Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K.)

Kaip prasitęsti knygas?
Prasitęsti knygas galima bibliotekos elektroniniame kataloge, pasirinkus nuorodą „mano sritis“ ir prisijungus nurodyti skaitytojo pažymėjimo numerį bei slaptažodį. Slaptažodis – Jūsų pavardė lietuviškomis raidėmis. Jei gavote elektroninį laišką apie artėjantį knygos grąžinimo terminą, norėdami jį pratęsti spauskite laiške esančią nuorodą. Taip pat knygų grąžinimo terminą pratęsti galite telefonu (8 45) 50 16 50, (8 45) 46 54 97, el. p. abonementas@pavb.lt

Kaip užsakyti knygas?

Knygas – 10 vnt. – galima užsakyti:
Iš centrinių rūmų – bibliotekos elektroniniame kataloge ir el. paštu abonementas@pavb.lt.

Iš Vaikų literatūros skyriaus – elektroniniame kataloge ir el. paštu vaikai@pavb.lt arba telefonu (8 45) 43 56 77.

Užsakant knygas elektroniniame kataloge radę reikiamą leidinį, spustelėkite „Užsakyti leidinį“.
Langelyje „Skaitytojo pažymėjimo numeris“ įrašykite savo pažymėjimo numerį ir slaptažodį. Slaptažodis yra jūsų pavardė, rašoma lietuviškomis raidėmis.

Kaip  išduodamos knygos?

Užsakytos knygos bus išduodamos:
Centriniuose rūmuose (Respublikos g. 14) darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val., šeštadieniais nuo 9 iki 16 val.
Vaikų literatūros skyriuje (Respublikos g. 26–4) darbo dienomis nuo 11 val. iki 18 val.

Knygos ir leidiniai išduodami iš bibliotekos Centrinių rūmų abonemento, Didžiosios, Kraštotyros ir informacinių leidinių, Menų skaityklų atvirųjų fondų, Vaikų literatūros skyriaus, Juozo Miltinio palikimo studijų centro fondo. 
Periodinius leidinius galite skaityti Didžiojoje skaitykloje ir Periodikos skaitykloje.

Kaip grąžinti knygas?

Knygas grąžinti galima pasinaudojant knygų grąžinimo dėže (Respublikos g. 14); bibliotekos Centrinių rūmų abonemente, Vaikų literatūros skyriuje (Respublikos g. 26–4).
Grąžinamos knygos yra saugomos 1 parą specialioje karantino patalpoje ir tik po to išduodamos skaitytojams.

Jei turite klausimų, skambinkite tel. (8 45) 50 16 50.  

Neradote čia atsakymo į Jums rūpimą klausimą?
Susisiekite el. paštu gitana.uzkureliene@pavb.lt arba šiais kontaktais.

BENDRI KLAUSIMAI

Koks yra bibliotekos darbo laikas?
Bibliotekos darbo laiką rasite čia.   

Koks yra bibliotekos adresas?
Centriniai rūmai – Respublikos g. 14, tel. (8 45) 50 16 50
Juozo Miltinio palikimo studijų centras – Algirdo g. 54–19, tel. (8 45) 43 69 89, +370 616 191 68
Vaikų literatūros skyrius – Respublikos g. 26–4, tel. (8 45) 43 56 77

REGISTRACIJA IR SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMAS

Kaip tapti bibliotekos skaitytoju?

  1. Reikia susipažinti su naudojimosi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka taisyklėmis ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą bibliotekoje (Respublikos g. 14 arba Respublikos g. 26–4).
  2. Registruojantis pateikti pasą ar kitą identifikacinį dokumentą (studentams, moksleiviams, neįgaliesiems – atitinkamą pažymėjimą) su nuotrauka, asmens kodu ir parašu. 
  3. Užpildyti vartotojo registracijos kortelę ir sumokėti nustatytą skaitytojo pažymėjimo mokestį.

Skaitytojo pažymėjimą galima užsisakyti ir portale www.ibiblioteka.lt.
Pirmą kartą registruojantis bibliotekoje, nemokamai skaitytojo pažymėjimai išduodami ikimokyklinio amžiaus vaikams, I–IV klasių moksleiviams, pateikus moksleivio pažymėjimą, vaikų globos namų auklėtiniams, pateikus vaikų globos namų pažymą, neįgaliems asmenims, pateikus pažymėjimą, 70 m. ir vyresniems žmonėms, pateikus asmens dokumentą.

Kokių dokumentų reikia vaikui, norinčiam tapti bibliotekos skaitytoju? Vaikas iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką, arba pateikęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką.

Kur rasti naudojimosi biblioteka taisykles?
Naudojimosi biblioteka taisykles rasite čia

Ar galiu lankytis bibliotekoje, jei neturiu skaitytojo pažymėjimo?
Taip. Bibliotekos lankytojai be skaitytojo pažymėjimo gali naudotis bibliotekos paslaugomis, kurioms nereikalingas skaitytojo tapatybės identifikavimas – naudotis kompiuteriu, vietoje skaityti laikraščius ir knygas, lankytis renginiuose, dalyvauti mokymuose, edukaciniuose užsiėmimuose, žiūrėti parodas.

Ką daryti, jei praradau skaitytojo pažymėjimą?
Kuo skubiau apie tai informuokite bibliotekos Registracijos tarnybos darbuotojus telefonu (8 45) 50 16 50, el. paštu abonementas@pavb.lt. Už leidinius, paimtus su Jūsų skaitytojo pažymėjimu, atsakote Jūs.

LEIDINIŲ SKOLINIMAS

Kiek leidinių galiu pasiimti į namus?
Į namus galite pasiskolinti 30 dokumentų 30 dienų.
Naujai gautų ir paklausių leidinių išdavimo terminas gali būti trumpesnis.
Skaitytojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas 2 kartus, jeigu dokumento nereikalauja kiti skaitytojai. Dokumentų grąžinimo terminas pratęsiamas skaitytojo prašymu bibliotekoje, bibliotekos kataloge internetu, pateikus prašymą telefonu arba el. paštu:
Abonemento skyriui tel. (8 45) 46 54 97, el. paštu abonementas@pavb.lt
Vaikų literatūros skyriui tel. (8 45) 43 56 77, el. paštu vaikai@pavb.lt
Saugyklos skyriui tel. (8 45) 46 55 54, el. paštu saugykla@pavb.lt
Menų skaityklai tel. (8 45) 46 55 52, el. paštu muzika@pavb.lt
Informaciją apie skaitomus, rezervuotus leidinius ir jų grąžinimo terminus galima pasitikrinti savo elektroniniame formuliare.

Kas yra leidinio užsakymas?
Bibliotekos elektroniniame kataloge radę norimą leidinį, galite užsakyti, jei jo neskaito kiti skaitytojai. Tuomet atėjus į biblioteką nereikės ieškoti lentynose ar kataloge, leidinys bus surastas ir paliktas Jums išdavimo tarnyboje. Atsiimti leidinį turite per tris dienas.

Ar galiu užsirašyti į eilę, jei leidinys užimtas?
Jei Jūsų norimas leidinys šiuo metu skaitomas kitų skaitytojų, galite užsirašyti į eilę (rezervuoti) – paprašykite bibliotekininko arba rezervuokite patys internetu (rezervavimui internetu būtina turėti el. pašto adresą). Leidinių rezervavimo paslauga veikia bibliotekos elektroniniame kataloge. Suradę reikiamą leidinį, spustelėkite ant jo pavadinimo. Atsidaro leidinio bibliografinio įrašo lentelė. Dešinėje pusėje paspauskite mygtuką Užsakyti, atsidaro lentelė Egzempliorių duomenys.

