Apdovanojimai ir padėkos bibliotekai

2021 metai

Panevėžio miesto mero Ryčio Mykolo Račkausko padėkos raštas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga už gebėjimą prisitaikyti prie naujos realybės.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėka už aktyvią veiklą Lietuvos bibliotekininkų draugijoje, Jaunųjų specialistų sekcijos atgaivinimą ir tarptautinių veiklų organizavimą Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklos 90 metų sukakties proga įteikta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovei Gretai Kėvelaitienei.

Renginyje „Panevėžio jaunimo apdovanojimai 2021“ bibliotekos veiklų jaunimui organizatorė Malvina Zimblienė išrinkta Metų jaunimo ambasadore, o bibliotekos Atviros jaunimo erdvės vykdytas projektas „Kėdes į lauką“ paskelbtas Metų jaunimo projektu.

2020 metai

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ padėka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai už bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas.

2019 metai

Panevėžio kultūros ir meno premija įteikta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centro vadovei Angelei Mikelinskaitei

EXPO Aukštaitija Diplomas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai už aktyvų komandinį darbą stende

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto Ministerijos padėka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasaraiׅ“ ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu

„Panevėžio jaunimo apdovanojimai 2019“ Metų jaunimo darbuotojos apdovanojimas Atviros jaunimo erdvės darbuotojai Malvinai Zimblienei. Renginys „Hario Poterio naktis bibliotekoje“ pelnė Metų jaunimo projekto ir pačio geriausio 2019 m. renginio titulus

Vilties progimnazijos padėka Kultūrinės veiklos vadybininkei Malvinai Zimblienei už nuoširdų bendradarbiavimą, mokinių skatinimą skaityti, pagalbą organizuojant renginį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

2018 metai

LR Švietimo ministrės J. Petrauskienės  padėka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai „už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ palaikymą ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu“

Asociacijos „JCI Lietuva“ padėka Malvinai Zimblienei už aktyvų dalyvavimą forume „Proveržio Panevėžys: vieningos sėkmės paieška“

Padėka Malvinai Zimblienei už puikų moderavimą jaunimo konferencijoje „Baigiau mokyklą. O kas dabar? 3 dalis“ temoje „Savanorystė užsienyje“

 

2017 metai

Lietuvos Respublikos Mokslo ir Švietimo ministerijos padėka Vaikų literatūros skyriaus darbuotojoms už aktyvų iniciatyvos „Atverkime duris vasarai“ palaikymą, skaitymo skatinimą ir įdomių veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas direktorės pavaduotojai kultūrinei veiklai Genovaitei Astrauskienei už indėlį į bibliotekininkystės raidą, aktyvią bibliotekinę ir kultūrinę veiklą, bendruomeniškumo stiprinimą, regiono kultūros tradicijų sklaidą, už pilietiškumo ir pagarbos kultūrų raiškos įvairovei skatinimą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadybininkei Laimai Butkūnienei už sėkmingą dalyvavimą Bibliotekos projektinėje veikloje, reikšmingą kūrybinį ir intelektinį indėlį, rengiant ir įgyvendinant kultūrinius, edukacinius ir kvalifikacinius projektus

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Informacinių technologijų skyriaus kompiuterinių sistemų inžinieriui Arnualdui Dalindai už profesionalią švietėjišką veiklą vykdant bendruomenių skaitmeninio raštingumo programas, kūrybišką darbą su vaikais ir jaunimu mokant juos programavimo pagrindų, geranorišką inovatyvių idėjų sklaidą ir įgyvendintas mokymų programas miesto bei krašto bibliotekininkų bendruomenėje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkei Gemai Dromantienei už profesionalų vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimą, kūrybišką bei turiningą projektinę veiklą, inovatyvių idėjų sklaidą Panevėžio krašto bibliotekininkų bendruomenėje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Informacinių išteklių valdymo skyriaus vyresn. bibliotekininkei Danguolei Gaidelienei už nuoširdų ilgametį darbą, sėkmingą, kūrybišką ir profesionalią bibliotekinę veiklą, reikšmingą indėlį telkiant universalų Bibliotekos fondą

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkei Irminai Girnienei už sėkmingą darbo startą Atviroje jaunimo erdvėje „Savas kampas“, gebėjimą jaunąją miesto bendruomenę įkvėpti kūrybiškiems darbams, paskatinimą priimti ir įveikti iššūkius, nuoseklų jaunimo atsakomybės ugdymą, sukurtą dėkingą ir saugią erdvę turiningam jaunų žmonių laisvalaikiui

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėjai Ramunei Greiciūnienei už nuoširdų ilgametį darbą, Panevėžio krašto kultūros tapatumo stiprinimą, pilietiškumo ir pagarbos kultūros raiškos įvairovei skatinimą

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Informacinių technologijų skyriaus vedėjui Andriui Jakimovui už aktyvią ir motyvuotą veiklą skleidžiant profesines žinias ir patirtį bendruomenėms skaitmeninio raštingumo kompetencijų ugdymo srityje, profesionalų darbą diegiant informacines technologijas Bibliotekoje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus istorikui konsultantui Raimundui Klimavičiui už ilgametį kūrybišką ir profesionalų darbą bei reikšmingą tiriamąją veiklą

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko, Seimo nario Povilo Urbšio Padėka Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei-metodininkei Sigitai Marcinkevičienei už nuoširdų, kūrybišką ir profesionalų darbą tyrinėjant ir pristatant visuomenei Panevėžio krašto dokumentinį kultūros paveldą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos ratas Bibliotekos direktorei Rimai Maselytei už bibliotekos veiklos tobulinimą, atsakingą vadybinį darbą, pažangių ir inovatyvių paslaugų diegimą, bibliotekininkų bendruomenės telkimą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus parodų kuratorei Vidai Mikelevičiūtei už nuoširdų ilgametį darbą, kūrybiškas iniciatyvas,reikšmingą profesionalaus meno sklaidą Panevėžio krašte, sėkmingą bendradarbiavimą su švietimo ir kultūros institucijomis

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkei Angelei Mikelinskaitei už inovatyvią ir profesionalią veiklą, kaupiant, saugant, tyrinėjant ir populiarinant Panevėžio krašto kultūros paveldą, kūrybines iniciatyvas įgyvendinant švietėjiškus projektus, ilgametį nuoseklų darbą ir jį įprasminant

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkei Albinai Saladūnaitei už nuoširdų ilgametį darbą, krašto kultūros tradicijų puoselėjimą, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjų sklaidą ir įprasminimą, indėlį, kuriant darnią kultūrinę aplinką

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkei Jolantai Sriubienei už nuoširdų ir kūrybišką darbą, aukštą profesionalumą,ypatingą dėmesį kiekvienam skaitytojui

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorei Jurgitai Stankaitytei už ypatingai subtilų, kruopštų ir kokybišką darbą padedant išsaugoti turtingus Bibliotekos fondu

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko, Seimo nario Povilo Urbšio Padėka Ūkio skyriaus darbuotojai Oksanai Štodai už nuoširdų ir kruopštų darbą rūpinantis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos estetiniu įvaizdžiu, kuriant jaukią ir patrauklią jos aplinką

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkei Virginijai Švedienei už nuoširdų ir atsakingą darbą, prasmingas iniciatyvas organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą, bendruomenės telkimą aktyviai kultūrinei ir visuomeninei veiklai

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių vadybininkei Malvinai Zimblienei už jaunatvišką entuziazmą ir kūrybiškumą stiprinant bibliotekos kaip patraukios ir draugiškos jaunimui erdvės įvaizdį, sėkmingą Atviros jaunimo erdvės bibliotekoje veiklų įgyvendinimą, profesionalų jaunimo ir savanorių veiklų koordinavimą tradicinėje verslo ir pasiekimų parodoje „EXPO Aukštaitija“

Panevėžio miesto jaunimo reikalų tarybos ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Panevėžio apskritasis stalas“ apdovanojimas Malvinai Zimblienei kaip 2017 m. Geriausiai jaunimo darbuotojai

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro padėka projektui „Atvira jaunimo erdvė“ už malonų ir geranorišką bendradarbiavimą renginyje „Šypsenų, balionų ir apsikabinimų šventė“

2016 metai

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka Bibliotekos bendruomenei už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą penktojoje „Knygų Kalėdų“ akcijoje

LR Švietimo ministrės A. Pitrėnienės  padėka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai „už aktyvų iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ palaikymą ir įdomių veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu“

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pripažinta 2016 m. Kokybės konkurso nugalėtoja už kokybiškai įgyvendintą programos „Erasmus+“ projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms“ 

LR Seimo apdovanojimas – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ – bibliotekos kultūros vadybininkei Virginijai Januševičienei – „už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes“

LR ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka Vaikų ir jaunimo literatūros centro vadovei Gemai Dromantienei už aktyvų dalyvavimą visuomenės ugdymo ir skatinimo skaityti veikloje

Panevėžio savivaldybės organizuojamuose Metų panevėžiečio rinkimuose bibliotekos darbuotoja Elvyra Pažemeckaitė išrinkta Metų panevėžiete kultūros srityje – „už literatūrinės kultūros puoselėjimą, organizuojamus festivalius „Panevėžio literatūrinė žiema“

Jaunųjų konservatorių lygos Panevėžio skyriaus padėka Atvirai jaunimo erdvei bibliotekoje už bendradarbiavimą ir pagalbą vykdant Jaunųjų konservatorių lygos organizuojamas orientacines varžybas „Neregėta biblioteka“

2015 metai

LR Seimo apdovanojimas – G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“  Broniui Mažyliui – „už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje“

LR Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus Padėkos raštas bibliotekos darbuotojui Aivarui Neimontui – „Už indėlį į bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą ir socialinės atskirties mažinimą“

LR Seimo apdovanojimas – G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“  Elvyrai Pažemeckaitei – „už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą“