Apdovanojimai ir padėkos bibliotekai

2023 metai

Balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2022 metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardą suteikė bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovei Gretai  Kėvelaitienei – už indėlį kuriant Lietuvos informacinę visuomenę ir didinant jos atsparumą informacinėms grėsmėms, skatinant ir plėtojant bendras bibliotekų veiklas medijų ir informacinio raštingumo ugdymo bei skaitymo skatinimo srityse, profesionalų Lietuvos bibliotekų atstovavimą užsienyje ir gerosios praktikos sklaidą.

Gegužės 4 d. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos padėka vyr. bibliotekininkei-metodininkei Ilonai Mažylytei už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą netradicinio ugdymo dienos „Profesijų mugė“ veiklose.

Birželio mėn. Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos padėka mezgimo klubui „Visos geros“ už dalyvavimą Pasaulinės mezgimo viešumoje dienos minėjime Panevėžyje.

Birželio mėn. Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos padėka Rūtai Juzėnienei už dalyvavimą Pasaulinės mezgimo viešumoje dienos minėjime Panevėžyje

Rugsėjo 21 d. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų direktorės Juditos Kačinskaitės padėka Panevėžio apskrities Gabrielės-Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai, direktorei Jurgitai Bugailiškienei už kūrybiškumą ir entuziazmą dalyvaujant 520 Panevėžio miesto gimtadienio šventėje.

Rugsėjo 28 d. Vilniaus technologijų komplekse „Cyber City“ vykusiame skaitmeninių inovacijų konkurse „Skaitmeninis knygnešys 2023“ pristatytas projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ bibliotekos kartu su partneriais sukurtas produktas „Draugoteka“ nugalėjo konkurso kategorijoje „Išmaniosios gyvenvietės ir urbanizacija“.

2022 metai

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėkos darbuotojams Bibliotekos 100-mečio proga:

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorei Jurgitai Bugailiškienei – už aktyvų profesionalų darbą diegiant technologines ir socialines naujoves, formuojant šiuolaikišką viešosios bibliotekos identitetą, telkiant Panevėžio regiono bendruomenę aktyviai visuomeninei ir kultūrinei veiklai.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovei Gretai Kėvelaitienei – už daugialypę kultūrinę veiklą įgyvendinant nacionalines bibliotekų veiklos programas: nacionalinę skaitymo skatinimo akciją „Vasara su knyga“, Pasaulinę medijų ir informacinio raštingumo (MIR) savaitę Lietuvoje, už aktyviai plėtojamas bibliotekos – regiono kompetencijų centro veiklas, įgyvendinamus inovatyvius krašto kultūros paveldo sklaidos projektus.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorei Virginijai Švedienei – už profesionalų darbą kuriant ir palaikant bibliotekos tarptautinius ryšius, sėkmingą ir kūrybingą strateginių bibliotekos Erasmus+ projektų įgyvendinimą, už bibliotekos – regiono kompetencijų centro veiklos stiprinimą per Panevėžio regiono bibliotekų įtraukimą į tarptautines projektines suaugusiųjų švietimo tobulinimo veiklas.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkei Irminai Girnienei – už profesionalų darbą įgyvendinant nacionalinę bibliotekų iniciatyvą „Biblioteka visiems“, už bibliotekos – regiono kompetencijų centro veiklos stiprinimą siekiant bibliotekų paslaugų prieinamumo gerinimo negalią turintiems Panevėžio regiono bibliotekų lankytojams.

Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vyr. bibliotekininkei-metodininkei Šarūnei Leikienei – už kokybišką profesinę veiklą įgyvendinant nacionalinę skaitymo skatinimo akciją „Vasara su knyga“, už bibliotekos – regiono kompetencijų centro veiklos stiprinimą koordinuojant akcijos veiklas Panevėžio regiono bibliotekose, už prioritetinių bibliotekos veiklų įgyvendinimą: inovatyvių istorijų pasakojimo ir biblioterapijos metodų taikymą edukacijose, skaitančių šeimų bendruomenės būrimą ir projektinių veiklų šeimoms inicijavimą.

Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovei Tomai Apynytei-Kirslienei – už kokybišką profesinę veiklą plėtojant bibliotekos – regiono kompetencijų centro veiklas: aktualių mokymų programų Panevėžio regiono viešųjų ir mokyklų darbuotojams rengimą ir mokymų vedimą, strateginių bibliotekų veiklos inovacijų projektų, skaitymo skatinimo veiklų vaikų ir jaunimo auditorijoms įgyvendinimą, bendradarbiavimo su švietimo sektoriumi plėtojimą.

