Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų parengtos mokymų programos

Mokymų organizavimas pagal PAVB specialistų parengtas programas
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 16 49, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Duomenų bazės – mokymuisi, darbui, laisvalaikiui

Programos pavadinimas DUOMENŲ BAZĖS – MOKYMUISI, DARBUI, LAISVALAIKIUI
Programos formaMokymai gali būti nuotoliniai, kontaktiniai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslasGilinti žinias apie Lietuvos viešųjų bibliotekų prenumeruojamas duomenų bazes
Programos uždaviniai– Gebėti atlikti paiešką Lietuvos bibliotekų prenumeruojamose DB,
– Gebėti tvarkyti rastą informaciją: persiųsti, išsaugoti, cituoti.
Trumpas programos aprašymasSusipažinsite su informacijos paieška EBSCO Publishing duomenų bazėje, išbandysite mokslinių straipsnių paieškos nustatymus, atliksite praktines užduotis. Naxos music library duomenų bazėje rasite daug klasikinės ir kitų žanrų muzikos aukštos kokybės garso įrašų, taip pat garsinių knygų, kino filmų muzikos, informacinės-pažintinės medžiagos. Taylor&Francis duomenų bazėje atrasite viso teksto mokslinius žurnalus humanitarinių, socialinių, fizinių, technologijos, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų klausimais.
Programos trukmė
4 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2022 m.

Informacijos paieškos strategija ir efektyvus panaudojimas elektroniniuose informacijos šaltiniuose

Programos pavadinimasINFORMACIJOS PAIEŠKOS STRATEGIJA IR EFEKTYVUS PANAUDOJIMAS
ELEKTRONINIUOSE INFORMACIJOS ŠALTINIUOSE
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti žinių apie pagrindinius informacijos paieškos strategijos etapus, supažindinti su duomenų baze Infolex, Lietuvos virtualia biblioteka bei portalu IBiblioteka, specializuotomis paieškos sistemomis, suteikti žinių apie atvirąją prieigą.
Programos uždaviniai– Gebėti nustatyti informacijos poreikį,
– Gebėti numatyti paieškos klausimo formulavimo kriterijus,
– Atlikti efektyvią paiešką duomenų bazėje Infolex, Lietuvos virtualiojoje bibliotekoje, portale I-biblioteka, bei atvirosios prieigos šaltiniuose.
Trumpas programos aprašymasSusipažinę su mokomąja medžiaga ir atlikę praktines užduotis gebėsite nustatyti informacijos poreikį ir planuoti informacijos paiešką, pasirinkti tinkamus reikšminius žodžius, tinkamai suformuluoti užklausą ir atlikti efektyvią paiešką.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2022 m.

Pažintis su elektronine knyga

Programos pavadinimasPAŽINTIS SU ELEKTRONINE KNYGA
Programos formaMokymai gali būti nuotoliniai, kontaktiniai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities
G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos  Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslas– Supažindinti įvairaus amžiaus vartotojus su elektroninių visateksčių knygų skaitymo, atsisiuntimo, išsaugojimo ypatumais, jų privalumais ir trūkumais;
– išmokti, kaip atsisiųsti, išsisaugoti el. knygas.
Programos uždaviniai– Pristatyti portalą I-biblioteka, duomenų bazės EBSCO Publishing ir laisvosios prieigos išteklių elektronines knygas,
– Išmokyti atsisiųsti, išsisaugoti el. knygas,
– Suteikti praktinių metodinių patarimų, kad skaitymas būtų efektyvus,
Įtvirtinti žinias, atliekant praktines užduotis.
Trumpas programos aprašymasMokymuose sužinosite kur galima rasti ir skaityti lietuvių autorių ir į lietuvių kalbą išverstas el. knygas bei knygas anglų kalba EBSCO prenumeruojamoje duomenų bazėje, kaip jas pasiskolinti, kokios yra el. knygų ypatybės.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2022 m.

Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika ir paieškos ypatumai

Programos pavadinimasPRENUMERUOJAMŲ DUOMENŲ BAZIŲ PANAUDOS STATISTIKA IR PAIEŠKOS YPATUMAI
Programos formaMokymai gali būti nuotoliniai, kontaktiniai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslasAptarti pagrindinius statistikos rodiklius ir standartus bei kitus elektroninių išteklių administravimo klausimus EBSCO ir Naxos Music Library duomenų bazėse, duomenų bazių viešinimą vartotojams bei paieškos ypatumus.
Programos uždaviniai– Nustatyti pagrindinius statistikos rodiklius,
– Gebėti analizuoti statistinius rodiklius ir suformuoti išvestines,
– Naxos Music Library ir EBSCO Publishing DB administravimas ir viešinimas,
– Informacijos paieškos, išsaugojimo Naxos Music Library ir EBSCO Publishing DB ypatumai.
Trumpas programos aprašymasMokymai skirti Panevėžio regiono SVB duomenų bazių administratoriams, kitiems SVB darbuotojams. Išmoksite nustatyti statistinius rodiklius ir suformuoti išvestines, išbandysite įvairius mokslinių straipsnių paieškos nustatymus, atliksite praktines užduotis.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2022 m.

Kultūros paveldo skenavimas ir ruošimas publikavimui

Programos pavadinimasKULTŪROS PAVELDO SKENAVIMAS IR RUOŠIMAS PUBLIKAVIMUI
Programos formaNuotoliniai mokymai „Moodle“ platformoje
Programos lektoriusJOVITA VERBICKIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus skaitmeninimo veiklų koordinatorė, el. p. jovita.verbickiene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti teorinių ir praktinių žinių PAVB nustatytoje teritorijoje veikiančių SVB kultūros paveldo skaitmenintojams apie kultūros paveldo objektų atranką skaitmeninimui, tinkamos įrangos pasirinkimą, skaitmeninių vaizdo failų kūrimą, prieigos (išvestinių) failų apdorojimą bei formatus, vertinti skaitmeninimo veiklą kaip kultūros paveldo išteklių valdymo priemonę.
Programos uždaviniaiSugebėti atlikti reikalingus kultūros paveldo objektų (laikraščių, žurnalų, albumų, knygų, fotografijų) skaitmeninimo veiksmus.
Trumpas programos aprašymasSusipažinsite su kultūros paveldo objektų skaitmeninimo procesu, objektų skaitmeninimui atranka. Bus pristatyta skaitmeninimo įranga, sužinosite rekomenduojamus skaitmeninimo parametrus knygoms, retiems spaudiniams,  rankraščiams, žemėlapiams, fotografijoms,  meno kūriniams ir kt. Atliksite praktines užduotis. Susipažinsite su skaitmeninimo eiga: skenerio parametrais, skaitmeninių vaizdo failų kūrimu ir kt. Išbandysite išvestinių vaizdo failų apdorojimą ir karpymą, susipažinsite su failų saugojimo rekomendacijomis.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/ atnaujinimo metai2021 m.

Projektų rengimas. Praktika

Programos pavadinimasPROJEKTŲ RENGIMAS. PRAKTIKA
Programos formaMokymai gali būti kontaktiniai, nuotoliniai
Programos lektoriusLAIMA BUTKŪNIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti teorinių ir praktinių žinių apie projektų paraiškų rengimą LKT finansuojamų programų konkursams
Programos uždaviniai– Supažindinti su svarbiausiomis projekto aprašymo dalimis,
– Išmokyti užpildyti paraišką pagal LKT teikiamą formą ir reikalavimus realaus projekto planavimo procese.
Trumpas programos aprašymasSusipažinsite su projekto struktūra: projekto pristatymas (projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas, kultūrinė ir meninė vertė, tikslinė auditorija, veiklų sklaida ir prieinamumo didinimo priemonės bei veiklų ir rezultatų viešinimas); projekto tikslas; projekto veiklos ir jų pamatuojami rezultatai; sąmata ir jos pildymo praktiniai pavyzdžiai. Atliksite praktinę užduotį – pildysite paraišką pagal LKT teikiamą formą ir reikalavimus imituojant teikti realų projektą.
Programos trukmė5 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2021 m.

Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas

Programos pavadinimasSKAITMENINIŲ NUOTRAUKŲ APDOROJIMAS
Programos formaNuotoliniai mokymai
Programos lektoriusJOLANTA GORSKIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė, el. p. jolanta.gorskiene@pavb.lt
Programos tikslas– Supažindinti specialistus su internete esančiomis priemonėmis, kurių pagalba galima redaguoti nuotraukas ir paveikslėlius,
– Pristatyti nuotraukų peržiūros ir korekcijos programą „IrfanView“.
Programos uždaviniai– Išmokyti įkelti nuotraukas į internetinę saugyklą laikymui, redagavimui ir bendrinimui,
– Mokėti atlikti pagrindinius nuotraukų redagavimo veiksmus,
– Išmokyti redaguoti nuotraukas su peržiūros ir korekcijos programa „IrfanView“.
Trumpas programos aprašymasSusipažinsite su nuotraukų ir paveikslėlių redagavimo priemonėmis, išmoksite kurti nuotraukų koliažus naudojant „Google“ nuotraukas.
Susipažinsite su „IrfanView“ programa: kaip sumažinti paveikslėlį, spalvotą nuotrauką perversti juodai/balta, ją pasukti, apkirpti, koreguoti spalvas, užrašyti tekstą, įrėminti, išsaugoti. Sužinosite, kaip skenuoti nuotraukas ir dokumentus išmaniosiomis programėlėmis.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2021 m.

Knygų konservavimo (atkūrimo) galimybės bibliotekose

Programos pavadinimasKNYGŲ KONSERVAVIMO (ATKŪRIMO) GALIMYBĖS BIBLIOTEKOSE
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusLAIMA CHARMANSKIENĖ, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Informacinių išteklių valdymo skyriaus dokumentų restauratorė, el. p. laima.charmanskiene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti žinių apie knygos kilmę, jos sudėtį, popierių. Supažindinti su specifinėmis restauratoriaus darbo priemonėmis ir medžiagomis, įvairiomis konservavimo (atkūrimo) galimybėmis.
Programos uždaviniai– Susipažinti su popieriaus sudėtimi,
– Žinoti ir atpažinti vidinius bei išorinius knygų pažeidimus,
– Mokėti esamomis sąlygomis ir turimomis priemonėmis taisyti įvairius knygų pažeidimus,
– susipažinti su tinkamomis knygų saugojimo sąlygomis, prevencinėmis priemonėmis.
Trumpas programos aprašymasTeorinių mokymų metu sužinosite apie popieriaus senėjimą ir jo priežastis, tinkamiausio knygos konservavimo (atkūrimo) būdo parinkimą. Praktinėje mokymų dalyje sužinosite kaip tinkamai pasiruošti knygos konservavimo (atkūrimo) darbams, tvarkyti knygų viršelius ir kt. Pradiniai reikalavimai mokymų dalyviams: turėti kelias įvairiai pažeistas knygas, išleistas 1946-2017 m.
Programos trukmė7 val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2022 m.

Skirtukų, skrajučių ir lankstinukų dizainas ir maketavimas su vektorinio piešimo programa „Inkscape“

Programos pavadinimasSKIRTUKŲ, SKRAJUČIŲ IR LANKSTINUKŲ DIZAINAS IR MAKETAVIMAS SU VEKTORINIO PIEŠIMO PROGRAMA „INKSCAPE“
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusTOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti praktinių ir teorinių žinių apie atvirojo kodo vektorinio piešimo programą „Inkscape“. Supažindinti su pagrindiniais programos įrankiais bei panaudojimo galimybėmis, kuriant skirtukų, skrajučių, lankstinukų ir kitos dalomosios medžiagos dizainą.
Programos uždaviniai– Išmokti įdiegti atvirojo kodo vektorinę programą „Inkscape“,
– Išmokti įdiegti pasirinktus programos priedus ir scenarijus,
– Suprasti failo eksportavimo ir išsaugojimo skirtumus,
– Įsisavinti pagrindinius skaitmeninio turinio kūrimo principus,
– Gebėti valdyti pagrindinius programos įrankius,
– Išmokti sumaketuoti skirtuką, skrajutę ir lankstinuką.
Trumpas programos aprašymasMokymu metu susipažinsite su nemokama atvirojo kodo maketavimo programa Inkscape ir praktiškai išbandysite pagrindinius programos įrankius. Įgysite skaitmeninio turinio kūrimo įgūdžių ir gebėsite sumaketuoti nesudėtingą skirtuką, skrajutę ar plakatą.
Programos trukmė5 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2022 m.

