Veiklos sritys

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka yra Panevėžio regiono (Panevėžio ir Utenos apskričių) teritorijoje veikiančių viešųjų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras.

Pagrindinės veiklos sritys:

  • universalaus profilio spaudinių ir kitų dokumentų fondo formavimas, atsižvelgiant į Panevėžio regiono (Panevėžio ir Utenos apskričių) ūkio ir kultūros plėtros kryptis bei gyventojų reikmes;
  • spaudinių ir kitų dokumentų, susijusių su Panevėžio regionu, kaupimas ir saugojimas;
  • vartotojų aptarnavimas, jų skaitymo ir informacijos poreikių tenkinimas;
  • įvairios kultūrinės veiklos plėtojimas: konferencijų, susitikimų, literatūros vakarų, dailės, knygų parodų rengimas;
  • Panevėžio ir Utenos apskričių viešųjų bibliotekų metodinio, bibliografinio ir informacinio bei kraštotyros darbo koordinavimas;
  • regiono tarpbibliotekinio abonemento (TBA) funkcijų atlikimas;
  • bibliotekininkystės, bibliografijos, informacijos ir knygotyros plėtojimo programų bei mokslinių tyrimų vykdymas Panevėžio regione.

Biblioteka yra Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) dalyvė, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) ir Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos (AVBA) narė.