Autorių teisės. Publikuojamų duomenų naudojimas

Jei prie konkrečių objektų nėra aiškiai nurodyta kitaip, šioje interneto svetainėje pateikiamai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos parengtai informacijai (aprašymams, fotografijoms) taikoma CC BY licencija.

Creative Commons BY licencijos mygtukas

Trečiųjų asmenų sukurtiems objektams ši licencija negalioja – jie gali būti saugomi autorių teisių arba būti viešojoje srityje.