Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų parengtos mokymų programos

Mokymų organizavimas pagal PAVB specialistų parengtas programas
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Edtech technologijų taikymas bibliotekų edukacinėje veikloje

Programos pavadinimasEdtech technologijų taikymas bibliotekų edukacinėje veikloje
Programos formaKontaktiniai arba nuotoliniai mokymai
Programos lektoriusTOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt
Programos tikslasPanaudojant atvirojo kodo Edtech įrankius kurti inovatyvią vieningą ir konkurencingą neformalaus švietimo veiklų sistemą viešosiose bibliotekose.
Programos uždaviniai– Susipažinti su Edtech technologija ir jos galimybėmis,
– Susipažinti su atvirojo kodo Edtech įrankiais,
– Praktiškai išbandyti Edtech atvirojo kodo galimybes.
Trumpas programos aprašymasMokymu metu susipažinsite su Edtech technologijų taikymo galimybėmis kuriant neformalaus švietimo veiklas. Turėsite progrą praktiškai išbandyti atvirojo kodo Edtech įrankius ir sukurti po vieną interaktyvią, formalaus švietimo programas papildančią veiklą. Mokymu metu taip pat susipažinsite su Pasaulio švietimo technologijų ir inovacijų diegimu pagrįstų neformalaus švietimo veiklų kūrimo ir įgyvendinimo viešosiose bibliotekose gairėmis.
Programos trukmė5 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2023 m.

Vaizdo įrašų kūrimas ir redagavimas su programa ,,OpenShot“

Programos pavadinimasVAIZDO ĮRAŠŲ KŪRIMAS IR REDAGAVIMAS SU PROGRAMA ,,OPENSHOT“
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusJOLANTA SRIUBIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti teorinių ir praktinių žinių apie vaizdo įrašų kūrimą, montavimą ir redagavimą, naudojantis atviro kodo programos ,,OpenShot“ įrankiais.
Programos uždaviniai– Supažindinti su programos galimybėmis, jos įdiegimu, pagrindiniais įrankiais ir funkcijomis,
– Išmokyti apjungti ir redaguoti įkeltą į programą medžiagą: nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus; suteikti jiems įvairius efektus ir perėjimus; išmokyti karpyti vaizdo įrašus į atskirus fragmentus bei atskirti juose garsą nuo vaizdo,
– Gebėti sukurti nuotraukų filmą, apipavidalinti jį muzikiniu fonu, titrais bei išsaugoti.
Trumpas programos aprašymasSusipažinsite su atviro kodo vaizdo įrašų redagavimo programos ,,OpenShot“ galimybėmis, atlikdami praktines užduotis gebėsite kurti, redaguoti, montuoti, apipavidalinti ir išsaugoti vaizdo įrašus.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2023 m.

Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus

Programos pavadinimasSKAITYMO SKATINIMAS INTEGRUOJANT PASAKOJIMO IR BIBLIOTERAPIJOS METODUS
Programos formaKontaktiniai arba nuotoliniai mokymai
Programos lektoriusŠARŪNĖ LEIKIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p. sarune.leikiene@pavb.lt
Programos tikslasDidinti įvairaus amžiaus kūrybingų, kritiškai mąstančių, vaikų skaitytojų skaičių, naudojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus, plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Programos uždaviniai– Atskleisti prasmingo skaitymo vertes, suteikti praktinių metodinių patarimų, kad skaitymas būtų efektyvus ir įdomus įvairioms vaikų amžiaus grupėms,
– Pristatyti pasakojimo metodą, kaip priemonę reikštis vaizdinei kalbinei raiškai ir būdą ugdant būsimą skaitytoją,
– Supažindinti dalyvius su biblioterapinėmis skaitymo galimybėmis taikant edukacinius biblioterapijos modelius,
– Įtvirtinti žinias atliekant praktines užduotis diskusijų metu.
Trumpas programos aprašymasMokymų metu dėstoma teorinė informacija pasitelkiant tematiškai atitinkamus vizualus. Integruojamos praktinės, kūrybinės ir terapinės veiklos informacijos įsisavinimui didinti ir įvairių metodų taikymui. Mokymų dalyvis gebės savarankiškai atskleisti prasmingo, įdomaus ir efektyvaus skaitymo vertes, išmanys pasakojimo teoriją ir išmoks taikyti tam tikrus pasakojimo metodus. Pagilins žinias biblioterapijos srityje ir išmoks taikyti pagrindinį „trijų ratų“ biblioterapijos metodą pasitelkiant edukacinius elementus.  
Programos trukmė4 ak. val
Programos parengimo/atnaujinimo metaiPrograma parengta 2021 m., atnaujinta 2022 m.

Prenumeruojamos ir atviros prieigos lietuviškos duomenų bazės ir portalai

Programos pavadinimasPRENUMERUOJAMOS IR ATVIROS PRIEIGOS LIETUVIŠKOS DUOMENŲ BAZĖS IR PORTALAI
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti žinių apie Lietuvos viešųjų bibliotekų prenumeruojamas duomenų bazes, Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką (lvb.lt) ir portalus Delfi+, 15min ir Verslo žinios lietuvių kalba; populiarinti atvirosios prieigos šaltinius lietuvių kalba.
Programos uždaviniai– Gebėti atlikti paiešką Lietuvos bibliotekų prenumeruojamose DB lietuvių kalba,
– Gebėti atlikti paiešką Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje,
– Supažindinti su portalų Delfi+, 15min ir Verslo žinių turiniu prenumeratoriams,
– Atviros prieigos moksliniai straipsniai lietuvių kalba.
Trumpas programos aprašymasSužinosite apie Lietuvos viešųjų bibliotekų prenumeruojamas duomenų bazes „Infolex“, internetinę biblioteką „Vyturys“, apie paiešką Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje. Taip pat apie atvirosios prieigos šaltinius lietuvių kalba: Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalą Epaveldas.lt, duomenų bazę uPaveldas, atvirosios prieigos mokslo žurnalus ir knygas lietuvių kalba.
Programos trukmė4 val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2022 m.

Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis

Programos pavadinimasPROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO GALIMYBĖS PASINAUDOJANT ĮVAIRIŲ FONDŲ DOTACIJOMIS
Programos formaMokymai gali būti nuotoliniai, kontaktiniai
Programos lektoriusVIRGINIJA ŠVEDIENĖ, Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė, el. p. virginija.svediene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti teorinių ir praktinių žinių apie paraiškų rengimą nacionaliniams ir tarptautiniams fondams, remiantiems bibliotekininkų profesinės kvalifikacijos tobulinimą.
Programos uždaviniai– Gebėti tinkamai formuluoti asmeninių kompetencijų tobulinimo poreikį, tikslus, rezultatus ir naudą savo atstovaujamai organizacijai, sukauptos patirties sklaidos galimybes bei tinkamai pasirinkti veiklų finansavimo šaltinį (fondą, programą),
– Išmokti užpildyti paraišką pagal fondo/programos reikalavimus; tinkamai parengti papildomus dokumentus (CV, profesinės veiklos aprašymą, sąmatą).
Trumpas programos aprašymasKvalifikacijos tobulinimo poreikio formulavimas ir atitinkančių priemonių paieška. Fondui/programai teikiamos paraiškos tinkamo užpildymo praktika.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2020 m.

Stendinių pranešimų, plakatų ir reklaminių stendų dizainas ir maketavimas su vektorinio piešimo programa „Inkscape“

Programos pavadinimasSTENDINIŲ PRANEŠIMŲ, PLAKATŲ IR REKLAMINIŲ STENDŲ DIZAINAS IR MAKETAVIMAS SU VEKTORINIO PIEŠIMO PROGRAMA „INKSCAPE“
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusTOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti praktinių darbo su atvirojo kodo vektorinio piešimo programa „Inkscape“ žinių. Naudojant pagrindinius ir papildomus programos įrankius gebėti sukurti ir paruošti spausdinimui plataus formato spaudą.
Programos uždaviniai– Išmokti įdiegti atvirojo kodo vektorinę programą „Inkscape“,
– Išmokti įdiegti pasirinktus programos priedus ir scenarijus,
– Suprasti failo eksportavimo ir išsaugojimo skirtumus,
– Gebėti parinkti tinkamą formatą plačiaformatei spaudai,
– Gebėti valdyti pagrindinius ir papildomus programos įrankius,
– Išmokti sumaketuoti stendinį pranešimą, plakatą ir reklaminį stendą.
Trumpas programos aprašymasMokymu metu susipažinsite nemokama atvirojo kodo maketavimo programa Inkscape ir praktiškai išbandysite pagrindinius ir papildomus programos įrankius. Įgysite skaitmeninio turinio kūrimo įgūdžių, gebėsite parinkti tinkamą formatą plačiaformatei spaudai, išmoksite sumaketuoti nesudėtingą stendinį pranešimą, plakatą arba reklaminį stendą.
Programos trukmė5 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2022 m.

