Reti spaudiniai

Barbosa, Agostinho. Augustini Barbosæ, J.V.D. Lusitani, Protonotarii Apostolici, Olim Sacrae Congregationis Indicis Consultoris, [et] Insignis Ecclesiae Vimaranensis Thesaurarii majoris, Nunc Vero Episcopi Ugentini, et a Consiliis D. Philipii IV Hispaniarum Regis Catholici, Tractatus varii… . –  Lugduni, M.DC.XCIX [1699].

Retų knygų fondas bibliotekoje pradėtas kaupti 1989 m. Tuomet fondo pagrindą sudarė 3000 egz. tarpukaryje veikusios Panevėžio valstybinės viešosios bibliotekos knygų ir 1969 m. įsigytos kalbininko, mokytojo Leono Kuodžio (1902–1975) asmeninės bibliotekos knygos. Dabar šį fondą sudaro per 40 000 spaudinių, išleistų iki 1945 metų.

Seniausia knyga bibliotekoje yra 1699 m. Lione išleisti portugalų kilmės kanonų žinovo, Ugento (Pietų Italija, Apulija) vyskupo Augustino Barbosos (Aghostinho Barbosa, 1589–1649 m.) teologiniai traktatai „Tractatus varii“. Šią iš Italijos parsivežtą knygą bibliotekai padovanojo Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčios rektorius Algirdas Dauknys.

Vertingą skyriaus fondo dalį sudaro knygos su Panevėžio krašto žymių žmonių autografais, dedikacijomis, Panevėžio krašte veikusių institucinių bibliotekų spaudais ir kitais knygų ženklais.

Saugome spaudinius, išleistus Panevėžyje ir Panevėžio krašte Z. Lurjė, M. Koto, N. Feigenzono, „Bangos“, „Vilnies“, Biržų spaustuvėse, Panevėžio laikraščius „Panevėžio balsas“, „Panevėžio garsas“, „Panevėžio apygardos balsas“. Juos galima skaityti ir Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt.