Paslaugos regiono bibliotekoms

Parodų skolinimas

Leidinių paroda „XX a. Lietuvos dailė. Tapyba“

Šia paroda siekiama visus besidominčius supažindinti su XX amžiaus Lietuvos tapyba, nuosekliai atskleisti profesionaliosios šio laikotarpio lietuvių dailės tradicijas ir parodyti nuolatinį jos kismą. Pristatomi reikšmingi ir unikalūs lietuviškosios tapybos kūrėjai.

Ekspozicijoje matote žinomų XX a. pr. mūsų krašto dailininkų – M. K. Čiurlionio, P. Domšaičio, A. Galdiko, P. Gailiaus, P. Kalpoko, J. Vienožinskio, A. Samuolio, V. Kasiulio, K. Šimonio, L. Katino, A. Žmuidzinavičiaus ir kt. – kūrybos darbų albumus.

Pristatoma lietuviškų tradicijų tąsa ir poetiniais vaizdiniais pasižymėjusių A. Gudaičio, L. Kazoko, A. Petrulio, A. Savicko tapyba, industrinių peizažų autorių A. Stasiulevičiaus, J. Švažo kūryba. Taip pat tapytojų V. Antanavičiaus, L. L. Katino abstrahuotų, ironiškų kompozicijų tapybos albumai.

Atskiras dėmesys skiriamas 8-ojo dešimtmečio jaunesniajai tapytojų kartai, tai R. Z. Bičiūnas, K. Dereškevičius, A. Jacovskis, A. J. Kuras, A. Martinaitis, Š. Sauka, R. Sližys, A. Šaltenis, A. Švėgžda, P. R. Vaitiekūnas, ėmęsi egzistencinių temų, grotesko, ironijos, fotorealizmo, siurrealizmo. Eksponuojami ir įvairias abstrakčiosios tapybos atmainas išplėtojusių tapytojų E. A. Cukermano, J. Čeičytės, D. Kasčiūnaitės, R. V. Katiliūtės, K. Žoromskio, K. Varnelio, neįprasto lietuviškojo modernizmo sutuoktinių dailininkų dueto B. Žilytės ir A. Steponavičiaus darbų rinkiniai.

Galite pasklaidyti ir kitų žinomų XX a. Lietuvos dailininkų – J. Gasiūno, R. Jankausko-Kampo, V. Kisarausko, A. Vaitkūno, P. R. Vaitiekūno ir kt. – kūrybos albumų.

Čia rasite ir albumą „Arūnė Tornau. Pabaiga yra pradžia“ (Vilnius: Artseria, 2023), kurio iliustratorė Agnė Dautartaitė-Krutulė šįmet tapo kasmet Kultūros ministerijos skelbiamo Knygos meno konkurso laureate. Jai buvo paskirta pagrindinė konkurso premija.

Parodą parengė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vida Mikelevičiūtė
Tel.  (0 45) 46 55 52, el. p. vida.mikeleviciute@pavb.lt

Ekspertų paslaugos

Mokymų organizavimas pagal PAVB specialistų parengtas programas
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (0 45) 50 20 38, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Panevėžio regiono bibliotekų renginių, parodų, kultūros dienų ir kt. priemonių organizavimas PAVB
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (0 45) 50 20 38, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Dalinimasis edukacijų metodika (ETNO kilimas ir kt.)
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Apie skaitymą vaikams: metodinė priemonė tėvams ir bibliotekininkams
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Vaikų literatūros kūrinių sąrašų parengimas aktualiomis temomis (pvz., metų laikai, Kaziuko mugė, spalvos, laiko mašina ir pan.)
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77 el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Garso ir vaizdo įrašų proginių rinkinių bei jų sąrašų parengimas atskiromis temomis (pvz., Lietuvos valstybės švenčių ir atmintinų dienų, etnokultūros, įvairiems teminiams vakarams ir pan.)
Nomeda Tvarkūnienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Tel. (0 45) 46 55 52, el. p. nomeda.tvarkuniene@pavb.lt

Mediatekos įrašų skolinimas regiono bibliotekų renginiams apipavidalinti
Nomeda Tvarkūnienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Tel. (0 45) 46 55 52, el. p. nomeda.tvarkuniene@pavb.lt

Specializuotos ekskursijos bibliotekininkams
Rūta Juzėnienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (0 45) 46 57 67, el. p. ruta.juzeniene@pavb.lt

Metodinės konsultacijos įvairiais veiklos klausimais

METODINĖS VEIKLOS VYKDYMAS

Bibliotekų statistika, tyrimų organizavimas
Irmina Girnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (0 45) 50 20 38, el. p. irmina.girniene@pavb.lt

Seminarų, skirtų specialistams, dirbantiems su vaikais, rengimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Darbo su jaunimu organizavimas bibliotekose, Atviros jaunimo erdvės (AJE) įkūrimas
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės Edukacijos skyriaus Veiklų jaunimui organizatorė
Mob. tel. +370 616 19175, el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt
Konsultacijos gali būti kontaktinės arba nuotolinės.

Pasakojimo metodo (Storytelling) taikymas jaunimo auditorijoms
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės Edukacijos skyriaus Veiklų jaunimui organizatorė
Mob. tel. +370 616 19175, el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt
Konsultacijos gali būti kontaktinės arba nuotolinės.

Pasakojimo metodo (Storytelling) taikymas edukacinėje veikloje
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt
Konsultacijos gali būti kontaktinės arba nuotolinės.

Kultūros paso paraiškų rengimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt
Konsultacijos gali būti kontaktinės arba nuotolinės.

INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ KOMPLEKTAVIMAS, KATALOGAVIMAS, IŠSAUGOJIMAS

Bibliotekos informacinių išteklių komplektavimas
Renata Lukošiūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 46 66 31, el. p. renata.lukosiuniene@pavb.lt

Vaikų literatūros fondo formavimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Bibliotekos informacinių išteklių katalogavimas
Greta Brimonienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (0 45) 50 20 37, el. p. greta.brimoniene@pavb.lt

Dokumentų restauravimas ir ilgalaikis išsaugojimas
Laima Charmanskienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorė
Tel. (0 45) 46 66 31 el. p. laima.charmanskiene@pavb.lt

INFORMACIJOS PAIEŠKA

Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos ištekliuose
Gitana Užkurėlienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 46 57 67, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt

PROJEKTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS

Tarptautinių projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas
Virginija Švedienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo koordinatorė
Tel. (0 45) 46 57 67, el. p. virginija.svediene@pavb.lt

Projektų, skirtų vaikų veikloms, rengimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemis
Janina Janickienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (0 45) 5020 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt

Vartotojų aptarnavimas
Janina Janickienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (0 45) 50 20 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt

Tarpbibliotekinis abonementas
Janina Janickienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (0 45) 50 20 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt , tba@pavb.lt 

EDUKACIJŲ IR KONKURSŲ RENGIMAS

Edukacinių programų rengimas
Rasa Railaitė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius edukacijų koordinatorė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. rasa.railaite@pavb.lt

Vaikų veikloms skirtų konkursų nuostatų rengimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

IT SISTEMŲ VYSTYMAS IR PRIEŽIŪRA

Bibliotekos IT infrastruktūros priežiūra ir atnaujinimas; naujų IT paslaugų ir produktų  diegimas
Andrejus Jakimovas, Bendrųjų reikalų skyriaus informacinių sistemų vyr. inžinierius
Tel. (0 45) 50 20 34, el. p. andrius.jakimovas@pavb.lt

Interneto svetainių lankomumo analizės įrankio „Google Analytics“ diegimas bei konfigūravimas (pradmenys)
Aivaras Neimontas, Bendrųjų reikalų skyriaus inžinierius-programuotojas
El. p. aivaras.neimontas@pavb.lt

Darbas su „LEGO MINDSTORMS® EV3“
Andrejus Jakimovas, Bendrųjų reikalų skyriaus informacinių sistemų vyr. inžinierius
Tel. (0 45) 50 20 34, el. p. andrius.jakimovas@pavb.lt

PARODŲ ORGANIZAVIMAS

Dokumentų stacionarių parodų organizavimas
Janina Janickienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (0 45) 5020 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt

Vaikams skirtų leidinių parodų rengimas ir apipavidalinimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Kraštotyros ir paveldo fondai

PASLAUGOS

Retų spaudinių fondo leidinių skolinimas parodoms
Ilona Mažylytė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (0 45) 58 25 40, el. p. ilona.mazylyte@pavb.lt

Kraštotyros informacijos paieška iš PAVB publikuotų dokumentų fondo pagal bibliotekų užklausas
Loreta Černiutė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyresn. bibliografė
Tel. (0 45) 46 16 00, el. p. loreta.cerniute@pavb.lt

Kraštotyrinio turinio publikuotų dokumentų dalių skenuotų kopijų pateikimas Panevėžio regiono bibliotekoms (pagal užklausas) iš leidinių, kurių bibliotekos neturi
Loreta Dundulienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (0 45) 46 16 00, el. p. loreta.dunduliene@pavb.lt

Rankraščių, nuotraukų ir kt. bibliotekos rankraštyno fondo dokumentų paieška pagal užklausas ir skaitmeninių vaizdų pateikimas
Rasa Ošlapienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (0 45) 58 25 40, el. p. rasa.oslapiene@pavb.lt
Sigita Marcinkevičienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (0 45) 58 25 40, el. p. sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Panevėžio apskrities bibliotekų kraštotyros, paveldo, skaitmeninimo veiklų aktualijų viešinimo paslauga portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ (reikšmingiausių renginių, parengtų parodų, sukurtų žaidimų, kitos projektinės veiklos produkcijos ir pan.)
Aušra Veličkienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (0 45) 46 16 00, el. p. ausra.velickiene@pavb.lt

Kupiškio, Rokiškio, Pasvalio ir Biržų bibliotekų rengiamų virtualių parodų talpinimas portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“ virtualių parodų rubrikoje; parodos reklamjuostės sukūrimas
Aušra Veličkienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (0 45) 46 16 00, el. p. ausra.velickiene@pavb.lt

KONSULTACIJOS

Kraštotyros fondo organizavimas (komplektavimas, tvarkymas, atspindėjimas bibliotekos el. kataloge ir pan.)
Loreta Dundulienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (0 45) 46 16 00, el. p. loreta.dunduliene@pavb.lt  

LIBIS analizinių įrašų kūrimas, jų atranka
Asta Rimkūnienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (0 45) 46 16 00, el. p. asta.rimkuniene@pavb.lt

Senų ir retų leidinių, asmeninių bibliotekų fondų organizavimas, katalogavimas ir viešinimas
Ilona Mažylytė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (0 45) 58 25 40, el. p. ilona.mazylyte@pavb.lt
Angelė Mikelinskaitė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (0 45) 43 69 89, el. p. miltinis@pavb.lt

Rankraščių fondų tvarkymas ir katalogavimas
Rasa Ošlapienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (0 45) 58 25 40, el. p. rasa.oslapiene@pavb.lt
Sigita Marcinkevičienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (0 45) 58 25 40, el. p. sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Rankraštinių dokumentų atribucija
Raimundas Klimavičius, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Numatytų įsigyti senų, retų ir vertingų dokumentų autentiškumo nustatymas bei jų vertės ekspertizė
Raimundas Klimavičius, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Skaitmeninimas

PASLAUGOS

Skaitmeninimas (skenavimas)

Jovita Verbickienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus skaitmeninimo veiklų koordinatorė
Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. jovita.verbickiene@pavb.lt

Dokumentų paruošimas skaitmeninimui ir jų įrišimas po skaitmeninimo
Laima Charmanskienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorė
Tel. (8 45) 46 66 31, el. p. laima.charmanskiene@pavb.lt

KONSULTACIJOS

Kultūros paveldo dokumentų skaitmeninimo atranka ir viešinimo organizavimas  

Jovita Verbickienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus skaitmeninimo veiklų koordinatorė
Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. jovita.verbickiene@pavb.lt

Kultūros paveldo dokumentų atranka ir autorių teisės
Raimundas Klimavičius, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Mokamos paslaugos

Garso įrašų redagavimas, analoginių įrašų skaitmeninimas į mp3 formatą, muzikos įrašų fragmentų montavimas (ne komerciniais tikslais).

Nomeda Tvarkūnienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Tel. (0 45) 46 55 52, el. p. nomeda.tvarkuniene@pavb.lt

Paslaugų įkainiai:

Garso įrašo kopijavimas iš skaitmeninės į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0, 10 Eur
Garso įrašo kopijavimas iš analoginės (vinilo plokštelės, garsajuostės) į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0, 20 Eur
Garso įrašų fragmentų suvedimas iš kelių laikmenų iki 30 min. – 2 Eur
nuo 31 iki 80 min. – 4 Eur

Mokymų „Dėmesingu įsisąmoninimu (MBSR) grįstas streso valdymas“ metodinė priemonė

Elektroniniai leidiniai

Elektroninis leidinys „Kaip pasakoti istorijas. Vadovas pradedantiesiems“

Elektroninis leidinys „Kaip pasakoti istorijas. Vadovas pradedantiesiems“ – tai metodinė priemonė, skirta bibliotekininkams, atminties institucijų kolegoms, kultūrininkams, edukatoriams ir visiems, norintiems išmokti pasakoti.

Leidinyje nagrinėjami pagrindiniai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pasakojimo srities projektai, mokymų medžiaga, tarptautinės patirtys. Pateiktas naudotas literatūros sąrašas ir rekomenduojama literatūra plačiau domėtis pasakojimo menu.

Metodinėje priemonėje aiškiai išdėstyta, kas yra pasakojimas, kaip jis gali būti pritaikomas bibliotekininkų veikloje, kokius kūrybinius užsiėmimus galima taikyti sau, besistengiant gilintis į pasakojimo meną, ir užsiėmimai su skirtingomis amžiaus grupėmis. Gausus praktinių patarimų rinkinys iš kolegų, kurie savo kailiu viską išbandė ir patyrė.

Pasakojimo metodinės priemonės sukūrimas – ambicingas tikslas, nes pasakojimas – skirtingas, autentiškas ir nepakartojamas, todėl nusprendėme formatuoti leidinį patarimais ir rekomendacijomis, kurios neįpareigoja, tačiau suteikia žinių, pasakojimo technikų įvairovę, galimybę rinktis, praktikuoti ir bandyti. Tai kaip receptai, kur kiekvienas gali pasirinkti dominuojančią skonio natą, tokią, kuri labiausiai patiks jam ir jo svečiams. Net ir gurmanams.

Leidinio autorės – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojos: Angelė Mikelinskaitė, Greta Brimonienė, Greta Kėvelaitienė, Ieva Spietinienė, Ilona Mažylytė, Malvina Zimblienė, Rūta Juzėnienė, Šarūnė Leikienė, Toma Apynytė-Kirslienė, Vida Mikelevičiūtė.

Projektas „Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekų auditorijoms“ įgyvendintas remiant Europos pasakotojų federacijai  ir iš dalies finansuojant ES programai „Kūrybiška Europa“

FEST logotipas  Logotipas

Metodinės priemonės renginiams, edukacijoms ir medijoms