Paslaugos regiono bibliotekoms

Ekspertų paslaugos ir metodinės priemonės

Mokymų organizavimas pagal PAVB specialistų parengtas programas
Rūta Juzėnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ruta.juzeniene@pavb.lt

Išvažiuojamųjų edukacijų organizavimas Panevėžio regiono bibliotekose
Kreiptis tel. 8 616 197 03

Panevėžio regiono bibliotekų renginių, parodų, kultūros dienų ir kt. priemonių organizavimas PAVB
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Skirmantė Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 50 16 48, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt 
Dominykas Grabauskas, Informacinių technologijų skyriaus kompiuterių sistemų inžinierius
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. dominykas.garbauskas@pavb.lt

Dalinimasis edukacijų metodika (ETNO kilimas ir kt.)
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Apie skaitymą vaikams: metodinė priemonė tėvams ir bibliotekininkams
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p.toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Vaikų  literatūros kūrinių sąrašų parengimas aktualiomis temomis (pvz., metų laikai, Kaziuko mugė, spalvos, laiko mašina ir pan.)
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77 el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Garso ir vaizdo įrašų proginių rinkinių bei jų sąrašų parengimas atskiromis temomis (pvz., Lietuvos valstybės švenčių ir atmintinų dienų, etnokultūros, įvairiems teminiams vakarams ir pan.)
Jolanta Sriubienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Mediatekos įrašų skolinimas regiono bibliotekų renginiams apipavidalinti
Jolanta Sriubienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Specializuotos ekskursijos bibliotekininkams
Rūta Juzėnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ruta.juzeniene@pavb.lt

Metodinės konsultacijos įvairiais veiklos klausimais

METODINĖS VEIKLOS VYKDYMAS

Bibliotekų statistika, tyrimų organizavimas
Irmina Girnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 20 38, el. p. irmina.girniene@pavb.lt

Seminarų, skirtų specialistams, dirbantiems su vaikais, rengimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p.toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

FONDŲ ORGANIZAVIMAS, KATALOGAVIMAS, APSAUGA

Bibliotekos dokumentų fondo organizavimas:  priėmimas, apskaita ir tvarkymas
Renata Lukošiūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 46 66 31, el. p. renata.lukosiuniene@pavb.lt

Vaikų literatūros fondo formavimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Įvairių dokumentų rūšių katalogavimas
Roma Aleliūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 45) 50 20 37, el. p. roma.aleliuniene@pavb.lt

Garso ir vaizdo dokumentų komplektavimas ir katalogavimas,
Jolanta Sriubienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Dokumentų restauravimas ir ilgalaikis išsaugojimas
Jurgita Stankaitytė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorė
Tel. (8 45) 46 66 31 el. p. jurgita.stankaityte@pavb.lt

INFORMACIJOS PAIEŠKA

Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos ištekliuose
Gitana Užkurėlienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 57 67, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt

PROJEKTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS

Tarptautinių projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas
Virginija Švedienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
El. p. virginija.svediene@pavb.lt

Projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas
Laima Butkunienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė
Tel. (8 45) 50 20 38, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt

Projektų, skirtų vaikų veikloms, rengimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemis
Janina Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 5020 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt

Vartotojų aptarnavimas
Janina Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 50 20 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt

Tarpbibliotekinis abonementas
Tel. (8 45) 50 20 36, el. p. tba@pavb.lt 

EDUKACIJŲ IR KONKURSŲ RENGIMAS

Edukacinių programų rengimas
Ieva Spietinienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Mob. tel. 8 616 197 03, el. p. ieva.spietiniene@pavb.lt

Vaikų veikloms skirtų konkursų nuostatų rengimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

IT SISTEMŲ VYSTYMAS IR PRIEŽIŪRA

Bibliotekos IT infrastruktūros priežiūra ir atnaujinimas; naujų IT paslaugų ir produktų  diegimas
Andrejus Jakimovas, IT skyriaus vedėjas
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. andrius.jakimovas@pavb.lt

Interneto svetainių lankomumo analizės įrankio „Google Analytics“ diegimas bei konfigūravimas (pradmenys)
Aivaras Neimontas, IT skyriaus inžinierius-programuotojas
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. aivaras.neimontas@pavb.lt

Darbas su „LEGO MINDSTORMS® EV3“
Dominykas Garbauskas, IT skyriaus kompiuterių  sistemų inžinierius
Tel. (8 45) 50 20 34, el. p. dominykas.garbauskas@pavb.lt

PARODŲ ORGANIZAVIMAS

Dokumentų stacionarių parodų organizavimas
Birutė Urbanavičienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus,  vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 65, el. p. birute.urbanaviciene@pavb.lt

Vaikams skirtų leidinių parodų rengimas ir apipavidalinimas
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Kraštotyros ir paveldo fondai

PASLAUGOS

Retų spaudinių fondo leidinių skolinimas parodoms
Ilona Mažylytė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. ilona.mazylyte@pavb.lt

Kraštotyros informacijos paieška iš PAVB publikuotų dokumentų fondo pagal bibliotekų užklausas
Loreta Černiutė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. loreta.cerniute@pavb.lt

Kraštotyrinio turinio publikuotų dokumentų dalių skenuotų kopijų pateikimas Panevėžio regiono bibliotekoms (pagal užklausas) iš leidinių, kurių bibliotekos neturi
Loreta Dundulienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. loreta.dunduliene@pavb.lt

Rankraščių, nuotraukų ir kt. bibliotekos rankraštyno fondo dokumentų paieška pagal užklausas ir skaitmeninių vaizdų pateikimas
Sigita Marcinkevičienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Panevėžio apskrities bibliotekų kraštotyros, paveldo, skaitmeninimo veiklų aktualijų viešinimo paslauga portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ (reikšmingiausių renginių, parengtų parodų, sukurtų žaidimų, kitos projektinės veiklos produkcijos ir pan.)
Aušra Veličkienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. ausra.velickiene@pavb.lt

Kupiškio, Rokiškio, Pasvalio ir Biržų bibliotekų rengiamų virtualių parodų talpinimas portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“ virtualių parodų rubrikoje; parodos reklamjuostės sukūrimas
Aušra Veličkienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. ausra.velickiene@pavb.lt

KONSULTACIJOS

Kraštotyros fondo organizavimas (komplektavimas, tvarkymas, atspindėjimas bibliotekos el. kataloge ir pan.)
Loreta Dundulienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. loreta.dunduliene@pavb.lt  

LIBIS analizinių įrašų kūrimas, jų atranka
Asta Rimkūnienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 46 16 00, el. p. asta.rimkuniene@pavb.lt

Senų ir retų leidinių, asmeninių bibliotekų fondų organizavimas, katalogavimas ir viešinimas
Ilona Mažylytė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. ilona.mazylyte@pavb.lt
Angelė Mikelinskaitė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė, J. Miltinio palikimo studijų centro vadovė
Tel. (8 45) 43 69 89, el. p. miltinis@pavb.lt

Rankraščių fondų tvarkymas ir katalogavimas
Sigita Marcinkevičienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr.  bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 58 25 40, el. p. sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Rankraštinių dokumentų atribucija
Raimundas Klimavičius Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Numatytų įsigyti senų, retų ir vertingų dokumentų autentiškumo nustatymas bei jų vertės ekspertizė
Raimundas Klimavičius Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Skaitmeninimas

PASLAUGOS

Skaitmeninimas (skenavimas)
Greta Brimonienė, Regioninio skaitmeninio skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. greta.brimoniene@pavb.lt

Dokumentų paruošimas skaitmeninimui ir jų įrišimas po skaitmeninimo
Laima Charmanskienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorė
Tel. (8 45) 46 66 31, el. p. laima.charmanskiene@pavb.lt

KONSULTACIJOS

Kultūros paveldo skaitmeninimo ir viešinimo organizavimas  
Jovita Verbickienė, Regioninio skaitmeninio skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. jovita.verbickiene@pavb.lt
Greta Brimonienė, Regioninio skaitmeninio skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. greta.brimoniene@pavb.lt

Kultūros paveldo dokumentų atranka skaitmeninimui ir autorių teisės
Greta Kėvelaitienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja
Tel. (8 45) 46 68 61, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt
Raimundas Klimavičius Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus tyrėjas
El.p. raimundas.klimavicius@pavb.lt

Skaitmeninių kultūros paveldo kolekcijų naudojimas edukacijose
Greta Brimonienė, Regioninio skaitmeninio skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. greta.brimoniene@pavb.lt

Informacijos paieška Lietuvos virtualioje kultūros paveldo sistemoje www.epaveldas.lt
Greta Brimonienė, Regioninio skaitmeninio skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 97, el. p. greta.brimoniene@pavb.lt

Mokamos paslaugos

Garso įrašų redagavimas, analoginių įrašų skaitmeninimas į mp3 formatą, muzikos įrašų fragmentų montavimas (ne komerciniais tikslais).

Jolanta Sriubienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 46 55 52, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt

Paslaugų įkainiai:

Garso įrašo kopijavimas iš skaitmeninės į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0, 10 Eur
Garso įrašo kopijavimas iš analoginės (vinilo plokštelės, garsajuostės) į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0, 20 Eur
Garso įrašų fragmentų suvedimas iš kelių laikmenų iki 30 min. – 2 Eur
nuo 31 iki 80 min. – 4 Eur

Parodų skolinimas

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos siūlomų parodų Panevėžio regiono bibliotekoms sąrašas 2021 m.

Parodos pavadinimas
„STEBUKLINGA VAISTAŽOLIŲ GALIA“

Parodos aprašymas
Eugenija Šimkūnaitė – habilituota biologijos mokslų daktarė, farmacininkė, žolininkė, dažnai buvo vadinama Lietuvos žiniuone, žolių karaliene, o artimiausių draugų – Lietuvos ragana. Jai pačiai labiausiai prie širdies buvo raganos vardas. Net ekslibrisą turėjo – paparčių ir skruzdėlės fone ant šluotos jojanti ragana, pakilusi taip aukštai, kad net mėnulį dengė. Sukaupusi didžiulį žinių lobyną, žymioji žolininkė tomis žiniomis dalindavosi su žmonėmis. E. Šimkūnaitė gilinosi į tradicinę mediciną, tyrinėjo vaistinių augalų augimo vietas, rinko tautosaką, žodžius. Tūkstančiams į ją besikreipiančių patardavo dėl įvairių ligų gydymo žolelėmis ir dėl sveiko gyvenimo būdo. Patarimus mėgdavo užrašyti ir išleido ne vieną tokią knygą. 2020 metus LR Seimas paskelbė E. Šimkūnaitės metais, nes šįmet minimos 100-osios jos gimimo metinės.

Pristatome Eugenijos Šimkūnaitės knygas bei kitus leidinius apie vaistinius augalus,  jų auginimą ir panaudojimą. Dokumentų skaičius 50 vnt. Esant pageidavimui, galime pasiūlyti ir daugiau dokumentų apie vaistinius augalus.

Parodos rengėjo kontaktai:
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Informacinių išteklių valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė Morta Palionienė, el. paštas: morta.palioniene@pavb.lt . Tel.(8 45) 46 69 97

Parodos pristatymo sąlygos (po karantino)
Parsivežate Jūs arba atveža PAVB specialistai (esant galimybei).  Siūlome parengtą parodos pristatymo tekstą ir informacinius užrašus eksponuojant parodą.


Parodos pavadinimas
Literatūros paroda, skirta Steigiamojo Seimo 100-osioms  susirinkimo metinėms „RES LITUANA: POLITINIO MĄSTYMO TRADICIJŲ BEIEŠKANT – NUO LDK IKI PARLAMENTINĖS LIETUVOS“

Parodos aprašymas
Išsamų panoraminį lietuviškos politinės minties paveikslą geriau suprasti padės didesnės ar mažesnės apimties monografijos, istorinės studijos, moksliniai tekstai, biografijų žinynai, straipsnių rinkiniai, meno albumai. Daug įdomių ir aktualių istorijos problemų bei siužetų atras tiek profesionalus istorikas, tiek studentas ar mokinys,  kiekvienas besidomintis savo krašto praeitimi, valstybės ir tautos būtimi. Dokumentų skaičius: 70 egz.

Parodos rengėjo kontaktai
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė-metodininkė Birutė Urbanavičienė, el.p. birute.urbanaviciene@pavb.lt; tel.(8 45) 46 55 65

Parodos pristatymo sąlygos (po karantino)
Atsivežate Jūs arba atveža PAVB specialistai ir supažindina su keletu retų leidinių. Siūlome parengtą parodos pristatymo tekstą ir informacinius užrašus eksponuojant parodą.


Parodos pavadinimas
Literatūros paroda „PAVELDĖTI. PAŽINTI. SAUGOTI: LIETUVOS VERTYBĖS – UNESCO SĄRAŠUOSE

Parodos aprašymas
Besidomintiems ekspozicijos leidiniais atversime tikrą, autentišką Lietuvą – architektūrinių stilių dermes Vilniuje, vėjo pustomas kopas Kuršių nerijoje, pagoniškosios Lietuvos ištakas Kernavėje, Struvės geodezinio lanko reikšmę, supažindinsime su reprezentatyviuoju žmonijos nematerialaus kultūros paveldu – gyvąja tradicija – sutartinėmis, kryždirbystės menu, dainų ir šokių švenčių Lietuvoje akimirkomis.
Parodoje pristatomi architektūros, paveldosaugos, istorijos mokslų monografijos, Lietuvos akademinės visuomenės, kultūros, švietimo ir mokslo veikėjų straipsnių rinkiniai, kelionių vadovai, įspūdingi fotografijų, dailės albumai ir kiti aktualūs leidiniai, padedantys praplėsti pažinimą bei suvokimą apie vietinio, nacionalinio ir pasaulinės reikšmės paveldo išsaugojimo svarbą. Dokumentų skaičius: 53 egz.

Parodos rengėjo kontaktai
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė-metodininkė Birutė Urbanavičienė, el.p. birute.urbanaviciene@pavb.lt; tel.(8 45) 46 55 65

Parodos pristatymo sąlygos (po karantino)
Atsivežate Jūs arba atveža PAVB specialistai ir supažindina su keletu retų leidinių. Siūlome parengtą parodos pristatymo tekstą ir informacinius užrašus eksponuojant parodą.