Rezervuoti leidinius galite iš Abonemento skyriaus (Respublikos g. 14) ir iš Vaikų literatūros skyriaus (Respublikos g. 26–4). Pažymėkite rutuliuką prie skyriaus, nurodykite datą, iki kada rezervavimas Jums aktualus, ir savo el. pašto adresą. Patikrinkite, ar adresas nurodytas teisingai. Įrašykite skaitytojo pažymėjimo numerį, slaptažodį (Jūsų pavardė lietuviškomis raidėmis). Spauskite apačioje mygtuką Rezervuoti. Jūsų nurodytu el. paštu iškart bus išsiųstas pranešimas, kad rezervavimas pavyko, bet tai nereiškia, kad knyga Jums paruošta. Kai ateis Jūsų eilė skaityti leidinį, gausite kitą el. laišką, kuriame bus nurodyta, iki kada leidinį reikia atsiimti.

Kaip prasitęsti leidinį internetu?
Leidinių grąžinimo terminas gali būti 2 kartus pratęstas, jeigu nepasibaigęs išduoties terminas ir spaudinio nėra rezervavę kiti skaitytojai. Bibliotekos elektroniniame kataloge pasirinkite kortelę Mano sritis. Įveskite prašomus duomenis. Atsidarys Jūsų skaitomų dokumentų sąrašas.

Prie knygos pavadinimo rasite mygtuką Pratęsti – spauskite jį. Kalendoriuje bus pasiūlyta maksimali pratęsimo data. Patvirtinkite dar kartą paspausdami mygtuką Pratęsti.

Dėmesio! Mygtuko Pratęsti nebus, jei knygą yra rezervavęs kitas skaitytojas. Šio mygtuko nebus ir tuomet, jei Jūs vėluojate pratęsti bent vieną leidinį. Tokiu atveju kreipkitės tel. (8 45) 50 16 50, (8 45) 46 54 97.

Ką daryti, jei pavėlavau grąžinti leidinį?
Negrąžinus dokumentų nustatytu laiku, imamas 3 euro centų mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną ir dokumentą.
Jei Registracijos tarnyboje nurodysite savo el. paštą, gausite priminimus apie artėjantį grąžinimo terminą. Taip pat galite pasitikrinti savo užsakymo duomenis bibliotekos Elektroniniame kataloge. Pasirinkite kortelę Mano sritis. Įveskite prašomus duomenis ir registruokitės. Atsidarys Jūsų skaitomų dokumentų sąrašas ir grąžinimo terminai.

Ar gali pasiskolintą knygą grąžinti kitas asmuo?
Taip, gali. Svarbu, kad paskolinti leidiniai būtų gražinami laiku. Tik primename, kad už leidinių grąžinimą, kaip ir už paėmimą, atsakote Jūs.

Ką daryti praradus leidinį?
Praradęs ar sugadinęs leidinį, turite jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu leidiniu. Jei negalite grąžinti tokio pat, užeikite į biblioteką ir sužinokite, kokiu bibliotekos pripažintu lygiaverčiu galėtumėte jį pakeisti.

Ar galima grąžinti pasiskolintą leidinį bibliotekos nedarbo metu?
Taip. Leidinių grąžinimo įrenginys įrengtas prie pagrindinio įėjimo (Respublikos g. 14). Bibliotekos nedarbo metu galima savarankiškai grąžinti leidinius, paimtus iš bibliotekos Centrinių rūmų (Respublikos g. 14) bei Vaikų ir jaunimo literatūros centro (Respublikos g. 26–4).

Ar savitarnos įrenginiuose galiu grąžinti knygas iš Vaikų ir jaunimo literatūros centro (Respublikos g. 26–4)?
Taip, galite.

BIBLIOTEKOS ELEKTRONINIS KATALOGAS

Noriu prisijungti prie bibliotekos elektroninio katalogo internetu. Koks yra mano slaptažodis?
Slaptažodis yra Jūsų pavardė, parašyta tiksliai lietuviškomis raidėmis. Jį  galėsite  pasikeisti į patogesnį ir saugesnį  –  kreipkitės telefonu (8 45) 50 16 50, el. paštu abonementas@pavb.lt   arba ateikite į bibliotekos Registracijos tarnybą.

Bandau jungtis prie bibliotekos elektroninio katalogo, įrašau slaptažodį (savo pavardę), bet sistema atsako, kad slaptažodis netinka. Ką daryti?
Ateikite į biblioteką ir paprašykite darbuotojų atkurti Jūsų pradinį slaptažodį arba kreipkitės telefonu (8 45) 50 16 50, el. paštu abonementas@pavb.lt

Ko galima ieškoti bibliotekos elektroniniame kataloge?
Elektroniniame kataloge galima ieškoti knygų, serialinių (tęstinių ir periodinių) leidinių, natų, kartografijos, vaizdo ir garso, elektroninių dokumentų, rankraščių, straipsnių iš knygų, tęstinių leidinių, laikraščių ir žurnalų bibliografinių įrašų. Elektroninis katalogas nuolat pildomas.

Ką daryti, jei nežinau, kaip ieškoti informacijos kataloge?
Trumpą paieškos vadovą rasite šiuo adresu Kaip užsisakyti.
Klauskite bibliotekininko arba užsirašykite į nemokamą individualią konsultaciją bibliotekoje. Registruokitės el. paštu gitana.uzkureliene@pavb.lt  arba telefonu (8 45) 46 57 67.

KITOS PASLAUGOS

Kokiomis prenumeruojamomis duomenų bazėmis galima naudotis iš namų?
LIBIS skaitytojo pažymėjimą turintiems skaitytojams biblioteka teikia nuotolinę prieigą. Slaptažodžiai suteikiami atskirai šioms duomenų bazėms:
EBSCO Publishing
Naxos Music Library
Kreipkitės elektroniniu paštu db@pavb.lt  dėl prisijungimo. Nepamirškite nurodyti savo vardą, pavardę ir skaitytojo pažymėjimo numerį. Prisijungimo duomenis Jums išsiųs elektroniniu paštu.

Ar galėtumėte atsiųsti straipsnių kopijų?
Dėl kopijų siuntimo paštu reikėtų kreiptis į tarpbibliotekinį abonementą (TBA) arba kreipkitės telefonu (8 45) 50 16 50, el. paštu abonementas@pavb.lt. Tai mokama paslauga. Dokumentų dalies kopijų galite užsisakyti ir portale www.ibiblioteka.lt .

Ar galiu gauti specialisto konsultaciją rengdamas mokslo darbo literatūros sąrašą?
Taip. Biblioteka siūlo ir kai kurias mokamas bibliografines paslaugas.

Ar galima bibliotekoje savo fotoaparatu fotografuoti dokumentų fragmentus?
Galima. Bet tik fragmentus. Primename, kad negalite pažeisti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų.

Ar galima atsispausdinti arba įsirašyti į asmeninę išorinę laikmeną surinktą informaciją?
Taip.
Spausdinti nespalvotai galima iš visų skaitytojams skirtų kompiuterių, spalvotai – Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g. 14). Spausdinimo paslauga yra mokama (Įkainiai).  
Įsirašyti informaciją į asmenines išorines laikmenas galite nemokamai patys.

Ar yra galimybė bibliotekoje rengti nedidelių žmonių grupių darbinius susitikimus, seminarus, įvairius pristatymus?
Biblioteka kviečia naudotis Pažinimo erdve. Ši erdvė skirta nedideliems susitikimams, mokymams ar darbui grupėms. Dėl erdvės rezervavimo kreipkitės telefonu +370 616 19 703, el. paštu edukacijos@pavb.lt

Noriu surengti bibliotekoje renginį, išsinuomoti erdves mokymams. Kur kreiptis?
Biblioteka yra atvira Jūsų idėjoms ir iniciatyvai. Išskirtinio dizaino Centrinių bibliotekos rūmų erdvės tiks įvairiems renginiams, mokymams ar susitikimams. Daugiau informacijos teiraukitės telefonu (8 45) 50 16 48, +370 616 19 058 arba el. paštu renginiai@pavb.lt

Turite daugiau klausimų? Naudokitės paslauga Klausk mūsų arba el. p. klausk@pavb.lt