Paslaugos regiono bibliotekoms

Ekspertų paslaugos ir metodinės priemonės

Mokymų organizavimas pagal PAVB specialistų parengtas programas
Rūta Juzėnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ruta.juzeniene@pavb.lt

Išvažiuojamųjų edukacijų organizavimas Panevėžio regiono bibliotekose
Edita Strolienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Mob. tel. 8 616 197 03, el. p. edita.stroliene@pavb.lt

Panevėžio regiono bibliotekų renginių, parodų, kultūros dienų ir kt. priemonių organizavimas PAVB
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Dalinimasis edukacijų metodika (ETNO kilimas ir kt.)
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt

Apie skaitymą vaikams: metodinė priemonė tėvams ir bibliotekininkams
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt

Vaikų  literatūros kūrinių sąrašų parengimas aktualiomis temomis (pvz., metų laikai, Kaziuko mugė, spalvos, laiko mašina ir pan.)
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77 El. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt

Garso ir vaizdo įrašų proginių rinkinių bei jų sąrašų parengimas atskiromis temomis (pvz., Lietuvos valstybės švenčių ir atmintinų dienų, etnokultūros, įvairiems teminiams vakarams ir pan.)
Jolanta Sriubienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Mediatekos įrašų skolinimas regiono bibliotekų renginiams apipavidalinti
Jolanta Sriubienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Specializuotos ekskursijos bibliotekininkams
Rūta Juzėnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ruta.juzeniene@pavb.lt

Metodinės konsultacijos įvairiais veiklos klausimais

METODINĖS VEIKLOS VYKDYMAS

Bibliotekų statistika, tyrimų organizavimas
Irmina Girnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 20 38, el. p. irmina.girniene@pavb.lt

Seminarų, skirtų specialistams, dirbantiems su vaikais, rengimas
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt

FONDŲ ORGANIZAVIMAS, KATALOGAVIMAS, APSAUGA

Bibliotekos dokumentų fondo organizavimas:  priėmimas, apskaita ir tvarkymas
Renata Lukošiunienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 46 66 31, el. p. renata.lukosiuniene@pavb.lt

Vaikų literatūros fondo formavimas
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt

Įvairių dokumentų rūšių katalogavimas
Roma Aleliūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 45) 50 20 37, el. p. roma.aleliuniene@pavb.lt

Garso ir vaizdo dokumentų komplektavimas ir katalogavimas,
Jolanta Sriubienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Dokumentų restauravimas ir ilgalaikis išsaugojimas
Jurgita Stankaitytė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorė
Tel. (8 45) 46 66 31 El. p. jurgita.stankaityte@pavb.lt

INFORMACIJOS PAIEŠKA

Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos ištekliuose
Gitana Užkurėlienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 57 67, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt

PROJEKTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS

Tarptautinių projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas
Virginija Švedienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
El. p. virginija.svediene@pavb.lt

Projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas
Laima Butkunienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė
Tel. (8 45) 50 20 38, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt

Projektų, skirtų vaikų veikloms, rengimas
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemis
Janina Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 5020 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt

Vartotojų aptarnavimas
Janina Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 5020 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt

Tarpbibliotekinis abonementas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 45) 50 20 36, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

EDUKACIJŲ IR KONKURSŲ RENGIMAS

Edukacinių programų rengimas
Edita Strolienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Mob. tel. 8 616 197 03, el. p. edita.stroliene@pavb.lt

Vaikų veikloms skirtų konkursų nuostatų rengimas
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt

IT SISTEMŲ VYSTYMAS IR PRIEŽIŪRA

Bibliotekos IT infrastruktūros priežiūra ir atnaujinimas; naujų IT paslaugų ir produktų  diegimas
Andrejus Jakimovas, IT skyriaus vedėjas
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. andrius.jakimovas@pavb.lt

Interneto svetainių lankomumo analizės įrankio „Google Analytics“ diegimas bei konfigūravimas (pradmenys)
Aivaras Neimontas, IT skyriaus inžinierius-programuotojas
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. aivaras.neimontas@pavb.lt

Darbas su „LEGO MINDSTORMS® EV3“
Dominykas Garbauskas, IT skyriaus kompiuterių  sistemų inžinierius
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. dominykas.garbauskas@pavb.lt

PARODŲ ORGANIZAVIMAS

Dokumentų stacionarių parodų organizavimas
Birutė Urbanavičienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus,  vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 65, el. p. birute.urbanaviciene@pavb.lt

Vaikams skirtų leidinių parodų rengimas ir apipavidalinimas
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt

Kraštotyros ir paveldo fondai

PASLAUGOS

Retų spaudinių fondo leidinių skolinimas parodoms
Ilona Mažylytė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. ilona.mazylyte@pavb.lt

Kraštotyros informacijos paieška iš PAVB publikuotų dokumentų fondo pagal bibliotekų užklausas
Loreta Černiutė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. loreta.cerniute@pavb.lt

Kraštotyrinio turinio publikuotų dokumentų dalių skenuotų kopijų pateikimas Panevėžio regiono bibliotekoms (pagal užklausas) iš leidinių, kurių bibliotekos neturi
Loreta Dundulienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. loreta.dunduliene@pavb.lt

Rankraščių, nuotraukų ir kt. bibliotekos rankraštyno fondo dokumentų paieška pagal užklausas ir skaitmeninių vaizdų pateikimas
Sigita Marcinkevičienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Panevėžio apskrities bibliotekų kraštotyros, paveldo, skaitmeninimo veiklų aktualijų viešinimo paslauga portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ (reikšmingiausių renginių, parengtų parodų, sukurtų žaidimų, kitos projektinės veiklos produkcijos ir pan.)
Aušra Veličkienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. ausra.velickiene@pavb.lt

Kupiškio, Rokiškio, Pasvalio ir Biržų bibliotekų rengiamų virtualių parodų talpinimas portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“ virtualių parodų rubrikoje; parodos reklamjuostės sukūrimas
Aušra Veličkienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. ausra.velickiene@pavb.lt

KONSULTACIJOS

Kraštotyros fondo organizavimas (komplektavimas, tvarkymas, atspindėjimas bibliotekos el. kataloge ir pan.)
Loreta Dundulienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. loreta.dunduliene@pavb.lt  

LIBIS analizinių įrašų kūrimas, jų atranka
Asta Rimkūnienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. asta.rimkuniene@pavb.lt

Senų ir retų leidinių, asmeninių bibliotekų fondų organizavimas, katalogavimas ir viešinimas
Ilona Mažylytė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. ilona.mazylyte@pavb.lt
Angelė Mikelinskaitė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė, J. Miltinio palikimo studijų centro vadovė
Tel. (8 45) 43 69 89, el. p. miltinis@pavb.lt

Rankraščių fondų tvarkymas ir katalogavimas
Sigita Marcinkevičienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Rankraštinių dokumentų atribucija
Raimundas Klimavičius Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Numatytų įsigyti senų, retų ir vertingų dokumentų autentiškumo nustatymas bei jų vertės ekspertizė
Raimundas Klimavičius Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Skaitmeninimas

PASLAUGOS

Skaitmeninimas (skenavimas)
Greta Brimonienė, Regioninio skaitmeninio skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 47 37, el. p. greta.brimoniene@pavb.lt

Dokumentų paruošimas skaitmeninimui ir jų įrišimas po skaitmeninimo
Laima Charmanskienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorė
Tel. (8 45) 466631, el. p. laima.charmanskiene@pavb.lt

KONSULTACIJOS

Kultūros paveldo skaitmeninimo ir viešinimo organizavimas  
Jovita Verbickienė, Regioninio skaitmeninio skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 46 47 37, el. p. jovita.verbickiene@pavb.lt
Greta Brimonienė, Regioninio skaitmeninio skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 47 37, el. p. greta.brimoniene@pavb.lt

Kultūros paveldo dokumentų atranka skaitmeninimui ir autorių teisės
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 46 68 61, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt
Raimundas Klimavičius Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Skaitmeninių kultūros paveldo kolekcijų naudojimas edukacijose
Greta Brimonienė, Regioninio skaitmeninio skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 47 37, el. p. greta.brimoniene@pavb.lt

Informacijos paieška Lietuvos virtualioje kultūros paveldo sistemoje www.epaveldas.lt
Greta Brimonienė, Regioninio skaitmeninio skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 47 37, el. p. greta.brimoniene@pavb.lt

Mokamos paslaugos

Garso įrašų redagavimas, analoginių įrašų skaitmeninimas į mp3 formatą, muzikos įrašų fragmentų montavimas (ne komerciniais tikslais).

Jolanta Sriubienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Paslaugų įkainiai:

Garso įrašo kopijavimas iš skaitmeninės į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0, 10 Eur
Garso įrašo kopijavimas iš analoginės (vinilo plokštelės, garsajuostės) į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0, 20 Eur
Garso įrašų fragmentų suvedimas iš kelių laikmenų iki 30 min. – 2 Eur
nuo 31 iki 80 min. – 4 Eur