Panevėžio teritorinė bibliotekų taryba

Panevėžio teritorinė bibliotekų taryba yra patariamoji institucija prie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktoriaus, teikianti rekomendacijas Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijose veikiančių viešųjų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekų veiklos strategijos formavimo ir strateginių sprendimų igyvendinimo koordinavimo klausimais.

2019 m. lapkričio 19 d. Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis

2019 m. kovo 21 d. Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis