Rankraščių rinkiniai

Bibliotekoje nuo 1991 m. kaupiami rankraštiniai dokumentai, susiję su Lietuvos ir Panevėžio regiono istorija, kultūra, mokslu bei kitais visuomenės gyvenimo reiškiniais ar įvykiais nuo seniausių laikų iki šių dienų; literatūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjų archyvinis palikimas (rankraščiai, asmens ir veiklos dokumentai, korespondencija, fotografijos, meno kūriniai ir kt.). Šiuo metu sukaupta per 20 000 saugojimo vienetų dokumentų, kurie pagal priklausomybę asmeniui ar įstaigai sudaro 177 rankraščių fondus. Saugomų dokumentų chronologija – nuo XVIII a. vidurio iki šių dienų.

Juozo Miltinio palikimo studijų centre (Algirdo g. 54–19) saugomi du fondai: režisieriaus Juozo Miltinio fondas, kuris 2006 m. įtrauktas į Nacionalinį Lietuvos registrą „Pasaulio atmintis“ ir pripažintas nacionalinės reikšmės kolekcija ir Panevėžio dramos teatro metraštininko, aktoriaus ir fotografo Kazimiero Vitkaus fondas, kuriame surinkta gausi ikonografinė medžiaga teatro istorijai.  
Skaitmenintų dokumentų vaizdų ieškokite www.miltinis.lt

Bibliotekos centriniuose rūmuose (Respublikos g. 14) esančioje specializuotoje saugykloje saugomi 175 fondai. Tai krašto kultūros bei visuomenės veikėjų asmeniniai archyvai ar jų dalys, institucijų bei pavienių dokumentų rinkiniai.

Rankraščiais galima naudotis bibliotekos Kraštotyros skaitykloje ir Juozo Miltinio palikimo studijų centre. Didelė dalis rankraščių fondų dokumentų aprašų pateikti bibliotekos elektroniniame LIBIS kataloge, kiti aprašai prieinami skyriuje esančiame korteliniame kataloge.
Skaitmenintų dokumentų vaizdų ieškokite portale www.epaveldas.lt.

Rankraščių, dokumentų, prisiminimų, fotografijų rinkimo procesas – nesibaigiantis. Kviečiame visus, turinčius rankraštinių dokumentų, kitos medžiagos apie mūsų miestą, žinančius apie Panevėžio krašto rašytojus, kultūros veikėjus, menininkus, palikusius artimiesiems ar pažįstamiems vertingą archyvinę medžiagą, perduoti tai į saugią vietą – bibliotekos rankraštyną. Tuo prisidėsite prie atminties išsaugojimo ir duomenų apie miesto kultūros istoriją praturtinimo.