Erdvės lankytojams

Abonementas

Respublikos g. 14, I a.

Tel. (8 45) 46 54 97, el. p. abonementas@pavb.lt

AbonementasAbonementas – vieta, kurioje galite registruotis tapti skaitytojais ir skolintis bibliotekos knygas.
Kaip tapti skaitytoju

Reikiamą informaciją galite atsispausdinti.

Čia taip pat vyksta teminės knygų parodos. Yra naujausių knygų lentyna. Skolinamos garsinės knygos neregiams.
Paslauga regos ar kitą negalią turintiems asmenims

Per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų užsakomi skaitytojų pageidaujami dokumentai.

Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės

Tarpbibliotekinio abonemento knygos užsakymo forma bibliotekoms

Knygas grąžinti ir pasiimti galite ir savitarnos punktuose.

Kompiuterizuota darbo vieta neįgaliesiems

Respublikos g. 14, I a.

Tel. (8 45) 46 54 97, el. p. abonementas@pavb.lt

Neįgaliesiems darbo vieta

Speciali darbo vieta neįgaliesiems leidžia patogiai naudotis bibliotekos informacijos ištekliais. Šioje darbo vietoje yra:

 • didelio šrifto klaviatūra,
 • speciali valdymo pelė,
 • lietuvių kalbos sintezatorius,
 • ekrano didinimo programa MAGIC, kuri leidžia ekrane matyti nuo 12 iki 16 kartų padidintą tekstą ir grafinę medžiagą,
 • ekrano skaitymo programa JAWS, kuri pageidaujamą informaciją skaito balsu,
 • ergonominiai baldai,
 • neįgaliojo vežimėlis.

Veikia vertikalus platforminis keltuvas (liftas), kuriuo skaitytojas gali pakilti į II ir III aukštus.

Nuotrauka Aivaro Ambrozo

Didžioji skaitykla

Respublikos g. 14, II a.

Tel. (8 45) 46 55 65, el. p. dskaitykla@pavb.lt  

Didžioji skaityklaDidžioji skaitykla – erdvė, skirta savarankiškoms studijoms ir individualiam darbui.

Atvirąjį skaityklos spausdintų dokumentų fondą sudaro leidiniai iš įvairių mokslo sričių:

 • kultūrologijos,
 • filosofijos,
 • religijos,
 • teologijos,
 • sociologijos,
 • ekonomikos,
 • biologijos,
 • medicinos,
 • technikos,
 • žemės ūkio,
 • kalbotyros,
 • literatūros mokslo ir kritikos,
 • geografijos,
 • istorijos.

Šis fondas yra laisvai prieinamas vartotojams, leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi.

Skaitykloje yra 18 kompiuterizuotų darbo vietų. Veikia belaidis internetas. Reikiamą informaciją galite atsispausdinti spalviniu arba paprastu spausdintuvu bei nuskenuoti. Įkainiai

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo ir užklausų.

Periodikos skaitykla

Respublikos g. 14, III a.

Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. periodika@pavb.lt

Periodikos skaityklaPeriodikos skaitykla – erdvė, kurioje galite paskaityti periodinius leidinius, studijuoti ar dirbti.

Skaityklos periodinių leidinių fondas yra suskirstytas į dvi erdves: laikraščių ir žurnalų. Atvirąjį fondą sudaro apie 1000 pavadinimų leidinių:

 • einamųjų  metų Lietuvos laikraščiai ir žurnalai,
 • einamųjų metų užsienio šalių periodiniai leidiniai,
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų moksliniai ir tęstiniai leidiniai,
 • universalūs informaciniai leidiniai,
 • enciklopedijos ir žodynai.

Periodikos skityklaSkaitykloje yra 30 darbo vietų ir 6 kompiuterizuotos darbo vietos. Veikia belaidis internetas.

Reikiamą informaciją galite atsispausdinti ir nuskenuoti. Atliekamas spaudinių fragmentų kopijavimas. Įkainiai

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo ir užklausų.

Kraštotyros ir informacinių leidinių skaitykla

Respublikos g. 14, II a.

Tel. (8 45) 46 16 00, el. p.krastotyra@pavb.lt

Kraštotyros skaityklaTai erdvė, kurioje rasite gausios informacijos apie Panevėžio kraštą ir žymius jo žmones. Nuolat veikia naujausių kraštotyrinių leidinių paroda.

Atvirą skaityklos fondą sudaro daugiau nei 4 000 leidinių pačiomis įvairiausiomis temomis:

 • grožinės literatūros kūriniai,
 • informaciniai leidiniai,
 • žemėlapiai,
 • meno albumai.

Skaityklos atvirasis fondas laisvai prieinamas vartotojams, leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi. Skaitytojams pageidaujant, bibliotekos darbuotojai gali užsakyti dokumentus iš Retų knygų fondo, Asmenų knygų kolekcijų bei Rankraščių fondų.

Čia prieinami išeivijos visuomenės veikėjo, rašytojo Kazimiero Barėno (1908–2006) asmeninės bibliotekos leidiniai ir bibliotekos įsteigtos Kazimiero Barėno literatūrinės premijos laureatų knygos.

Keičiamoje asmeninių bibliotekų kolekcijų ekspozicijoje šiuo metu galima susipažinti su pedagogo, tautosakininko, visuomenininko Jurgio Elisono (1889–1946) asmeninės bibliotekos knygomis.

Skaitykloje – keturiolika darbo vietų lankytojams, keturios iš jų kompiuterizuotos, dvi – su savitarnos skenavimo įranga (A4 ir A3 formato dokumentams), skirtos asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimui. Veikia belaidis internetas.

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl užklausų apie Panevėžio kraštą.

Panevėžio krašto svetainė: paneveziokrastas.pavb.lt

Menų skaitykla

Respublikos  g. 14, III a.

Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. muzika@pavb.lt

Menų skaitykla – erdvė, kurioje rasite gausios informacijos apie meno pasaulį, galėsite dalyvauti edukacijose ar patys jas rengti.
Edukacijos

Menų skaitykloje yra Stasio Eidrigevičiaus ekspozija. Tai unikali galimybė susipažinti su Varšuvoje (Lenkija) gyvenančio pasaulinio garso menininko, mūsų kraštiečio, bibliotekos bičiulio Stasio Eidrigevičiaus kūrybą atspindinčiais leidiniais:

 • grožinės kūrybos veikalais,
 • meno albumais,
 • parodų katalogais,
 • iliustruotomis knygomis,
 • plakatais,
 • atvirukais,
 • piešiniais,
 • ekslibrisais,
 • nuotraukomis,
 • kitais originaliais eksponatais.
  Leidiniais galite naudotis vietoje.

Menų skaityklos atvirąjį dokumentų fondą sudaro leidiniai apie:

 • vaizduojamąją ir taikomąją dailę,
 • muziką,
 • urbanistiką,
 • architektūrą,
 • interjero dizainą,
 • tapybą,
 • grafiką,
 • meninę fotografiją,
 • liaudies meną,
 • mados ir kostiumo istoriją,
 • rankdarbius,
 • choreografiją,
 • etnografiją ir tautosaką.

Čia taip pat rasite:

 • lietuvių ir užsienio kompozitorių natų rinkinių,
 • įvairių epochų, stilių, žanrų, skirtingų pasaulio tautų muzikos garso įrašų (vinilinėse plokštelėse, garsajuostėse, kompaktinėse plokštelėse ir kompiuterinėse laikmenose),
 • vaidybinių, dokumentinių, animacinių filmų, literatūros kūrinių ekranizacijų, koncertų, spektaklių vaizdo įrašų,
 • žymių pasaulio ir Lietuvos menininkų darbų albumų.

Skaitykloje yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos.  Veikia belaidis internetas. Reikiamą informaciją galite atsispausdinti bei nuskenuoti, kopijuoti garso įrašų fragmentus ir juos montuoti į laikmenas (garsajuostes, kompaktines plokšteles, USB) Įkainiai .
Yra galimybė klausyti garso įrašų bei individualiai ir grupėmis (iš anksto suderinus laiką), žiūrėti filmus iš bibliotekos fondų.

Nuotrauka Aivaro Ambrozo

Vaikų literatūros abonementas

Respublikos g. 26–4, II a.

Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. vaikai@pavb.lt

Vaikų literatūros abonementas – erdvė, skirta  mokiniams, pedagogams ir visiems, besidomintiems vaikų ir ugdomąja literatūra. Čia:

 • enciklopedijos, žodynai, žinynai, informaciniai, periodiniai ir tęstiniai leidiniai skaitomi vietoje,
 • prenumeruojami 13 pavadinimų žurnalai vaikams,
 • sudaromi teminiai eilėraščių aplankai pedagogams,
 • teikiamos specialistų konsultacijos: spaudinių paieška fonduose, teminėse kartotekose, metodinės konsultacijos vaikų literatūros klausimais.

Abonemente yra dvi kompiuterizuotos darbo vietos. Veikia belaidis internetas. Reikiamą informaciją galite atsispausdinti ir nusiskenuoti, įsirašyti į elektroninę laikmeną. Įkainiai

Bibliotekos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet ir teikia konsultacijas dėl bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo ir užklausų.

Vyksta dailės darbų, techninės kūrybos parodos.

Šiose patalpose Vaikų literatūros abonementas įsikūręs laikinai, kol vyksta pastato Aukštaičių g. 4-2 modernizavimo darbai pagal investicinį projektą.

Vaikų literatūros abonemento svetainė http://vjlc.pavb.lt/

Pažinimo erdvė

Respublikos g. 14, II a. Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. edukacijos@pavb.lt

Pažinimo erdvė – atvira bendradarbiavimui skirta erdvė.

Pažinimo erdvėje įrengta 12 darbo vietų, iš jų 4 – kompiuterizuotos.
Yra erdvė nedideliems susitikimams, mokymams. Veikia belaidis internetas.

Zen Zona

Respublikos g. 14

Tel. 8 616 19 175, el. p. aje@pavb.lt 

„Zen Zona“ – tai išskirtinė vieta bibliotekoje, skirta pabūti vienumoje su savo mintimis, atsipalaiduoti, nurimti ir atsikvėpti nuo didžiulio gyvenimo tempo. Jei pasiilgote ramybės, užsukite į šią erdvę.

ZEN verčiant iš japonų kalbos reiškia mąstymą, susikaupimą, tad šioje erdvėje pajusite ramybe dvelkiančią ZEN aurą, susipažinsite su Japonų kultūros elementais, išlaisvinsite kūrybiškumą „Zen piešimo dirbtuvėse“ ir atsipalaiduosite medituodami ar pasinerdami į „Zen sodų“ (angl. Zen garden) terapiją.

Šioje zonoje 14–29 m. bibliotekos lankytojus kviečiame tyliam darbui su asmeniniais kompiuteriais, poilsiui su knyga ar tiesiog atsipalaidavimui klausantis mėgstamos muzikos.

Pojūčių erdvė

Respublikos g. 14, II a.
Tel. 8 616 19 703 , el. p. edukacijos@pavb.lt

Pojūčių erdvėPojūčių erdvė

Būtina registracija

Pojūčių erdvė – skirta mokytis, atsipalaiduoti, susikaupti.

Erdvėje yra įrengta inovatyvi sensorinė įranga „Penki pojūčiai“. Ši audiovizualinių stimulų technologija leidžia susikurti norimą aplinką, ją valdyti, keisti ir taip stimuliuoti pojūčius, žadinti ar nuraminti emocijas bei mintis.

Čia vyksta individualūs ir grupiniai užsiėmimai įvairioms socialinėms grupėms. Organizuojami užsiėmimai skatina emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių lavinimą, dėmesio sutelkimą bei asmeninį tobulėjimą.

Atvira jaunimo erdvė

Respublikos g. 14

Tel. 8 616 19 175, el. p. aje@pavb.lt   

Atvira jaunimo erdvė – vieta prasmingam laisvalaikiui ir savirealizacijai, kurioje buriasi  įvairių pažiūrų, pomėgių, subkultūrų Panevėžio miesto jaunimas.

Jaunimo erdvėje galite:

 • susitikti su draugais,
 • pasilepinti nemokama kava, arbata,
 • žaisti stalo žaidimus,
 • ieškoti įkvėpimo,
 • įgyvendinti savo idėjas,
 • leisti laisvalaikį po pamokų,
 • savanoriauti,
 • atlikti socialines valandas,
 • pasislėpti nuo lietaus,
 • rezervuoti erdvę susitikimams,
 • pasiūlyti ir organizuoti renginį ar veiklas,
 • jungtis prie įvairių diskusijų klubų.

Atviroje jaunimo erdvėje vyksta įvairios edukacinės programos, į kurias galima registruoti klases.

AJE facebook

AJE instagram

Virtualios grafikos studija

Respublikos g. 14

Tel. 8 616 19 175, el. p. vgs@pavb.lt   

AJE

Virtualios grafikos studija – laisvalaikiui ir asmeniniam tobulėjimui pritaikyta erdvė.

Čia rasite:

 • Fotografavimo studiją su visa įranga, kurioje galėsite tobulinti savo fotografavimo įgūdžius, organizuoti fotosesiją. Čia taip pat rasite idomių knygų apie fotografijos meną, padėsiančių pagilinti žinias ir perprasti geros fotografijos subtilybes.
 • Virtualios realybės įrangą.
 • Grafines planšetes. Mėgstančius piešti nudžiugins naujos grafinės planšetės.
 • 3D spausdintuvą. Tikras džiaugsmas mėgstantiems kurti trimačius objektus.

Čia laukiami visi, norintys gerai praleisti laiką su bendraminčiais ir patobulinti savo įgūdžius bei žinias. Paslaugos 14–29 m. jaunimui yra nemokamos, kitiems suteikiame progą įrangą nuomoti.

Virtualios grafikos studijoje vykdomi techniniai, specifinius įgūdžius lavinantys mokymai.

Juozo Miltinio palikimo studijų centras

Algirdo g. 54–19

Tel. (8 45) 43 69 89, 8 616 191 68, el. p. miltinis@pavb.lt

Juozo Miltinio palikimo studijų centrasJuozo Miltinio palikimo studijų centre saugomas režisieriaus Juozo Miltinio fondas pripažintas nacionalinės reikšmės kolekcija ir įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

Juozo Miltinio palikimo studijų centras – legendinio XX a. režisieriaus Juozo Miltinio  autentiška namų erdvė, kurioje saugoma unikali dokumentinė ir istorinė medžiaga. Centre – visas J. Miltinio palikimas: asmeninė režisieriaus biblioteka, rankraščių, dailės kūrinių kolekcija, repeticijų garso įrašai, videoteka, nuotraukos, asmeniniai daiktai. Čia taip pat saugomas teatro metraštininko Kazimiero Vitkaus Panevėžio dramos teatro archyvas.

Centre veikia moderni Juozo Miltinio gyvenimą ir kūrybą atspindinti ekspozicija, sukurianti teatro aplinkos įspūdį.

Centre galite:

 • susipažinti su moderniai įrengtoje laiko juostoje išdėstytais J. Miltinio gyvenimo ir veiklos faktais ir kiekvieną gyvenimo etapą žyminčiais dokumentais, daiktais, nuotraukomis;
 • sužinoti išsamios informacijos apie eksponatų turinį, pasinaudodami QR kodų skenavimo programa;
 • dalyvauti edukacijose „Režisieriaus Juozo Miltinio autentiškoje aplinkoje“, „Su teatro legenda į XXI amžių“;
 • apžiūrėti vykstančias parodas ir sudalyvauti renginiuose.

Į edukacijas ir grupines ekskursijas būtina išankstinė registracija.

Juozo Urbšio tėviškės sodyba

Zaosės vnk., Čiūrų k., Krekenavos sen., Panevėžio raj.

Tel. 8 688 75 727, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt

J. Urbšio sodyba

Paskutiniojo Lietuvos tarpukario užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio tėviškės sodyboje vykdomos kultūrinės, mokslinės, meninės veiklos.

Sodyboje veikia nuolatinė dokumentų ir nuotraukų ekspozicija, kurioje pristatoma Juozo Urbšio asmenybė, biografija, veikla.

Ekspozicija lankoma darbo dienomis sutartu laiku.

Sodybos pasididžiavimas – istorinis ąžuolas – jauki vieta rengti renginius. Istorinėje vietoje vyksta šventės, konferencijos, apdovanojimai, parodos, „Poezijos pavasario“ skaitymai.