Stažuotės Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje

Stažuočių organizavimas pagal PAVB specialistų parengtas stažuočių temas
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (0 45) 50 16 49, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Stažuočių grafikas Panevėžio regiono bibliotekų specialistams

Stažuočių temos

  1. Darbo su jaunimu organizavimas bibliotekose. Atviros jaunimo erdvės (AJE) įkūrimas.
  2. Bibliotekos fondų organizavimas.
  3. Edukacinės veiklos organizavimas.
  4. Kultūros paveldo veiklų organizavimas bibliotekoje.
  5. Dokumentų katalogavimas LIBIS.
  6. Metodinės ir tiriamosios veiklos organizavimas bibliotekoje.
  7. Vartotojų aptarnavimas. TBA darbo organizavimas.
  8. Klubų veiklų koordinavimas ir organizavimas bibliotekoje.

Bibliotekų specialistų stažuočių organizavimo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašas