Savanorystė

Biblioteka  – visapusiška vieta kūrybiškoms ir veiklioms asmenybėms. Jei svarstai apie savanorystę – laukiame tavęs!

Savanoriavimo būdai

 • Pagal „Jaunimo savanoriška tarnyba (JST)“ projektą. Biblioteka yra praėjusi akreditaciją ir gali priimti projekte užsiregistravusius jaunuolius, kurie už 6 mėnesių (10 val. per sav.) savanorystę turi galimybę gauti 0,25 balo prie stojimo egzamino. Trišalė sutartis.
 • Pagal dvišalę sutartį su biblioteka. Bibliotekai ir savanoriui sutarus yra pasirašoma dvišalė sutartis, kurios dėka pradedama savanorystė.
 • Socialinės valandos. Atvira jaunimo erdvė priima savanorius trumpalaikei savanorystei atlikti socialines valandas.
 • Kiti projektai ir sutartys (pvz. darbo biržos dvišalė darbo įgūdžių įgijimo sutartis, darbo biržos dvišalė savanorystės sutartis, kt.)
 • Neformali savanorystė. AJE galima atlikti trumpalaikę savanorystę prisidedant prie įvairių didesnio formato renginių/festivalių/stovyklų organizavimo. Jei nedrįstate pasirašyti savanorystės sutarties arba norite savanoriauti neįsipareigojant – išbandykite šią savanorystės formą.

Savanoriavimo vietos ir temos

Atviroje jaunimo erdvėje (AJE):

 • Pagelbėti renginiuose, bei jų metu išgirsti įvairios, jaunimui aktualios informacijos ir sužinoti apie renginių organizavimo užkulisius.
 • Prižiūrėti ir reprezentuoti jaunimui skirtas erdves kitiems AJE lankytojams ar ekskursijų grupėms.
 • Savarankiškai arba su komanda inicijuoti, organizuoti ir vesti jaunimui skirtus renginius, kūrybines veiklas, mokymus, užsiėmimus, stalo žaidimų vakarus, pomėgių klubus, parodų atidarymus ir t.t.
 • Inicijuoti ir prisidėti prie projektų, skirtų jaunimui, vykdymo.
 • Kurti ir montuoti reklaminius ar kitokius filmukus.
 • Rašyti, redaguoti straipsnius ir tekstus socialiniams tinklams (Facebook, Instagram ir kt.), kurti įrašų dizainą, vizualinį stilių.
 • Mokytis ir mokyti kitus groti muzikos instrumentais – pianinu, gitara, kalimba, kurti muziką ir mokyti tai daryti kitus.
 • Mokytis tapybos, grafinio dizaino, fotografijos, kurti video ir mokyti tai daryti kitus AJE lankytojus.
 • Puoselėti Zen Zoną, prižiūrėti joje esančią augmeniją.
 • Organizuoti diskusijas įvairiomis temomis, prisidėti prie prevencijos ir įvairių visuomenės problemų sprendimo.
 • Prisidėti prie kitų bibliotekos veiklų ir funkcijų įgyvendinimo.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje:

 • Tvarkyti knygų fondą Bibliotekos abonemente.
 • Surinkti leidinius parodoms ir parengti parodas.
 • Prižiūrėti ir tvarkyti atsarginį Bibliotekos fondą.
 • Prisidėti prie edukacinių veiklų, mokymų (pagalba edukatoriui ar vedančiam mokymus bibliotekininkui užsiėmimo metu).
 • Parengti ir vesti savo edukacinę programą, mokymus, organizuoti klubo veiklą.

Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriuje:

 • Fotografuoti bibliotekos renginius.
 • Tvarkyti tekstus (kalbos redagavimas);
 • Versti tekstus į anglų k.
 • Rengti informacinius straipsnius/tekstus.
 • Komunikacija.

Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriuje:

 • Inicijuoti edukacijas, kūrybines dirbtuves vaikams (biblioteka pasirūpintų reikalingomis priemonėmis).
 • Padėti vaikų vasaros stovyklų metu (veiklų organizavimas, vaikų grupės palydėjimas ir t.t.)

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriuje:

 • Rinkti įvairią kraštotyrinę, archyvinę medžiagą, fotografijas.
 • Užrašinėti savo ar kitų asmenų atsiminimus, taip prisidedant prie bibliotekos rankraštyno gausinimo bei internetinės rubrikos „Parašyk apie Panevėžį“  portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ pildymo.
 • Viešinti bibliotekos skaitmeninę kolekciją  (RSS skaitmenintų laikraščių, knygų, nuotraukų populiarinimas, rengiant kontaktinius mini pristatymus paties savanorio (ar skyriaus darbuotojo pasiūlytomis) pasirinktomis temomis bibliotekos lankytojams ar suburtam bendraminčių ratui).

Kaip tapti savanoriu?

Norint savanoriauti bibliotekoje reikia užpildyti savanorystės anketą. Pateikus anketą bus vykdomas savanorių atrankos procesas. Su jumis per 3 d. d. susisieks savanorystės kuratorius ir praneš apie savanorystės atrankos komisijos sprendimą arba pakvies į pokalbį dėl savanorystės. Jei nesulaukiate atsakymo per 3 d. d. – kreipkitės malvina.zimbliene@pavb.lt

Jei turite klausimų ar norite daugiau informacijos, kviečiame užsukti į AJE ir pasikalbėti su savanorystės kuratore Malvina arba užduoti savo klausimą el. paštu malvina.zimbliene@pavb.lt.