Panevėžio regiono savivaldybių viešosios bibliotekos

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka yra Kultūros ministerijos nustatytoje teritorijoje veikiančių bibliotekų – Panevėžio ir Utenos apskričių viešųjų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias) – veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras.

Nuo 2007 m. sausio 1 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos steigėjo funkcijos iš LR Kultūros ministerijos buvo perduotos Panevėžio apskrities viršininko administracijai, o  nuo 2010 m. liepos 1 d. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

2010 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-372 „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“  nustatytos naujos apskričių bibliotekų veiklos teritorijos.  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritoriją sudaro Panevėžio ir Utenos apskritys.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskritis – vienas seniausių Lietuvos administracinių vienetų, žinoma nuo Lietuvos valstybės kūrimosi laikų. 1254 metų istoriniuose šaltiniuose ji paminėta kaip Upytės žemė.

  •  Sudaro: Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų savivaldybės.
  •  Gyventojų skaičius: 295 tūkst. (5 vieta Lietuvoje)
  •  Plotas: 7881 kv. m (4 vieta)

Apie Utenos apskritį

1919 metais kuriantis apskritims nepriklausomoje Lietuvoje, buvo įsteigta ir Utenos apskritis. Ši apskritis – aukštumų ir kalvų, tankių miškų ir vaizdingų ežerų kraštas, ežeringiausia Lietuvos sritis. Regione – 1002 ežerai.

  • Sudaro: Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos ir Zarasų rajonų bei Visagino miesto savivaldybės.
  • Gyventojų skaičius: 172,5 tūkst. (8 vieta Lietuvoje)
  • Plotas: 7201 kv. m (5 vieta)

Panevėžio apskrities bibliotekos

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka
J. Radvilos g. 3
41175 Biržai
www.birzai.rvb.lt
Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A
40130 Kupiškis
www.kupiskiovb.lt
Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka
Topolių al. 12
36010 Panevėžys
www.panbiblioteka.lt
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
www.panrbiblioteka.lt
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka
Vytauto Didžiojo a. 7
39149 Pasvalys
www.psvb.lt
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
Nepriklausomybės a. 16
42117 Rokiškis
www.rokiskis.rvb.lt

Utenos apskrities bibliotekos

Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

Vyskupo skveras 1
29145 Anykščiai
www.anyksciuvb.lt
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Atgimimo g. 20/1
30113 Ignalina
www.ignalinosvb.lt
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Inturkės g. 4
33141 Molėtai
www.moletai.rvb.lt
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Maironio g. 12
28143 Utena
www.uvb.lt
Visagino viešoji biblioteka
Taikos pr. 52
31203 Visaginas
biblioteka.visaginas.lt
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
D. Bukonto g. 20
32132 Zarasai
www.zarasubiblioteka.lt