Leidinių užsakymas ir skolinimas

Kaip skaityti el. knygas portale Ibiblioteka

Knygų užsakymas

Knygas (ne daugiau kaip 30 vnt.) galima užsakyti:
Iš Centrinių rūmų per portalą iBiblioteka, telefonu (8 45) 46 54 97 ir el. paštu abonementas@pavb.lt. Jas atsiimti reikia per 3 dienas.
Iš Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus per portalą iBiblioteka , telefonu (8 45) 43 56 77 ir el. paštu vaikai@pavb.lt.

Knygų paieška ir užsakymas

Pasirinkite iš paieškos rezultatų sąrašo reikalingą leidinį, spaudžiant:

Pasirinkite funkciją Užsakyti.
Pasirinkite iš pasirinktos bibliotekos užsisakyti leidinį pasirenkant mygtuką Užsakyti.

Nurodykite leidinio atsiėmimo informaciją. Pasirinkite mygtuką Užsakyti.

Knygų išdavimas

Užsakytos knygos išduodamos:
Centriniuose rūmuose (Respublikos g. 14) darbo dienomis nuo 9 val. iki 19 val.
Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriuje (Respublikos g. 26–4,) darbo dienomis nuo 11 val. iki 18 val.

Knygų rezervacija galioja tris dienas, po to knygos vėl grąžinamos į fondą.

Knygų grąžinimas

Knygas grąžinti galima be eilės, pasinaudojant knygų grąžinimo dėže (Respublikos g. 14); Centriniuose rūmuose (Respublikos g. 14) ir Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriuje (Respublikos g. 26–4) grąžinamos knygos dedamos tam paskirtoje vietoje ant stalo (lentynos).

Jei turite klausimų, skambinkite tel. (8 45) 46 54 97.

Knygų rezervavimas

Jeigu visi reikiamo leidinio egzemplioriai užimti, jį galite rezervuoti per per portalą iBiblioteka.lt arba pateikdami žodinį prašymą bibliotekininkui. Rezervuoti leidinius galite iš Abonemento skyriaus (Respublikos g. 14) ir iš Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus (Respublikos g. 26–4).

Knygų skolinimo terminai

Į namus galite pasiskolinti 30 dokumentų 30 dienų.

Naujai gautų ir paklausių leidinių išdavimo terminas gali būti trumpesnis.

Skaitytojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas 2 kartus, jeigu dokumento nereikalauja kiti skaitytojai. Dokumentų grąžinimo terminas pratęsiamas skaitytojo prašymu bibliotekoje, per portalą iBiblioteka , pateikus prašymą telefonu arba el. paštu:

Informaciją apie skaitomus, rezervuotus leidinius ir jų grąžinimo terminus galima pasitikrinti portale iBiblioteka, pasirinkus skiltį Mano iBiblioteka. Iškilus klausimams, skambinkite tel. 8 45 46 54 97.

Į namus neskolinami šie leidiniai:

 • reti leidiniai,
 • enciklopedijos,
 • žodynai,
 • knygos su autografais,
 • serialiniai ir periodiniai leidiniai,
 • rankraščiai,
 • mikrokopijos,
 • vaizdiniai,
 • kartografijos,
 • garso ir vaizdo dokumentai,
 • vieninteliai egzemplioriai (išskyrus grožinę literatūrą),
 • dokumentai, išleisti iki 1946 m.

Delspinigiai

Negrąžinus dokumentų nustatytu laiku, imamas bibliotekos direktoriaus įsakymu nustatytas 3 centų mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną ir dokumentą.

Daugiau informacijos leidinių skolinimosi klausimais teiraukitės tel. (8 45) 46 54 97 arba el. paštu klausk@pavb.lt