Bibliotekos vizualiojo identiteto vadovas

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vizualinio identiteto vadovas – priemonė, padėsianti kurti vieningą organizacijos įvaizdį viešojoje erdvėje. Vadove pateikiama Bibliotekos vizija ir misija, logotipo, spalvų, tipografijos, grafinių ir vaizdinių elementų naudojimo taisyklės ir rekomendacijos.
Vizualinio identiteto vadovas sukurtas vadovaujantis raktiniais žodžiais: gyvybingumas, optimizmas, paprastumas. Vadovaujantis šiais žodžiais, taisyklėmis, rekomendacijomis, nurodytomis vizualinio identiteto vadove, turėtų būti kuriamos visos organizacijos viešosios komunikacijos priemonės.