitikti su draugais,
 • pasilepinti nemokama kava, arbata,
 • žaisti stalo žaidimus,
 • ieškoti įkvėpimo,
 • įgyvendinti savo idėjas,
 • leisti laisvalaikį po pamokų,
 • savanoriauti,
 • atlikti socialines valandas,
 • pasislėpti nuo lietaus,
 • rezervuoti erdvę susitikimams,
 • pasiūlyti ir organizuoti renginį ar veiklas,
 • jungtis prie įvairių diskusijų klubų.

Atviroje jaunimo erdvėje vyksta įvairios edukacinės programos, į kurias galima registruoti klases.

AJE facebook

Juozo Miltinio palikimo studijų centras

Algirdo g. 54–19

Tel. (8 45) 43 69 89, 8 616 191 68, el. p.miltinis@pavb.lt

 • pirmadieniais 14.00–17.00; antradieniais – penktadieniais 9.00–17.00
 • savaitgaliais lankomas iš anksto susitarus

Juozo Miltinio palikimo studijų centras – legendinio XX a. režisieriaus Juozo Miltinio  autentiška namų erdvė, kurioje saugoma unikali dokumentinė ir istorinė medžiaga. Centre – visas J. Miltinio palikimas: asmeninė režisieriaus biblioteka, rankraščių, dailės kūrinių kolekcija, repeticijų garso įrašai, videoteka, nuotraukos, asmeniniai daiktai. Čia taip pat saugomas teatro metraštininko Kazimiero Vitkaus Panevėžio dramos teatro archyvas.

Centre veikia moderni Juozo Miltinio gyvenimą ir kūrybą atspindinti ekspozicija, sukurianti teatro aplinkos įspūdį.

Centre galite:

 • susipažinti su moderniai įrengtoje laiko juostoje išdėstytais J. Miltinio gyvenimo ir veiklos faktais ir kiekvieną gyvenimo etapą žyminčiais dokumentais, daiktais, nuotraukomis;
 • sužinoti išsamios informacijos apie eksponatų turinį, pasinaudodami QR kodų skenavimo programa;
 • dalyvauti edukacijose „Režisieriaus Juozo Miltinio autentiškoje aplinkoje“, „Su teatro legenda į XXI amžių“;
 • apžiūrėti vykstančias parodas ir sudalyvauti renginiuose.

Į edukacijas ir grupines ekskursijas būtina išankstinė registracija.

Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras

Zaosės vnk., Čiūrų k., Krekenavos sen., Panevėžio raj.

Tel. 8 688 75 727, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt

Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras, įkurtas paskutiniojo Lietuvos tarpukario užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio tėviškės sodyboje, vykdo kultūrinę, mokslinę, meninę veiklą.

Sodyboje veikia nuolatinė dokumentų ir nuotraukų ekspozicija, kurioje pristatoma Juozo Urbšio asmenybė, biografija, veikla.

Ekspozicija lankoma darbo dienomis sutartu laiku.

Sodybos pasididžiavimas – istorinis ąžuolas – jauki vieta rengti centro organizuojamus renginius. Istorinėje vietoje vyksta šventės, konferencijos, apdovanojimai, parodos, „Poezijos pavasario“ skaitymai.