Stendinių pranešimų, plakatų ir reklaminių stendų dizainas ir maketavimas su vektorinio piešimo programa „Inkscape“

Programos pavadinimasSTENDINIŲ PRANEŠIMŲ, PLAKATŲ IR REKLAMINIŲ STENDŲ DIZAINAS IR MAKETAVIMAS SU VEKTORINIO PIEŠIMO PROGRAMA „INKSCAPE“
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusTOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti praktinių darbo su atvirojo kodo vektorinio piešimo programa „Inkscape“ žinių. Naudojant pagrindinius ir papildomus programos įrankius gebėti sukurti ir paruošti spausdinimui plataus formato spaudą.
Programos uždaviniai– Išmokti įdiegti atvirojo kodo vektorinę programą „Inkscape“,
– Išmokti įdiegti pasirinktus programos priedus ir scenarijus,
– Suprasti failo eksportavimo ir išsaugojimo skirtumus,
– Gebėti parinkti tinkamą formatą plačiaformatei spaudai,
– Gebėti valdyti pagrindinius ir papildomus programos įrankius,
– Išmokti sumaketuoti stendinį pranešimą, plakatą ir reklaminį stendą.
Trumpas programos aprašymasMokymu metu susipažinsite nemokama atvirojo kodo maketavimo programa Inkscape ir praktiškai išbandysite pagrindinius ir papildomus programos įrankius. Įgysite skaitmeninio turinio kūrimo įgūdžių, gebėsite parinkti tinkamą formatą plačiaformatei spaudai, išmoksite sumaketuoti nesudėtingą stendinį pranešimą, plakatą arba reklaminį stendą.
Programos trukmė5 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2022 m.

Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis

Programos pavadinimasPROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO GALIMYBĖS PASINAUDOJANT ĮVAIRIŲ FONDŲ DOTACIJOMIS
Programos formaMokymai gali būti nuotoliniai, kontaktiniai
Programos lektoriusVIRGINIJA ŠVEDIENĖ, Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė, el. p. virginija.svediene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti teorinių ir praktinių žinių apie paraiškų rengimą nacionaliniams ir tarptautiniams fondams, remiantiems bibliotekininkų profesinės kvalifikacijos tobulinimą.
Programos uždaviniai– Gebėti tinkamai formuluoti asmeninių kompetencijų tobulinimo poreikį, tikslus, rezultatus ir naudą savo atstovaujamai organizacijai, sukauptos patirties sklaidos galimybes bei tinkamai pasirinkti veiklų finansavimo šaltinį (fondą, programą),
– Išmokti užpildyti paraišką pagal fondo/programos reikalavimus; tinkamai parengti papildomus dokumentus (CV, profesinės veiklos aprašymą, sąmatą).
Trumpas programos aprašymasKvalifikacijos tobulinimo poreikio formulavimas ir atitinkančių priemonių paieška. Fondui/programai teikiamos paraiškos tinkamo užpildymo praktika.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2020 m.

Prenumeruojamos ir atviros prieigos lietuviškos duomenų bazės ir portalai

Programos pavadinimasPRENUMERUOJAMOS IR ATVIROS PRIEIGOS LIETUVIŠKOS DUOMENŲ BAZĖS IR PORTALAI
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti žinių apie Lietuvos viešųjų bibliotekų prenumeruojamas duomenų bazes, Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką (lvb.lt) ir portalus Delfi+, 15min ir Verslo žinios lietuvių kalba; populiarinti atvirosios prieigos šaltinius lietuvių kalba.
Programos uždaviniai– Gebėti atlikti paiešką Lietuvos bibliotekų prenumeruojamose DB lietuvių kalba,
– Gebėti atlikti paiešką Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje,
– Supažindinti su portalų Delfi+, 15min ir Verslo žinių turiniu prenumeratoriams,
– Atviros prieigos moksliniai straipsniai lietuvių kalba.
Trumpas programos aprašymasSužinosite apie Lietuvos viešųjų bibliotekų prenumeruojamas duomenų bazes „Infolex“, internetinę biblioteką „Vyturys“, apie paiešką Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje. Taip pat apie atvirosios prieigos šaltinius lietuvių kalba: Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalą Epaveldas.lt, duomenų bazę uPaveldas, atvirosios prieigos mokslo žurnalus ir knygas lietuvių kalba.
Programos trukmė4 val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2022 m.

Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus

Programos pavadinimasSKAITYMO SKATINIMAS INTEGRUOJANT PASAKOJIMO IR BIBLIOTERAPIJOS METODUS
Programos formaKontaktiniai arba nuotoliniai mokymai
Programos lektoriusŠARŪNĖ LEIKIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p. sarune.leikiene@pavb.lt
Programos tikslasDidinti įvairaus amžiaus kūrybingų, kritiškai mąstančių, vaikų skaitytojų skaičių, naudojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus, plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Programos uždaviniai– Atskleisti prasmingo skaitymo vertes, suteikti praktinių metodinių patarimų, kad skaitymas būtų efektyvus ir įdomus įvairioms vaikų amžiaus grupėms,
– Pristatyti pasakojimo metodą, kaip priemonę reikštis vaizdinei kalbinei raiškai ir būdą ugdant būsimą skaitytoją,
– Supažindinti dalyvius su biblioterapinėmis skaitymo galimybėmis taikant edukacinius biblioterapijos modelius,
– Įtvirtinti žinias atliekant praktines užduotis diskusijų metu.
Trumpas programos aprašymasMokymų metu dėstoma teorinė informacija pasitelkiant tematiškai atitinkamus vizualus. Integruojamos praktinės, kūrybinės ir terapinės veiklos informacijos įsisavinimui didinti ir įvairių metodų taikymui. Mokymų dalyvis gebės savarankiškai atskleisti prasmingo, įdomaus ir efektyvaus skaitymo vertes, išmanys pasakojimo teoriją ir išmoks taikyti tam tikrus pasakojimo metodus. Pagilins žinias biblioterapijos srityje ir išmoks taikyti pagrindinį „trijų ratų“ biblioterapijos metodą pasitelkiant edukacinius elementus.  
Programos trukmė4 ak. val
Programos parengimo/atnaujinimo metaiPrograma parengta 2021 m., atnaujinta 2022 m.

Vaizdo įrašų kūrimas ir redagavimas su programa ,,OpenShot“

Programos pavadinimasVAIZDO ĮRAŠŲ KŪRIMAS IR REDAGAVIMAS SU PROGRAMA ,,OPENSHOT“
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusJOLANTA SRIUBIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė, el. p. jolanta.sriubiene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti teorinių ir praktinių žinių apie vaizdo įrašų kūrimą, montavimą ir redagavimą, naudojantis atviro kodo programos ,,OpenShot“ įrankiais.
Programos uždaviniai– Supažindinti su programos galimybėmis, jos įdiegimu, pagrindiniais įrankiais ir funkcijomis,
– Išmokyti apjungti ir redaguoti įkeltą į programą medžiagą: nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus; suteikti jiems įvairius efektus ir perėjimus; išmokyti karpyti vaizdo įrašus į atskirus fragmentus bei atskirti juose garsą nuo vaizdo,
– Gebėti sukurti nuotraukų filmą, apipavidalinti jį muzikiniu fonu, titrais bei išsaugoti.
Trumpas programos aprašymasSusipažinsite su atviro kodo vaizdo įrašų redagavimo programos ,,OpenShot“ galimybėmis, atlikdami praktines užduotis gebėsite kurti, redaguoti, montuoti, apipavidalinti ir išsaugoti vaizdo įrašus.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2023 m.

PROGRAMOS SAVARANKIŠKAM MOKYMUISI

GIMP mokomoji medžiaga savarankiškam mokymuisi

Atsisiuntimai

 

SCRIBUS mokomoji medžiaga savarankiškam mokymuisi

Užduočių failai (zip archyvas)

Dokumento pavyzdys: