Mokamos paslaugos

Eil. nr.

Paslaugos pavadinimas

Apimtis(Kaina)

Paslaugos teikimo vieta

1. SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMAS
1.1 Skaitytojo pažymėjimo išdavimas – 1 Eur

Respublikos g.14, Registracijos tarnyba (I a.);
Respublikos g. 26–4, II a., Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius

1.2 Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas – 1 Eur
* pirmą kartą registruojantis Bibliotekoje, nemokamai skaitytojo pažymėjimai išduodami ikimokyklinio amžiaus vaikams, I–IV klasių moksleiviams, pateikus moksleivio pažymėjimą, vaikų globos namų auklėtiniams, pateikus vaikų globos namų pažymą, neįgaliems asmenims, pateikus pažymėjimą, 70 m. ir vyresniems žmonėms, pateikus asmens dokumentą.
2. DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS (atliekamas bibliotekos darbuotojų)
2.1 Spaudinių kopijavimas A4 – 0, 10 Eur
A3 – 0, 20 Eur
Respublikos g. 14 Periodikos skaitykla (III a.);
Respublikos g. 26–4, II a., Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius
2.2 Garso įrašo kopijavimas iš skaitmeninės į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0, 10 Eur Respublikos g. 14, Menų skaitykla (III a.)
2.3 Garso įrašo kopijavimas iš analoginės (vinilo plokštelės, garsajuostės) į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0, 20 Eur
2.4 Garso įrašų fragmentų suvedimas iš kelių laikmenų iki 30 min. – 2 Eur
nuo 31 iki 80 min. – 4 Eur
3. DOKUMENTŲ SKENAVIMAS (atliekamas Bibliotekos darbuotojų)
3.1 Dokumentų skenavimas A4, A3 – 0, 10 Eur Respublikos g. 14, Didžioji skaitykla. (II a.);
Respublikos g. 26–4, II a., Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius;
A3 – tik Kraštotyros skaitykla (II a.)
3.2 Dokumentų skenavimas < A4, A4, A3 – 0, 10 Eur; A2, A1 – 2 Eur (failų formatai *.tif, *.jpg, *.pdf) Respublikos g. 14, Regioninio skaitmeninimo skyrius
3.3 Retų, unikalių dokumentų (spausdintinių, rankraštinių ir kitų dokumentų) skenavimas
3.3.1 XVIII–XIX a. dokumentų 1 skaitmeninis vaizdas – 2 Eur Respublikos g. 14, Kraštotyros skaitykla (II a.); Respublikos g. 14, Regioninio skaitmeninimo skyrius
3.3.2 XX a. dokumentų iki 1945 m. 1 skaitmeninis vaizdas – 1 Eur
3.3.3 Dokumentų nuo 1945 m. 1 skaitmeninis vaizdas – 0, 60 Eur
4. DOKUMENTŲ SPAUSDINIMAS IŠ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ**
4.1 Dokumentų spausdinimas A4 nespalvotai –
1 puslapis – 0, 10 Eur

Respublikos g. 14, Didžioji skaitykla (II a.);
Respublikos g. 26–4, II a., Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius

4.2 Dokumentų spausdinimas A4 spalvotai –
1 puslapis – 0, 30 Eur
Respublikos g. 14, Didžioji skaitykla (II a.)
** Kopijuojant, spausdinant, skenuojant dokumentus privaloma laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
5. DOKUMENTŲ PARSIUNTIMAS IŠ KITŲ BIBLIOTEKŲ PER TARPBIBLIOTEKINĮ AR TARPTAUTINĮ TARPBIBLIOTEKINĮ ABONEMENTĄ
5.1 Dokumentų atsiuntimas ir grąžinimas iš Lietuvos bibliotekų Pagal Lietuvoje galiojančius pašto paslaugų tarifus Respublikos g. 14, Vartotojų aptarnavimo skyrius (I a.)
5.2 Dokumento kopijos atsiuntimas iš Lietuvos bibliotekų Pagal siuntėjo pateiktus įkainius
5.3 Dokumentų atsiuntimas ir grąžinimas iš užsienio bibliotekų Pagal siuntėjo pateiktus įkainius
5.3.1 Dokumento ar jo kopijos atsiuntimas Pagal siuntėjo pateiktus įkainius
5.3.2 Dokumento grąžinimas Pagal Lietuvoje galiojančius pašto paslaugų tarifus
6. BIBLIOTEKOS PATALPŲ IR ERDVIŲ TRUMPALAIKĖ NUOMA***
6.1 Konferencijų salės su įranga 1 val. – 35 Eur Respublikos g. 14, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius (I a.)
6.2 Konferencijų salės su įranga ir patalpa kavos pertraukoms 1 val. – 55 Eur
6.3 11 darbo vietų kompiuterių klasė su įranga 1 val. – 25 Eur
6.4 Kitų Bibliotekos erdvių 1 val. – 25 Eur
6.5 Fotografavimas ir filmavimas bibliotekos patalpose komerciniais tikslais 1 val. – 20 Eur
***Patalpų nuomos kainos galioja Bibliotekos darbo laiku.
7. REKLAMOS PASLAUGOS
7.1 Komercinės dalomosios medžiagos sklaida bibliotekos patalpose iki 500 vnt. – 30 Eur per mėn.;
nuo 501 vnt. – 50 Eur per mėn.
Respublikos g. 14, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius (I a.)
7.2 Komercinių reklaminių plotų (plakatai, stendai, kilnojamoji atributika ir pan.) įrengimas Bibliotekos patalpose 1 vnt. A4 – 1, 50 Eur/7 d.
1 vnt. A3 – 2 Eur/7 d.
1 vnt. A2 – 2, 5 Eur/7 d.
Kiti formatai – 1m²– 7 Eur/7 d.
7.3 Kitos paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama Bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje Nuo 15–500 Eur
8. KITOS MOKAMOS PASLAUGOS
8.1 Edukacinių renginių organizavimas 1 asmeniui nuo 1–6 Eur Respublikos g. 14, Registracijos tarnyba (I a.); Respublikos g. 26–4, II a., Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius;
Algirdo g. 54–19, J.Miltinio palikimo studijų centras
8.2

Bibliografinių nuorodų sąrašų sudarymas pagal individualią užklausą.

Literatūros sąrašas jūsų rašto darbo tema

1 bibliografinis įrašas – 0, 10 Eur

1 bibliografinio įrašo kaina – 0, 50 Eur

Respublikos g. 14, Didžioji skaitykla (II a.);
Kraštotyros skaitykla (II a.)
8.3 Bibliotekos leidiniai Leidinio kaina nustatoma pagal apskaitos dokumentus Respublikos g. 14, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius (I a.)
8.4 Kvietimų ir afišų maketavimas renginiams, vykstantiems bibliotekos patalpose, fizinių ir juridinių asmenų užsakymu (spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo įkainiai nurodyti 2–4 punktuose) Maketo parengimas skelbimams, kvietimams ir skrajutėms – 15 Eur
8.5 Dokumentų įrišimas kietu viršeliu, iki A4 formato naudojant standartinę dengiamąją dangą Vienas dokumentas – 7 Eur Respublikos g. 14, Registracijos tarnyba (I a.)
8.6 Dokumentų įrišimas spirale

iki 25 lapų – 1 Eur
iki 45 lapų – 1, 5 Eur
iki 65 lapų – 2 Eur
iki 100 lapų – 2, 5 Eur

8.7 Laminavimas

A3 – 2 Eur
A4 – 1, 5 Eur
A5 – 1 Eur
A6 – 0, 50 Eur