Kazimieras Barėnas

Gimė 1908 m. sausio 12 d. (pagal senąjį kalendorių 1907 m. gruodžio 30 d.) Stanioniuose (Panevėžio r.) – mirė 2006 m. kovo 17 d. Londone (Didžioji Britanija).

Rašytojas, redaktorius, leidėjas. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus dirbo įvairių Vokietijos, vėliau Didžiosios Britanijos lietuvių laikraščių redakcijose, vadovavo leidyklai „Nidos knygų klubas“, leido ir redagavo literatūros metraštį „Pradalgės“. Išleido novelių rinkinių, romanų, knygos „Britanijos lietuviai“ redaktorius.

K. Barėnas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1997).

Rašytojas savo asmeninę biblioteką ir rankraštinį archyvą padovanojo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai. 2007 m. Marijos ir Kazimiero Barėnų sumanymu paskatinti jauną gabų prozininką įsteigta Kazimiero Barėno literatūros premija. Ją teikia Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.