Paslaugos regiono bibliotekoms

Parodų skolinimas

Vilčių ir aukų metas. Paroda apie Birželio sukilimą Lietuvoje

Paroda „Vilčių ir aukų metas: 1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje ir Panevėžio krašte“, skirta šio sukilimo 80-osioms metinėms atminti. 

Prieš 80 metų Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) suorganizuotas ginkluotas sukilimas išreiškė tautos valią atkurti laisvą nepriklausomą Lietuvos valstybę ir paskelbė Laikinosios Vyriausybės sudėtį. Sukilimas buvo politiškai ir organizaciniu požiūriu pribrendęs kaip lietuvių politinės valios pareiškimas bei politinio pasitikėjimo savo jėgomis aktas.

 „Tautos herojinis aktas“ – taip Birželio sukilimą pavadino vienas iš pasipriešinimo nacių ir sovietų režimams veikėjų Adolfas Damušis (1941 m. Lietuvių aktyvistų fronto karinio štabo Kaune vadas, Birželio sukilimo vienas organizatorių ir vadovų, Lietuvos laikinosios vyriausybės pramonės ministras, vienas vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto organizatorių).

Tarptautiniu požiūriu Birželio sukilimas buvo ryškus Lietuvos nepriklausomybės bylos atnaujinimas ir priminimas pasauliui, kad lietuvių tauta nori gyventi nepriklausoma ir gali tai savo valia praktiškai paliudyti.

Sukilėliai aktyviai kovojo ir Panevėžio apskrityje. Per Panevėžio apskritį ėjo svarbūs Raudonosios armijos ir sovietinio aktyvo atsitraukimo keliai šiaurės rytų kryptimi. Dėl to sukilėliams dažnai tekdavo susidurti su besitraukiančiais sovietais. Nepaisant sunkių ir rizikingų veikimo sąlygų, Panevėžio apskrities sukilėliai iniciatyvą laikė savo rankose. Jie puldinėjo ir nuginkluodavo besitraukiančius raudonarmiečių būrius, užimdavo valsčių centrus ir bažnytkaimius, atkurdavo buvusias lietuviškos valdžios įstaigas. Aktyvūs koviniai veiksmai pareikalavo nemaža aukų – žuvo 39 sukilėliai.

Eksponuojamuose dokumentuose Birželio sukilimo istorinio tyrimo ir politinio vertinimo problematika išveda mus žymiai toliau ir plačiau, nei tos kelios 1941 m. birželio dienos. Juose liudijama apie tai, kad 1941-ųjų birželį šis sukilimas amžiams paneigė sovietų paskleistą mitą, kad lietuviai savo noru įstojo į Sovietų Sąjungą ir tapo pirmuoju ilgos kovos dėl nepriklausomybės žingsniu. Sukilimo pavyzdys, kaip laisvės kovų testamentas,  vėliau įkvėpė Laisvės kovotojus – partizanus, intelektualinės rezistencijos kovotojus, Lietuvos Laisvės Lygą, Lietuvos Sąjūdį, užbaigusį sukilimo idėjos įgyvendinimą Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo aktu.

Svariuose mokslo darbuose, monografijose, dokumentuotuose atsiminimų rinkiniuose  atrasite autentiškus  liudijimus, kurie pakvies susimąstyti apie tų laikų prasmę ir idealus. Šios knygos yra svarbios šiandienai. Svarbios dabarčiai, svarbios mūsų istorinės kovos už laisvę nepertraukiamam tęstinumui…

Šia paroda kviečiame ne tik paminėti Birželio sukilimą, per 2000 žuvusių jo dalyvių, tačiau ir analitiškai pasvarstyti apie jo organizatorių likimą, studijuoti ir įvertinti paties sukilimo reikšmę Lietuvai, skirtingas egzistuojančias jo atmintis, atveriant  mūsų istorijos skaudžiausius puslapius.

Kontaktinė informacija
Birutė Urbanavičienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 55 65, el. p. birute.urbanaviciene@pavb.lt

MAŽAS MIESTELIS PRIE DIDELIO KELIO: Lietuvos kultūros mažosios sostinės

Šia paroda biblioteka pristato leidinius, supažindinančius su Lietuvos kultūros mažosiomis sostinėmis, atsiskleidžiančius jų patrauklumą ir matomumą plačiajai kultūros visuomenei.

Parodos turinį pristatyti norisi profesorės Viktorijos Daujotytės įžvalga: „Tėvynė, valstybė iš prigimtosios kultūros iškyla per jos pačios kultūrinius darinius, kai nuo prigimtosios kultūros neatitrūkę asmenys įgyja didesnės socialinės ir kultūrinės patirties, kūrybos galimybių, atvirumo pasauliui, kai atsiranda organizuoti socialiniai dariniai“.

Mažoji kultūra – tai judėjimas už kultūringesnį Lietuvos miestelį ar kaimą, o kultūros sostinės metai – tai bendrystės, tradicijų tąsa ir kultūros atspindžiai kiekvienoje gatvelėje, kiekvieno namuose. Yra miestelių, kurie džiugina savo ramiu jaukumu, paprasta bet tvarkinga infrastruktūra ir tam tikra tos vietovės dvasia (genius loci). Jie unikalūs savo turtinga praeitimi, garsiais ten gimusių ar gyvenusių žmonių vardais, etnokultūra.

Lietuvos etnokultūrinės tapatybės ištakų reikia ieškoti ne didmiesčių dangoraižiuose, o mažuose miesteliuose, jų kuriamoje gyvybingoje aplinkoje.

Daugelyje mažųjų sostinių vietinių entuziastų, kultūros darbuotojų ir savanorių jėgomis sukuriami nuostabūs kultūriniai renginiai vietinei bendruomenei, auga profesionalaus meno prieinamumas ir sklaida, atsiranda naujų kultūrinio turizmo iniciatyvų, kuriomis stengiamasi grąžinti į Lietuvos žmonių širdis meilę ir pagarbą savam kraštui bei jo tradicijoms. Tuo pačiu skatinamas bendruomenių kultūrinis aktyvumas, stiprinamas etnografinių regionų savitumas, gerinama sociokultūrinė aplinka, kuriamos naujos kultūros tradicijos, gaivinamos ir puoselėjamos senosios.

Miestelių ar kaimo vietovių galias generuojančios gerosios praktikos reiškiasi kūrybinėmis bendruomenių iniciatyvomis: istorinėmis konferencijomis, šventinėmis eisenomis, meno mėgėjų bei profesionalių atlikėjų pristatymais, mugėmis, bendrystės simbolinės ugnies kūrenimu ir įvairiais renginiais, kuriuose atspindi regionų etniniai motyvai, tradicijos ir istorinė atmintis.

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių konkursą inicijuoja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Projekto partneriai – Lietuvos Kultūros ministerijos kultūros taryba, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos seniūnų asociacija. Šis projektas padeda užmegzti prasmingus kultūrinius mainus tarp pačių mažųjų kultūros sostinių, paskatinti naujas kūrybines iniciatyvas, kurios tęsiamos ir ateityje.

Mažosios kultūros idėja gimė Naisiuose, todėl 2015 m. čia suplevėsavo pirmosios mažosios sostinės vėliava.

Nuo 2016 m. kasmet tituluojama po 10 mažųjų kultūros sostinių, iš kiekvienos apskrities po vieną  šauniausių kaimų ir miestelių, kurie neša mažųjų Lietuvos kultūros sostinių vėliavą ir tampa gražiu pavyzdžiu kitiems.

Lyg šiai parodai skirta apibendrinanti Vytauto V. Landsbergio mintis: „Retsykiais politikų, filosofų ar visuomenininkų lūpose pasigirsta minčių, kad Lietuva kelsis tik tada, kai pabus jos provincija, kai mažųjų miestelių žmonės ims aktyviau puoselėti bendruomeninę dvasią, kai jie taps savarankiškais piliečiais ir ims tvarkytis savo namuose […] būtina humanizuoti mūsų viešąją erdvę ir kažką daryti su provincija – rimta nacionaline bei regionine politika atkovoti ją iš nevilties ir destrukcijos”.

Įvairiarūšiai parodos leidiniai eksponuojami chronologinės sistemos tvarka. Ekspozicija profesionaliai iliustruota informatyviais plakatais, sukurtais bibliotekos dizainerės-maketuotojos Mildos Lašaitės.

Kontaktinė informacija
Birutė Urbanavičienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 55 65, el. p. birute.urbanaviciene@pavb.lt

Ekspertų paslaugos ir metodinės priemonės

Mokymų organizavimas pagal PAVB specialistų parengtas programas
Rūta Juzėnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ruta.juzeniene@pavb.lt

Išvažiuojamųjų edukacijų organizavimas Panevėžio regiono bibliotekose
Kreiptis tel. 8 616 197 03

Panevėžio regiono bibliotekų renginių, parodų, kultūros dienų ir kt. priemonių organizavimas PAVB
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 50 16 48, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt 
Dominykas Garbauskas, Bendrųjų reikalų skyriaus kompiuterinių sistemų inžinierius
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. dominykas.garbauskas@pavb.lt

Dalinimasis edukacijų metodika (ETNO kilimas ir kt.)
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Apie skaitymą vaikams: metodinė priemonė tėvams ir bibliotekininkams
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p.toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Vaikų  literatūros kūrinių sąrašų parengimas aktualiomis temomis (pvz., metų laikai, Kaziuko mugė, spalvos, laiko mašina ir pan.)
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 43 56 77 el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Garso ir vaizdo įrašų proginių rinkinių bei jų sąrašų parengimas atskiromis temomis (pvz., Lietuvos valstybės švenčių ir atmintinų dienų, etnokultūros, įvairiems teminiams vakarams ir pan.)
Jolanta Sriubienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Mediatekos įrašų skolinimas regiono bibliotekų renginiams apipavidalinti
Jolanta Sriubienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Specializuotos ekskursijos bibliotekininkams
Rūta Juzėnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ruta.juzeniene@pavb.lt

Metodinės konsultacijos įvairiais veiklos klausimais

METODINĖS VEIKLOS VYKDYMAS

Bibliotekų statistika, tyrimų organizavimas
Irmina Girnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 20 38, el. p. irmina.girniene@pavb.lt

Seminarų, skirtų specialistams, dirbantiems su vaikais, rengimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p.toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

FONDŲ ORGANIZAVIMAS, KATALOGAVIMAS, APSAUGA

Bibliotekos dokumentų fondo organizavimas:  priėmimas, apskaita ir tvarkymas
Renata Lukošiūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 46 66 31, el. p. renata.lukosiuniene@pavb.lt

Vaikų literatūros fondo formavimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Garso ir vaizdo dokumentų komplektavimas ir katalogavimas,
Jolanta Sriubienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Dokumentų restauravimas ir ilgalaikis išsaugojimas
Jurgita Stankaitytė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorė
Tel. (8 45) 46 66 31 el. p. jurgita.stankaityte@pavb.lt

INFORMACIJOS PAIEŠKA

Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos ištekliuose
Gitana Užkurėlienė, Skaitytojų aptarnavimo l.e.p. skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 46 57 67, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt

PROJEKTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS

Tarptautinių projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas
Virginija Švedienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo koordinatorė
El. p. virginija.svediene@pavb.lt

Projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas
Laima Butkunienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė
Tel. (8 45) 50 20 38, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt

Projektų, skirtų vaikų veikloms, rengimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemis
Janina Janickienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 5020 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt

Vartotojų aptarnavimas
Janina Janickienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 50 20 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt

Tarpbibliotekinis abonementas
Tel. (8 45) 50 20 36, el. p. tba@pavb.lt 

EDUKACIJŲ IR KONKURSŲ RENGIMAS

Edukacinių programų rengimas
Ieva Spietinienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Mob. tel. 8 616 197 03, el. p. ieva.spietiniene@pavb.lt

Vaikų veikloms skirtų konkursų nuostatų rengimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

IT SISTEMŲ VYSTYMAS IR PRIEŽIŪRA

Bibliotekos IT infrastruktūros priežiūra ir atnaujinimas; naujų IT paslaugų ir produktų  diegimas
Andrejus Jakimovas, Bendrųjų reikalų skyriaus informacinių sistemų vyr. inžinierius
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. andrius.jakimovas@pavb.lt

Interneto svetainių lankomumo analizės įrankio „Google Analytics“ diegimas bei konfigūravimas (pradmenys)
Aivaras Neimontas, Bendrųjų reikalų skyriaus inžinierius-programuotojas
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. aivaras.neimontas@pavb.lt

Darbas su „LEGO MINDSTORMS® EV3“
Dominykas Garbauskas, Bendrųjų reikalų skyriaus kompiuterių  sistemų inžinierius
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. dominykas.garbauskas@pavb.lt

PARODŲ ORGANIZAVIMAS

Dokumentų stacionarių parodų organizavimas
Birutė Urbanavičienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 55 65, el. p. birute.urbanaviciene@pavb.lt

Vaikams skirtų leidinių parodų rengimas ir apipavidalinimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Kraštotyros ir paveldo fondai

PASLAUGOS

Retų spaudinių fondo leidinių skolinimas parodoms
Ilona Mažylytė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. ilona.mazylyte@pavb.lt

Kraštotyros informacijos paieška iš PAVB publikuotų dokumentų fondo pagal bibliotekų užklausas
Loreta Černiutė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyresn. bibliografė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. loreta.cerniute@pavb.lt

Kraštotyrinio turinio publikuotų dokumentų dalių skenuotų kopijų pateikimas Panevėžio regiono bibliotekoms (pagal užklausas) iš leidinių, kurių bibliotekos neturi
Loreta Dundulienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. loreta.dunduliene@pavb.lt

Rankraščių, nuotraukų ir kt. bibliotekos rankraštyno fondo dokumentų paieška pagal užklausas ir skaitmeninių vaizdų pateikimas
Sigita Marcinkevičienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Panevėžio apskrities bibliotekų kraštotyros, paveldo, skaitmeninimo veiklų aktualijų viešinimo paslauga portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ (reikšmingiausių renginių, parengtų parodų, sukurtų žaidimų, kitos projektinės veiklos produkcijos ir pan.)
Aušra Veličkienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. ausra.velickiene@pavb.lt

Kupiškio, Rokiškio, Pasvalio ir Biržų bibliotekų rengiamų virtualių parodų talpinimas portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“ virtualių parodų rubrikoje; parodos reklamjuostės sukūrimas
Aušra Veličkienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. ausra.velickiene@pavb.lt

KONSULTACIJOS

Kraštotyros fondo organizavimas (komplektavimas, tvarkymas, atspindėjimas bibliotekos el. kataloge ir pan.)
Loreta Dundulienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. loreta.dunduliene@pavb.lt  

LIBIS analizinių įrašų kūrimas, jų atranka
Asta Rimkūnienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. asta.rimkuniene@pavb.lt

Senų ir retų leidinių, asmeninių bibliotekų fondų organizavimas, katalogavimas ir viešinimas
Ilona Mažylytė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. ilona.mazylyte@pavb.lt
Angelė Mikelinskaitė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 43 69 89, el. p. miltinis@pavb.lt

Rankraščių fondų tvarkymas ir katalogavimas
Sigita Marcinkevičienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Rankraštinių dokumentų atribucija
Raimundas Klimavičius, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Numatytų įsigyti senų, retų ir vertingų dokumentų autentiškumo nustatymas bei jų vertės ekspertizė
Raimundas Klimavičius, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Skaitmeninimas

PASLAUGOS

Skaitmeninimas (skenavimas)

Jovita Verbickienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus skaitmeninimo veiklų koordinatorė
Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. jovita.verbickiene@pavb.lt

Dokumentų paruošimas skaitmeninimui ir jų įrišimas po skaitmeninimo
Laima Charmanskienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorė
Tel. (8 45) 46 66 31, el. p. laima.charmanskiene@pavb.lt

KONSULTACIJOS

Kultūros paveldo skaitmeninimo ir viešinimo organizavimas  

Jovita Verbickienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus skaitmeninimo veiklų koordinatorė
Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. jovita.verbickiene@pavb.lt

Kultūros paveldo dokumentų atranka skaitmeninimui ir autorių teisės
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 46 68 61, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt
Raimundas Klimavičius, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Mokamos paslaugos

Garso įrašų redagavimas, analoginių įrašų skaitmeninimas į mp3 formatą, muzikos įrašų fragmentų montavimas (ne komerciniais tikslais).

Jolanta Sriubienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Paslaugų įkainiai:

Garso įrašo kopijavimas iš skaitmeninės į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0, 10 Eur
Garso įrašo kopijavimas iš analoginės (vinilo plokštelės, garsajuostės) į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0, 20 Eur
Garso įrašų fragmentų suvedimas iš kelių laikmenų iki 30 min. – 2 Eur
nuo 31 iki 80 min. – 4 Eur