Teisininkei Renatai Sirutienei – už kokybišką profesinę veiklą įgyvendinant Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamą investicijų projektą: profesionalų ir atsakingą bibliotekos pastato modernizavimo projekto valdymą ir administravimą, svarų indėlį siekiant bibliotekos paslaugų prieinamumo bei kokybės regiono ir vietos bendruomenių vaikams ir jaunimui.

Bendrųjų reikalų skyriaus vadovui Žilvinui Kropui – už investicijų į bibliotekos valdomą turtą pritraukimą siekiant efektyvaus bibliotekos turto ir lėšų panaudojimo, saugią, jaukią ir tvarkingą aplinką darbuotojams ir lankytojams.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorei Laimai Butkūnienei – už strateginių bibliotekų veiklos inovacijų projektų įgyvendinimą, bibliotekos – regiono kompetencijų centro veiklos stiprinimą vykdant Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų kompetencijų ugdymui skirtus projektus.

Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus veiklų jaunimui organizatorei Malvinai Zimblienei – už sėkmingą strateginių projektų jaunimui inicijavimą ir valdymą, siekiant Panevėžio jaunimo socializacijos, kompetencijų ugdymo, kokybiškų laisvalaikio veiklų, už bibliotekos paslaugų jaunimui plėtojimą įtraukiomis formomis, profesionalų darbą bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje.

Panevėžio miesto savivaldybės padėkos darbuotojams Bibliotekos 100-mečio proga:

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus tyrėjui Raimundui Klimavičiui – už svarų indėlį kuriant autentišką Panevėžio kultūrinę tapatybę, ilgametį profesionalų darbą puoselėjant vietos kultūrinę atmintį: bibliotekos fonduose saugomo rankraštinio krašto kultūros paveldo ir bibliotekos istorijos tyrinėjimus ir leidybinę veiklą.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Albinai Saladūnaitei – už svarų indėlį kuriant autentišką Panevėžio kultūrinę tapatybę, ilgametį profesionalų, nuoseklų darbą ir atsidavimą puoselėjant rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bei kitų krašto šviesuolių atminimą.

Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūrinės veiklos organizatorei Elvyrai Pažemeckaitei – už svarų indėlį kuriant autentišką vietos kultūrinę tapatybę, ilgametį profesionalų darbą puoselėjant Panevėžio literatūrines tradicijas, kultūrinius ryšius su Lietuva ir pasauliu, už vietos kultūrinės bendruomenės telkimą, ugdančius kultūros renginius.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei Angelei Mikelinskaitei – už svarų indėlį kuriant autentišką Panevėžio kultūrinę tapatybę, ilgametį profesionalų darbą puoselėjant vietos kultūrinę atmintį: bibliotekos fonduose saugomo režisieriaus Juozo Miltinio rankraštinio paveldo tyrinėjimus, prasmingą edukacinę ir projektinę veiklą.

Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūros projektų vadovui Arnoldui Simėnui – už svarų indėlį kuriant autentišką vietos kultūrinę tapatybę, ilgametį profesionalų darbą puoselėjant Panevėžio istorinę atmintį, už Panevėžio krašto kuriančio jaunimo telkimą.

Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus veiklų jaunimui organizatorei Malvinai Zimblienei – už svarų indėlį kuriant autentišką Panevėžio kultūrinę tapatybę: prasmingas ir telkiančias veiklas, dėmesingumą jaunimui, profesionalų darbą su jaunimu bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje, I-ojo Panevėžio jaunimo forumo organizavimą.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovei Gretai Kėvelaitienei – už svarų indėlį kuriant autentišką Panevėžio kultūrinę tapatybę, profesionalų darbą puoselėjant vietos kultūrinę atmintį: kultūros paveldą aktualizuojančių ekskursijų vedimą, dokumentinį bibliotekos paveldą ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimą įprasminančios ekspozicijos „Bitės aruodai“ įkūrimą, pirmosios Panevėžio bibliotekos vadovės Elžbietos Jodinskaitės atminimo įprasminimą atnaujintoje bibliotekos skaitykloje, kitų garbių Panevėžio krašto asmenybių atminimo puoselėjimą.

2021 metai

Panevėžio miesto mero Ryčio Mykolo Račkausko padėkos raštas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga už gebėjimą prisitaikyti prie naujos realybės.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėka už aktyvią veiklą Lietuvos bibliotekininkų draugijoje, Jaunųjų specialistų sekcijos atgaivinimą ir tarptautinių veiklų organizavimą Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklos 90 metų sukakties proga įteikta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovei Gretai Kėvelaitienei.

Renginyje „Panevėžio jaunimo apdovanojimai 2021“ bibliotekos veiklų jaunimui organizatorė Malvina Zimblienė išrinkta Metų jaunimo ambasadore, o bibliotekos Atviros jaunimo erdvės vykdytas projektas „Kėdes į lauką“ paskelbtas Metų jaunimo projektu.

2020 metai

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ padėka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai už bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas.

2019 metai

Panevėžio kultūros ir meno premija įteikta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centro vadovei Angelei Mikelinskaitei

EXPO Aukštaitija Diplomas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai už aktyvų komandinį darbą stende

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto Ministerijos padėka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasaraiׅ“ ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu

„Panevėžio jaunimo apdovanojimai 2019“ Metų jaunimo darbuotojos apdovanojimas Atviros jaunimo erdvės darbuotojai Malvinai Zimblienei. Renginys „Hario Poterio naktis bibliotekoje“ pelnė Metų jaunimo projekto ir pačio geriausio 2019 m. renginio titulus

Vilties progimnazijos padėka Kultūrinės veiklos vadybininkei Malvinai Zimblienei už nuoširdų bendradarbiavimą, mokinių skatinimą skaityti, pagalbą organizuojant renginį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

2018 metai

LR Švietimo ministrės J. Petrauskienės  padėka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai „už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ palaikymą ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu“

Asociacijos „JCI Lietuva“ padėka Malvinai Zimblienei už aktyvų dalyvavimą forume „Proveržio Panevėžys: vieningos sėkmės paieška“

Padėka Malvinai Zimblienei už puikų moderavimą jaunimo konferencijoje „Baigiau mokyklą. O kas dabar? 3 dalis“ temoje „Savanorystė užsienyje“

 

2017 metai

Lietuvos Respublikos Mokslo ir Švietimo ministerijos padėka Vaikų literatūros skyriaus darbuotojoms už aktyvų iniciatyvos „Atverkime duris vasarai“ palaikymą, skaitymo skatinimą ir įdomių veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas direktorės pavaduotojai kultūrinei veiklai Genovaitei Astrauskienei už indėlį į bibliotekininkystės raidą, aktyvią bibliotekinę ir kultūrinę veiklą, bendruomeniškumo stiprinimą, regiono kultūros tradicijų sklaidą, už pilietiškumo ir pagarbos kultūrų raiškos įvairovei skatinimą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadybininkei Laimai Butkūnienei už sėkmingą dalyvavimą Bibliotekos projektinėje veikloje, reikšmingą kūrybinį ir intelektinį indėlį, rengiant ir įgyvendinant kultūrinius, edukacinius ir kvalifikacinius projektus

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Informacinių technologijų skyriaus kompiuterinių sistemų inžinieriui Arnualdui Dalindai už profesionalią švietėjišką veiklą vykdant bendruomenių skaitmeninio raštingumo programas, kūrybišką darbą su vaikais ir jaunimu mokant juos programavimo pagrindų, geranorišką inovatyvių idėjų sklaidą ir įgyvendintas mokymų programas miesto bei krašto bibliotekininkų bendruomenėje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkei Gemai Dromantienei už profesionalų vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimą, kūrybišką bei turiningą projektinę veiklą, inovatyvių idėjų sklaidą Panevėžio krašto bibliotekininkų bendruomenėje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Informacinių išteklių valdymo skyriaus vyresn. bibliotekininkei Danguolei Gaidelienei už nuoširdų ilgametį darbą, sėkmingą, kūrybišką ir profesionalią bibliotekinę veiklą, reikšmingą indėlį telkiant universalų Bibliotekos fondą

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkei Irminai Girnienei už sėkmingą darbo startą Atviroje jaunimo erdvėje „Savas kampas“, gebėjimą jaunąją miesto bendruomenę įkvėpti kūrybiškiems darbams, paskatinimą priimti ir įveikti iššūkius, nuoseklų jaunimo atsakomybės ugdymą, sukurtą dėkingą ir saugią erdvę turiningam jaunų žmonių laisvalaikiui

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėjai Ramunei Greiciūnienei už nuoširdų ilgametį darbą, Panevėžio krašto kultūros tapatumo stiprinimą, pilietiškumo ir pagarbos kultūros raiškos įvairovei skatinimą

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Informacinių technologijų skyriaus vedėjui Andriui Jakimovui už aktyvią ir motyvuotą veiklą skleidžiant profesines žinias ir patirtį bendruomenėms skaitmeninio raštingumo kompetencijų ugdymo srityje, profesionalų darbą diegiant informacines technologijas Bibliotekoje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus istorikui konsultantui Raimundui Klimavičiui už ilgametį kūrybišką ir profesionalų darbą bei reikšmingą tiriamąją veiklą

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko, Seimo nario Povilo Urbšio Padėka Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei-metodininkei Sigitai Marcinkevičienei už nuoširdų, kūrybišką ir profesionalų darbą tyrinėjant ir pristatant visuomenei Panevėžio krašto dokumentinį kultūros paveldą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos ratas Bibliotekos direktorei Rimai Maselytei už bibliotekos veiklos tobulinimą, atsakingą vadybinį darbą, pažangių ir inovatyvių paslaugų diegimą, bibliotekininkų bendruomenės telkimą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus parodų kuratorei Vidai Mikelevičiūtei už nuoširdų ilgametį darbą, kūrybiškas iniciatyvas,reikšmingą profesionalaus meno sklaidą Panevėžio krašte, sėkmingą bendradarbiavimą su švietimo ir kultūros institucijomis

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkei Angelei Mikelinskaitei už inovatyvią ir profesionalią veiklą, kaupiant, saugant, tyrinėjant ir populiarinant Panevėžio krašto kultūros paveldą, kūrybines iniciatyvas įgyvendinant švietėjiškus projektus, ilgametį nuoseklų darbą ir jį įprasminant

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkei Albinai Saladūnaitei už nuoširdų ilgametį darbą, krašto kultūros tradicijų puoselėjimą, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjų sklaidą ir įprasminimą, indėlį, kuriant darnią kultūrinę aplinką

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkei Jolantai Sriubienei už nuoširdų ir kūrybišką darbą, aukštą profesionalumą,ypatingą dėmesį kiekvienam skaitytojui

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorei Jurgitai Stankaitytei už ypatingai subtilų, kruopštų ir kokybišką darbą padedant išsaugoti turtingus Bibliotekos fondu

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko, Seimo nario Povilo Urbšio Padėka Ūkio skyriaus darbuotojai Oksanai Štodai už nuoširdų ir kruopštų darbą rūpinantis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos estetiniu įvaizdžiu, kuriant jaukią ir patrauklią jos aplinką

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkei Virginijai Švedienei už nuoširdų ir atsakingą darbą, prasmingas iniciatyvas organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą, bendruomenės telkimą aktyviai kultūrinei ir visuomeninei veiklai

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių vadybininkei Malvinai Zimblienei už jaunatvišką entuziazmą ir kūrybiškumą stiprinant bibliotekos kaip patraukios ir draugiškos jaunimui erdvės įvaizdį, sėkmingą Atviros jaunimo erdvės bibliotekoje veiklų įgyvendinimą, profesionalų jaunimo ir savanorių veiklų koordinavimą tradicinėje verslo ir pasiekimų parodoje „EXPO Aukštaitija“

Panevėžio miesto jaunimo reikalų tarybos ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Panevėžio apskritasis stalas“ apdovanojimas Malvinai Zimblienei kaip 2017 m. Geriausiai jaunimo darbuotojai

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro padėka projektui „Atvira jaunimo erdvė“ už malonų ir geranorišką bendradarbiavimą renginyje „Šypsenų, balionų ir apsikabinimų šventė“

2016 metai

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka Bibliotekos bendruomenei už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą penktojoje „Knygų Kalėdų“ akcijoje

LR Švietimo ministrės A. Pitrėnienės  padėka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai „už aktyvų iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ palaikymą ir įdomių veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu“

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pripažinta 2016 m. Kokybės konkurso nugalėtoja už kokybiškai įgyvendintą programos „Erasmus+“ projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms“ 

LR Seimo apdovanojimas – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ – bibliotekos kultūros vadybininkei Virginijai Januševičienei – „už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes“

LR ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka Vaikų ir jaunimo literatūros centro vadovei Gemai Dromantienei už aktyvų dalyvavimą visuomenės ugdymo ir skatinimo skaityti veikloje

Panevėžio savivaldybės organizuojamuose Metų panevėžiečio rinkimuose bibliotekos darbuotoja Elvyra Pažemeckaitė išrinkta Metų panevėžiete kultūros srityje – „už literatūrinės kultūros puoselėjimą, organizuojamus festivalius „Panevėžio literatūrinė žiema“

Jaunųjų konservatorių lygos Panevėžio skyriaus padėka Atvirai jaunimo erdvei bibliotekoje už bendradarbiavimą ir pagalbą vykdant Jaunųjų konservatorių lygos organizuojamas orientacines varžybas „Neregėta biblioteka“

2015 metai

LR Seimo apdovanojimas – G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“  Broniui Mažyliui – „už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje“

LR Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus Padėkos raštas bibliotekos darbuotojui Aivarui Neimontui – „Už indėlį į bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą ir socialinės atskirties mažinimą“

LR Seimo apdovanojimas – G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“  Elvyrai Pažemeckaitei – „už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą“