Erdvės lankytojams

Abonementas

Respublikos g. 14, I a.

Tel. (0 45) 46 54 97, el. p. abonementas@pavb.lt

Abonemento erdvėAbonementas – vieta, kurioje galite registruotis tapti skaitytojais ir skolintis bibliotekos knygas. Atskirose erdvėse įkurti grožinės ir dalykinės literatūros fondai. Grožinę užsienio literatūrą rasite Periodikos skaitykloje, III aukšte.


Kaip tapti skaitytoju

Reikiamą informaciją galite atsispausdinti.

Čia taip pat vyksta teminės knygų parodos. Yra naujausių knygų lentyna. Skolinamos garsinės knygos negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto.
Paslauga regos ar kitą negalią turintiems asmenims

Per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų užsakomi skaitytojų pageidaujami dokumentai – norimą knygą ar leidinį iš kitos bibliotekos galima užsisakyti nemokamai. Dėl paslaugos kreipkitės į bibliotekos registratūrą, el. paštu tba@pavb.lt arba tel. (0 45) 50 20 36.
Tarpbibliotekinio abonemento paslauga

Knygas grąžinti ir pasiimti galite ir savitarnos punktuose.

Kompiuterizuota darbo vieta neįgaliesiems

Respublikos g. 14, I a.

Tel. (0 45) 46 54 97, el. p. abonementas@pavb.lt

Darbo vieta neįgaliesiems

Speciali darbo vieta neįgaliesiems leidžia patogiai naudotis bibliotekos informacijos ištekliais. Šioje darbo vietoje yra:

 • didelio šrifto klaviatūra,
 • speciali valdymo pelė,
 • lietuvių kalbos sintezatorius,
 • ekrano didinimo programa MAGIC, kuri leidžia ekrane matyti nuo 12 iki 16 kartų padidintą tekstą ir grafinę medžiagą,
 • ekrano skaitymo programa JAWS, kuri pageidaujamą informaciją skaito balsu,
 • ergonominiai baldai,
 • neįgaliojo vežimėlis.

Veikia vertikalus platforminis keltuvas (liftas), kuriuo skaitytojas gali pakilti į II ir III aukštus.

Nuotrauka Aivaro Ambrozo

Didžioji skaitykla

Respublikos g. 14, II a.

Tel. (0 45) 46 55 65, el. p. dskaitykla@pavb.lt  

Didžioji skaityklaDidžioji skaitykla – erdvė, skirta savarankiškoms studijoms ir individualiam darbui.

Atvirąjį skaityklos spausdintų dokumentų fondą sudaro leidiniai iš įvairių mokslo sričių:

 • kultūrologijos,
 • filosofijos,
 • religijos,
 • teologijos,
 • sociologijos,
 • ekonomikos,
 • biologijos,
 • medicinos,
 • technikos,
 • žemės ūkio,
 • kalbotyros,
 • literatūros mokslo ir kritikos,
 • geografijos,
 • istorijos.

Šis fondas yra laisvai prieinamas vartotojams, leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi.

Skaitykloje yra 10 kompiuterizuotų darbo vietų. Veikia belaidis internetas. Reikiamą informaciją galite atsispausdinti spalviniu arba paprastu spausdintuvu bei nuskenuoti. Įkainiai

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo ir užklausų.

Periodikos skaitykla

Respublikos g. 14, III a.

Tel. (0 45) 50 16 51, el. p. periodika@pavb.lt

Periodikos skaityklaPeriodikos skaitykla – erdvė, kurioje galite paskaityti periodinius leidinius, studijuoti ar dirbti.

Skaityklos periodinių leidinių fondas yra suskirstytas į dvi erdves: laikraščių ir žurnalų. Atvirąjį fondą sudaro apie 1000 pavadinimų leidinių:

 • einamųjų metų Lietuvos laikraščiai ir žurnalai,
 • einamųjų metų užsienio šalių periodiniai leidiniai,
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų moksliniai ir tęstiniai leidiniai,
 • universalūs informaciniai leidiniai,
 • enciklopedijos ir žodynai.

2023 m. kai kuruos elektroninius periodinius leidinius galite skaityti portale iBiblioteka.lt. Elektroniniams leidiniams yra suteikta atviroji  arba ribotoji prieiga. Atvirosios prieigos leidiniams skaityti nereikalingas portalo naudotojo identifikavimas, t. y.  elektroninius leidinius galima skaityti neprisijungus. Ribotosios prieigos leidinių numerius gali skaityti tik registruoti ir prisijungę  portalo naudotojai. Vienu metu galima pasiskolinti ir skaityti tik du numerius. Jei norėsite skaityti trečią el. dokumentą, vieną iš pasiskolintų reikia grąžinti.

Periodikos skaitykloje yra grožinės literatūros fondas užsienio kalbomis. Visus leidinius iš šio fondo galima skolintis į namus.

Periodikos skityklaSkaitykloje yra 30 darbo vietų ir 6 kompiuterizuotos darbo vietos. Veikia belaidis internetas.

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo ir užklausų.

Elžbietos Jodinskaitės kraštotyros skaitykla

Respublikos g. 14, II a.

Tel. (0 45) 46 16 00, el. p.krastotyra@pavb.lt

Dvi knygų lentynos, pilnos knygų ir foteliai skaityklos aplinkoje

Tai erdvė, kurioje rasite gausios informacijos apie Panevėžio kraštą ir žymius jo žmones. Nuolat veikia naujausių kraštotyrinių leidinių paroda.

Individualios vietos darbui asmeniniais kompiuteriais, erdvės darbui grupėmis, dvi kompiuterizuotos darbo vietos su savitarnos skenavimo įranga (A4 ir A3 formato dokumentams), skirtos asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimui. Veikia belaidis internetas.

Besidomintiems Panevėžio spauda – skaitmeninės laikraščių „Panevėžio tiesa“ (už 1945–1982 metus), „Tėvynė“ (už 1962–1967 metus), „Laisvas žodis“ bei „Sąjūdžio žodis“ versijos tiesiog kompiuterio ekrane.

Atvirą skaityklos fondą sudaro daugiau nei 4 000 leidinių pačiomis įvairiausiomis temomis:

 • grožinės literatūros kūriniai,
 • informaciniai leidiniai,
 • žemėlapiai,
 • meno albumai.

Kraštotyros fondas – leidinių kolekcija apie Panevėžį bei visą jo apskritį (Biržus, Pasvalį, Kupiškį, Rokiškį).

Atskiros skaityklos erdvės skirtos bibliotekai dovanotų žymių kraštiečių asmeninių bibliotekų kolekcijoms – išeivijos rašytojo Kazimiero Barėno asmeninės bibliotekos lituaninių knygų kolekcijai, filosofo Arvydo Šliogerio asmeninei bibliotekai, pirmosios bibliotekos direktorės Elžbietos Jodinskaitės, literatūrologės Vandos Zaborskaitės, Rimgaudo Banio donelaitianos, pedagogių Elenos Gabulaitės, Aleksandros Šilgalytės, dvasininkų Algirdo Dauknio, Juozapo Antanavičiaus, aktorių Stasio Petronaičio ir Reginos Zdanavičiūtės, teatrologės Laimos Rapšytės, esperantininkų Palmiros ir Telesforo Lukoševičių asmeninių bibliotekų leidiniams.

Skaityklos atvirasis fondas laisvai prieinamas vartotojams, leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi. Skaitytojams pageidaujant, darbuotojai gali užsakyti dokumentus iš bibliotekos Retų knygų fondo, Asmenų knygų kolekcijų bei Rankraščių fondų.

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl užklausų apie Panevėžio kraštą.

Menų skaitykla

Respublikos  g. 14, III a.

Tel. (0 45) 46 55 52, el. p. muzika@pavb.lt

Menų skaityklos erdvė

Menų skaitykla – erdvė, kurioje rasite gausios informacijos apie meno pasaulį, galėsite dalyvauti edukacijose ar patys jas rengti.
Edukacijos

Menų skaityklos atvirąjį dokumentų fondą sudaro leidiniai apie:

 • vaizduojamąją ir taikomąją dailę,
 • muziką,
 • urbanistiką,
 • architektūrą,
 • interjero dizainą,
 • tapybą,
 • grafiką,
 • meninę fotografiją,
 • liaudies meną,
 • mados ir kostiumo istoriją,
 • rankdarbius,
 • choreografiją,
 • etnografiją ir tautosaką.

Čia taip pat rasite:

 • lietuvių ir užsienio kompozitorių natų rinkinių,
 • įvairių epochų, stilių, žanrų, skirtingų pasaulio tautų muzikos garso įrašų (vinilinėse plokštelėse, garsajuostėse, kompaktinėse plokštelėse ir kompiuterinėse laikmenose),
 • vaidybinių, dokumentinių, animacinių filmų, literatūros kūrinių ekranizacijų, koncertų, spektaklių vaizdo įrašų,
 • žymių pasaulio ir Lietuvos menininkų darbų albumų.

Skaitykloje yra 3 kompiuterizuotos darbo vietos.  Veikia belaidis internetas. Reikiamą informaciją galite nuskenuoti, kopijuoti garso įrašų fragmentus ir juos montuoti į laikmenas (garsajuostes, kompaktines plokšteles, USB). Įkainiai
Yra galimybė klausyti garso įrašų bei individualiai ir grupėmis (iš anksto suderinus laiką), žiūrėti filmus iš bibliotekos fondų, naudotis skirtingų laikmenų – vinilo plokštelių, garsajuosčių, vaizdajuosčių, kompaktinių garso ir vaizdo plokštelių – peržiūros / perklausos įranga.

Nuotrauka Aivaro Ambrozo

Ekspozicija „Bitės aruodai“

Respublikos g. 14, rūsys

Tel. (0 45) 50 20 39, el. p. ekskursijos@pavb.lt

Ekspozicijos erdvėje rašomasis stalas, nuotraukos ant sienų, stendai rūsio aplinkoje

Tai erdvė, kurioje rasite interaktyvią įtraukiančią ekspoziciją, atskleidžiančią šviesuolės, kultūros ir visuomenės veikėjos, rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę, veiklą, vertybes. Atskirą ir vertingą ekspozicijos dalį sudaro bibliotekos saugomų senųjų leidinių lobynas.

„Bitės aruoduose“ lankytojų laukia:

 • iškalbinga aruodo atmosfera,
 • garso stotelės,
 • planšetės su informacija,
 • Bitės ūgio ir vertybių matuoklis,
 • daiktai iš Gabrielės Petkevičaitės-Bitės namų Panevėžyje, šv. Zitos g. 18 (Panevėžio kraštotyros muziejaus eksponatai),
 • intriguojantis edukacinis pasakojimas.
Ekspozicijos erdvėje rūsyje daug spintelių su užrašais ir knygų paroda

Čia eksponuojami bibliotekos senieji spaudiniai:

 • senieji lietuviškieji spaudiniai,
 • tarpukario Lietuvos leidiniai,
 • Panevėžio regiono senieji leidiniai,
 • senieji kartografiniai spaudiniai,
 • knygos ženklai, knygų puošyba.

Senuosius spaudinius ir jų vertę pažinti geriau padės planšetės su informacija. 

Ekspozicija atidaryta 2021 m. minint Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-uosius gimimo metus. Jos autorė – dizainerė Simona Gudaitė.

Lankytojams, suaugusiųjų ir vaikų grupėms (iki 15 asmenų) ekspozicija atvira bibliotekos darbo valandomis. Registruokitės iš anksto tel. (0 45) 50 20 39 arba el. paštu ekskursijos@pavb.lt

Zen Zona

Respublikos g. 14
Tel. +370 616 19 175, el. p. aje@pavb.lt 

„Zen Zona“ – tai išskirtinė vieta bibliotekoje, skirta pabūti vienumoje su savo mintimis, atsipalaiduoti, nurimti ir atsikvėpti nuo didžiulio gyvenimo tempo. Jei pasiilgote ramybės, užsukite į šią erdvę.

ZEN verčiant iš japonų kalbos reiškia mąstymą, susikaupimą, tad šioje erdvėje pajusite ramybe dvelkiančią ZEN aurą, susipažinsite su Japonų kultūros elementais, išlaisvinsite kūrybiškumą „Zen piešimo dirbtuvėse“ ir atsipalaiduosite medituodami ar pasinerdami į „Zen sodų“ (angl. Zen garden) terapiją.

Šioje zonoje 14–29 m. bibliotekos lankytojus kviečiame tyliam darbui su asmeniniais kompiuteriais, poilsiui su knyga ar tiesiog atsipalaidavimui klausantis mėgstamos muzikos.

Pažinimo erdvė

Respublikos g. 14, II a.
Tel. +370 616 19 703, el. p. edukacijos@pavb.lt

Patalpa su staliukais, sėdmaišiais, keletas stalų su kompiuteriais

Skirta šeimoms ir vaikams iki 13 m. Tai patraukli erdvė kokybiškam laisvalaikiui. Čia galima žaisti edukacinius stalo ir kompiuterinius žaidimus, skaityti, piešti, spalvinti, lankstyti origamį, žiūrėti filmus ar užsiimti kitomis kūrybinėmis veiklomis, kurias siūlo šioje erdvėje nuolat budinčios edukatorės.

Lankytojai šioje erdvėje laukiami pirmadienį–penktadienį 13–18 val., šeštadienį 9–15 val.

Pojūčių erdvė

Respublikos g. 14, II a.
Gali lankytis individualūs lankytojai ar šeimos. Veikia pirmadienį–penktadienį 9–18 val. Laiką būtina rezervuoti iš anksto tel. +370 616 19 703 arba el. p. edukacijos@pavb.lt

Pojūčių erdvėje taip pat organizuojami individualūs ir įvairioms socialinėms grupėms (iki 8–10 asmenų) skirti užsiėmimai, skirti emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių lavinimui, dėmesio sutelkimui ar tiesiog padedantys atsipalaiduoti. Erdvėje 6–10 metų vaikai gali dalyvauti edukacijoje „Mėnulio žemėlapis“. Į ją būtina išankstinė registracija.

Pojūčių erdvėPojūčių erdvėErdvėje yra įrengta inovatyvi sensorinė įranga „Penki pojūčiai“. Ši audiovizualinių stimulų technologija leidžia susikurti norimą aplinką, ją valdyti, keisti ir taip stimuliuoti pojūčius, žadinti ar nuraminti emocijas bei mintis. Erdvės lankytojai gali pasirinkti skirtingos spalvos apšvietimą. Pozityviai nusiteikti ar praturtinti vykdomą veiklą padeda pasirenkamas garso takelis, vaizdo projekcijos ar siūlomi vaizdo įrašai, o interaktyvūs ugdomieji žaidimai praturtina mokymosi procesą.

Padėti susikaupti ar įkvėpti kūrybiškai veiklai gali erdvėje esantys burbulų bokštai su plaukiojančiomis žuvytėmis. Skirtingomis spalvomis šviečiantis smėlio stalas ir šviečiantis molbertas lankytojams suteikia galimybę atskleisti bei lavinti kūrybinius ir meninius gebėjimus.

Atvira jaunimo erdvė

Respublikos g. 14
Tel. +370 616 19 175, el. p. aje@pavb.lt   

Atvira jaunimo erdvė – vieta prasmingam laisvalaikiui ir savirealizacijai, kurioje buriasi  įvairių pažiūrų, pomėgių, subkultūrų Panevėžio miesto jaunimas.

Jaunimo erdvėje galite:

 • susitikti su draugais,
 • pasilepinti nemokama kava, arbata,
 • žaisti stalo žaidimus,
 • ieškoti įkvėpimo,
 • įgyvendinti savo idėjas,
 • leisti laisvalaikį po pamokų,
 • savanoriauti,
 • atlikti socialines valandas,
 • pasislėpti nuo lietaus,
 • rezervuoti erdvę susitikimams,
 • pasiūlyti ir organizuoti renginį ar veiklas,
 • jungtis prie įvairių diskusijų klubų.

Atviroje jaunimo erdvėje vyksta įvairios edukacinės programos, į kurias galima registruoti klases.

AJE facebook

AJE instagram

Virtualios grafikos studija

Respublikos g. 14
Tel. +370 616 19 175, el. p. vgs@pavb.lt   

AJE

Virtualios grafikos studija – laisvalaikiui ir asmeniniam tobulėjimui pritaikyta erdvė.

Čia rasite:

 • Fotografavimo studiją su visa įranga, kurioje galėsite tobulinti savo fotografavimo įgūdžius, organizuoti fotosesiją. Čia taip pat rasite idomių knygų apie fotografijos meną, padėsiančių pagilinti žinias ir perprasti geros fotografijos subtilybes.
 • Virtualios realybės įrangą.
 • Grafines planšetes. Mėgstančius piešti nudžiugins naujos grafinės planšetės.
 • 3D spausdintuvą. Tikras džiaugsmas mėgstantiems kurti trimačius objektus.

Čia laukiami visi, norintys gerai praleisti laiką su bendraminčiais ir patobulinti savo įgūdžius bei žinias. Paslaugos 14–29 m. jaunimui yra nemokamos, kitiems suteikiame progą įrangą nuomoti.

Virtualios grafikos studijoje vykdomi techniniai, specifinius įgūdžius lavinantys mokymai.

Juozo Miltinio memorialinis butas

Algirdo g. 54–19
Tel. (0 45) 43 69 89, +370 616 191 68, el. p. miltinis@pavb.lt

Juozo Miltinio palikimo studijų centrasJuozo Miltinio memorialiniame bute saugomas režisieriaus Juozo Miltinio fondas pripažintas nacionalinės reikšmės kolekcija ir įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

Juozo Miltinio memorialinis butas – legendinio XX a. režisieriaus Juozo Miltinio  autentiška namų erdvė, kurioje saugoma unikali dokumentinė ir istorinė medžiaga. Memorialiniame bute – visas J. Miltinio palikimas: asmeninė režisieriaus biblioteka, rankraščių, dailės kūrinių kolekcija, repeticijų garso įrašai, videoteka, nuotraukos, asmeniniai daiktai. Čia taip pat saugomas teatro metraštininko Kazimiero Vitkaus Panevėžio dramos teatro archyvas.

Memorialiniame bute veikia moderni Juozo Miltinio gyvenimą ir kūrybą atspindinti ekspozicija, sukurianti teatro aplinkos įspūdį.

Čia galite:

 • susipažinti su moderniai įrengtoje laiko juostoje išdėstytais J. Miltinio gyvenimo ir veiklos faktais ir kiekvieną gyvenimo etapą žyminčiais dokumentais, daiktais, nuotraukomis;
 • sužinoti išsamios informacijos apie eksponatų turinį, pasinaudodami QR kodų skenavimo programa;
 • dalyvauti edukacijose „Režisieriaus Juozo Miltinio autentiškoje aplinkoje“, „Su teatro legenda į XXI amžių“;
 • apžiūrėti vykstančias parodas ir dalyvauti renginiuose.

Į edukacijas ir grupines ekskursijas būtina išankstinė registracija.

Juozo Urbšio tėviškės sodyba

Zaosės vnk., Čiūrų k., Krekenavos sen., Panevėžio raj.

J. Urbšio sodyba

Paskutiniojo Lietuvos tarpukario užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio tėviškės sodyboje vykdomos kultūrinės, mokslinės, meninės veiklos.

Sodyboje veikia nuolatinė dokumentų ir nuotraukų ekspozicija, kurioje pristatoma Juozo Urbšio asmenybė, biografija, veikla.

Ekspozicija lankoma darbo dienomis iš anksto sutartu laiku.
Kviečiame registruotis tel. (0 45) 50 20 39, el. paštas skirmante.karpaviciene@pavb.lt