Reti spaudiniai

Konstantino Sirvydo trijų kalbų žodyno „Dictionarium trium lingvarum in usum studiosae iuventutis“ 5-asis leidimas

Retų knygų fondas bibliotekoje pradėtas kaupti 1989 m. Tuomet fondo pagrindą sudarė 3000 egz. tarpukaryje veikusios Panevėžio valstybinės viešosios bibliotekos knygų ir 1969 m. įsigytos kalbininko, mokytojo Leono Kuodžio (1902–1975) asmeninės bibliotekos knygos. Dabar šį fondą sudaro per 37000 spaudinių, išleistų iki 1945 metų.

Seniausia knyga bibliotekoje yra 1713 metais išleisto Konstantino Sirvydo trijų kalbų žodyno „Dictionarium trium lingvarum in usum studiosae iuventutis“ 5-asis leidimas.

Vertingą skyriaus fondo dalį sudaro knygos su Panevėžio krašto žymių žmonių autografais, dedikacijomis, Panevėžio krašte veikusių institucinių bibliotekų spaudais, asmenvardiniais knygų ženklais.

Fonde yra spaudinių, išleistų Panevėžyje ir Panevėžio krašte Z. Lurjė, M. Koto, N. Feigenzono, „Bangos“, „Vilnies“, Biržų spaustuvėse, saugomi Panevėžio laikraščiai „Panevėžio garsas“, „Panevėžio balsas“, „Panevėžio apygardos balsas“. Trūkstamus numerius galima skaityti portale www.epaveldas.lt.