Registracija ir informacija

Bibliotekos skaitytojais gali būti visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.

Norint tapti bibliotekos skaitytoju, reikia:

Vaikas iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką, arba pateikęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką.
Bibliotekoje naudojamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimas. 
LIBIS skaitytojo pažymėjimai galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.
LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės
Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose bibliotekose, privalo Bibliotekoje užsiregistruoti. Įsigyti kito bilieto ir mokėti už registraciją nereikia.