Tautos giesmės „Lietuva brangi“ muzikos autoriui Juozui Naujaliui – 155

Ant stalo išdėliotos muzikos plokštelės, natų sąsiuviniai, knygos, kompozitoriaus Juozo Naujalio portretas
Pradžia:2024-04-09 12:00
Pabaiga:2024-04-29 12:00
Vieta:Menų skaitykla
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Balandžio 9 d. 155-eri sukako kompozitoriui, vargonininkui, choro dirigentui, pedagogui Juozui Naujaliui (1869 – 1934). Pagerbiant šalies muzikos patriarchą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Menų skaitykloje parengta nauja paroda.    

Eksponuojami leidiniai apie J. Naujalio gyvenimą ir kūrybą, natų rinkiniai, garso įrašai. Šių galėsite pasiklausyti vinilinėse plokštelėse ir kompaktiniuose diskuose, o prireikus – pasiskolinti į namus.

J. Naujalis yra sukūręs apie 150 bažnytinės muzikos kūrinių, tarp jų – choro dainų. Daulgelį pastarųjų – pagal Maironio eiles („Lietuva brangi“, „Raseiniečių daina“, „Pavasaris“, „Vasaros naktys“, „Jaunimo giesmė“). Dainos lyriškos, melodingos, grįstos paprastomis raiškos priemonėmis. Liaudies dainas pritaikydamas chorui („Ant kalno karklai siūbavo“, „Siuntė mane motinėlė“) laikėsi klasikinės harmonijos. Sukūrė simfoninę poemą „Ruduo“, pjesę „Svajonė“ styginių kvartetui, instrumentinių pjesių, 12 trio vargonams, trio balsui smuikui ir fortepijonui, preliudų, kantatų, mišių, motetų, giesmių, kitų bažnytinės muzikos kūrinių, solo dainų.

Apdovanotas Italijos Karūnos 3-iojo laipsnio ordinu (už nuopelnus bažnytinei muzikai), Gedimino 3-iojo ir 2-ojo laipsnių ordinais.  

„Bėgantys metai daug ką keičia. Svarbūs įvykiai, kūriniai, kadaise sukėlę didžiulį susidomėjimą, po tam tikro laiko kartais lieka tik istorijos atmintyje. Tačiau laikas nenublukino kompozitoriaus J. Naujalio darbų ir jo kūrybos. Su jo dainomis Lietuva ne tik kovojo už savo nepriklausomybę. Šiandien, praėjus daugiau nei šimtui metų nuo pirmos jo dainos sukūrimo, galime tvirtinti, kad būtent su J. Naujalio dainomis lietuvių tauta nugyveno tą nelengvą šimtmetį – jos guodė ir stiprino tremtinius ir emigrantus, ugdė jaunosios kartos meilę tėvynei ir su nauja jėga prasmingai suskambo Atgimimo metais. Juozo Naujalio asmenybė tarsi nuolat primena mums, kad kantrus, tylus darbas ir taurios idėjos tarpsta ir šviečia šimtmečiais“ (muzikologė Ona Narbutienė).

Paroda „Lietuvos muzikos patriarchui Juozui Naujaliui – 155“ Menų skaitykloje veiks iki balandžio 29 dienos.