Skirtukų, skrajučių ir lankstinukų dizainas ir maketavimas su vektorinio piešimo programa „Inkscape“

Programos pavadinimasSKIRTUKŲ, SKRAJUČIŲ IR LANKSTINUKŲ DIZAINAS IR MAKETAVIMAS SU VEKTORINIO PIEŠIMO PROGRAMA „INKSCAPE“
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusTOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti praktinių ir teorinių žinių apie atvirojo kodo vektorinio piešimo programą „Inkscape“. Supažindinti su pagrindiniais programos įrankiais bei panaudojimo galimybėmis, kuriant skirtukų, skrajučių, lankstinukų ir kitos dalomosios medžiagos dizainą.
Programos uždaviniai– Išmokti įdiegti atvirojo kodo vektorinę programą „Inkscape“,
– Išmokti įdiegti pasirinktus programos priedus ir scenarijus,
– Suprasti failo eksportavimo ir išsaugojimo skirtumus,
– Įsisavinti pagrindinius skaitmeninio turinio kūrimo principus,
– Gebėti valdyti pagrindinius programos įrankius,
– Išmokti sumaketuoti skirtuką, skrajutę ir lankstinuką.
Trumpas programos aprašymasMokymu metu susipažinsite su nemokama atvirojo kodo maketavimo programa Inkscape ir praktiškai išbandysite pagrindinius programos įrankius. Įgysite skaitmeninio turinio kūrimo įgūdžių ir gebėsite sumaketuoti nesudėtingą skirtuką, skrajutę ar plakatą.
Programos trukmė5 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2022 m.

Knygų konservavimo (atkūrimo) galimybės bibliotekose

Programos pavadinimasKNYGŲ KONSERVAVIMO (ATKŪRIMO) GALIMYBĖS BIBLIOTEKOSE
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusLAIMA CHARMANSKIENĖ, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Informacinių išteklių valdymo skyriaus dokumentų restauratorė, el. p. laima.charmanskiene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti žinių apie knygos kilmę, jos sudėtį, popierių. Supažindinti su specifinėmis restauratoriaus darbo priemonėmis ir medžiagomis, įvairiomis konservavimo (atkūrimo) galimybėmis.
Programos uždaviniai– Susipažinti su popieriaus sudėtimi,
– Žinoti ir atpažinti vidinius bei išorinius knygų pažeidimus,
– Mokėti esamomis sąlygomis ir turimomis priemonėmis taisyti įvairius knygų pažeidimus,
– susipažinti su tinkamomis knygų saugojimo sąlygomis, prevencinėmis priemonėmis.
Trumpas programos aprašymasTeorinių mokymų metu sužinosite apie popieriaus senėjimą ir jo priežastis, tinkamiausio knygos konservavimo (atkūrimo) būdo parinkimą. Praktinėje mokymų dalyje sužinosite kaip tinkamai pasiruošti knygos konservavimo (atkūrimo) darbams, tvarkyti knygų viršelius ir kt. Pradiniai reikalavimai mokymų dalyviams: turėti kelias įvairiai pažeistas knygas, išleistas 1946-2017 m.
Programos trukmė7 val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2022 m.

Projektų rengimas. Praktika

Programos pavadinimasPROJEKTŲ RENGIMAS. PRAKTIKA
Programos formaMokymai gali būti kontaktiniai, nuotoliniai
Programos lektoriusLAIMA BUTKŪNIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti teorinių ir praktinių žinių apie projektų paraiškų rengimą LKT finansuojamų programų konkursams
Programos uždaviniai– Supažindinti su svarbiausiomis projekto aprašymo dalimis,
– Išmokyti užpildyti paraišką pagal LKT teikiamą formą ir reikalavimus realaus projekto planavimo procese.
Trumpas programos aprašymasSusipažinsite su projekto struktūra: projekto pristatymas (projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas, kultūrinė ir meninė vertė, tikslinė auditorija, veiklų sklaida ir prieinamumo didinimo priemonės bei veiklų ir rezultatų viešinimas); projekto tikslas; projekto veiklos ir jų pamatuojami rezultatai; sąmata ir jos pildymo praktiniai pavyzdžiai. Atliksite praktinę užduotį – pildysite paraišką pagal LKT teikiamą formą ir reikalavimus imituojant teikti realų projektą.
Programos trukmė5 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2021 m.

PROGRAMOS SAVARANKIŠKAM MOKYMUISI

Atviro kodo garso įrašymo ir redagavimo programos AUDACITY pristatymas

GIMP mokomoji medžiaga savarankiškam mokymuisi

Atsisiuntimai

 

SCRIBUS mokomoji medžiaga savarankiškam mokymuisi

Užduočių failai (zip archyvas)

Dokumento pavyzdys: