Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija siekiama didinti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vykdomų funkcijų kokybę, darbuotojų sąžiningumą ir jų atliekamų pareigų bei įgaliojimų skaidrumą, visuomenės ir darbuotojų pasitikėjimą biblioteka.

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Už korupcijos prevenciją Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje atsakingas asmuo – Audronė Palionienė, tel. (8 45) 46 55 54, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt

Pranešk apie korupciją

Apie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje pastebėtas galimas korupcijos apraiškas, vykdomas ar įvykdytas nusikalstamas veikas, administracinius ar tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, kitas pastebėtas grėsmes viešajam interesui piliečiai gali pranešti:

  1. Bibliotekai el. paštu audrone.palioniene@pavb.lt
  2. Specialiųjų tyrimų tarnybai:
  • Užpildant formą STT svetainėje
  • Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33
  • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 ir 236  straipsnyje.

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti kreipiamasi į STT dėl informacijos apie asmenį surinkimo, sąrašas

Sąrašas patvirtintas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2021 m.  gruodžio  28 d.  įsakymu Nr. V-104 „Dėl pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti kreipiamasi į specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį surinkimo, sąrašo patvirtinimo“.

  1. Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai (ir jį laikinai vaduojantis asmuo)
  2. Padalinių vadovai (ir juos laikinai vaduojantys asmenys)
  3. Vyriausias buhalteris
  4. Teisininkas
  5. Vyriausias specialistas viešiesiems pirkimams

Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija