Leidinių užsakymas ir skolinimas

Knygų užsakymas

Knygas (ne daugiau kaip 30 vnt.) galima užsakyti:
Iš centrinių rūmų bibliotekos el. kataloge, telefonu (8 45) 46 54 97 ir el. paštu abonementas@pavb.lt. Jas atsiimti reikia per 3 dienas.
Iš Vaikų literatūros skyriaus el. kataloge, telefonu (8 45) 43 56 77 ir el. paštu vaikai@pavb.lt.

Knygų išdavimas

Užsakytos knygos išduodamos:
Centriniuose rūmuose (Respublikos g. 14) darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.
Vaikų literatūros skyriuje (Respublikos g. 26–4,) darbo dienomis nuo 11 val. iki 18 val.

Knygų rezervacija bibliotekos el. kataloge galioja tris dienas, po to knygos vėl grąžinamos į fondą.

Skaitytojai aptarnaujami išlaikant saugius atstumus (2 m., 20 kv.m plotas vienam lankytojui). Prašome bendradarbiauti ir klausyti nurodymų: kantriai laukti specialiai suformuotose eilėse ar prie pažymėtų linijų, klausyti ir vykdyti bibliotekos darbuotojų prašymus, dėvėti apsaugines kaukes, naudotis prie įėjimo esančiu dezinfekciniu rankų skysčiu ir vienkartinėmis pirštinėmis.

Lankytojai, atsisakę laikytis nustatytų saugos taisyklių, aptarnaujami nebus.

Knygų grąžinimas

Knygas grąžinti galima be eilės, pasinaudojant knygų grąžinimo dėže (Respublikos g. 14); Centriniuose rūmuose (Respublikos g. 14) ir Vaikų literatūros skyriuje (Respublikos g. 26–4) grąžinamos knygos dedamos tam paskirtoje vietoje ant stalo (lentynos).
Grąžinamos knygos, yra saugomos 1 parą specialioje karantino patalpoje ir tik po to išduodamos skaitytojams.

PASTABA. GRĄŽINTOS KNYGOS SISTEMOJE ATŽYMIMOS PASIBAIGUS JŲ
KARANTINAVIMO LAIKOTARPIUI.

Jei turite klausimų, skambinkite tel. (8 45) 46 54 97.

Skaitytojui prisijungus prie elektroninio katalogo siūloma pasikeisti darbuotojo suteiktą slaptažodį. Šis veiksmas siūlomas, bet neprivalomas. Net ir nepakeitus slaptažodžio www kataloge ir toliau galima naudotis jo funkcionalumu, pvz. atlikti paiešką, užsakyti dokumentus ir t.t.

Knygų rezervavimas

Jeigu visi reikiamo leidinio egzemplioriai užimti, jį galite rezervuoti per bibliotekos elektroninį katalogą arba pateikdami žodinį prašymą bibliotekininkui. Rezervuoti leidinius galite iš Abonemento skyriaus (Respublikos g. 14) ir iš Vaikų literatūros skyriaus (Respublikos g. 26–4).

Knygų skolinimo terminai

Į namus galite pasiskolinti 30 dokumentų 30 dienų.

Naujai gautų ir paklausių leidinių išdavimo terminas gali būti trumpesnis.

Skaitytojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas 2 kartus, jeigu dokumento nereikalauja kiti skaitytojai. Dokumentų grąžinimo terminas pratęsiamas skaitytojo prašymu bibliotekoje, bibliotekos kataloge internetu, pateikus prašymą telefonu arba el. paštu:

Informaciją apie skaitomus, rezervuotus leidinius ir jų grąžinimo terminus galima pasitikrinti savo elektroniniame formuliare.

Į namus neskolinami šie leidiniai:

 • reti leidiniai,
 • enciklopedijos,
 • žodynai,
 • knygos su autografais,
 • serialiniai ir periodiniai leidiniai,
 • rankraščiai,
 • mikrokopijos,
 • vaizdiniai,
 • kartografijos,
 • garso ir vaizdo dokumentai,
 • vieninteliai egzemplioriai (išskyrus grožinę literatūrą),
 • dokumentai, išleisti iki 1946 m.

Delspinigiai

Negrąžinus dokumentų nustatytu laiku, imamas bibliotekos direktoriaus įsakymu nustatytas 3 euro centų mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną ir dokumentą.

Delspinigiai karantino metu neskaičiuojami.

Daugiau informacijos leidinių skolinimosi klausimais teiraukitės tel. (8 45) 46 54 97 arba el. paštu klausk@pavb.lt