Bibliotekoje paminėta baltosios lazdelės diena

Baltosios lazdelės dienos paminėjimas

Kiekvienais metais spalio 15 dieną minima baltosios lazdelės diena. Tą dieną norima atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria regos negalią turintys žmonės. Jau tradicija tapo mūsų bibliotekoje rengti literatūrines-muzikines popietes, skirtas baltosios lazdelės dienai.


Šiais metais tokia popietė vyko spalio 8 dieną. Į skaitytojų kampelį rinkosi LASS Kupiškio filialo nariai, bibliotekos skaitytojai, kuriems visada smagu pasiklausyti poezijos ir muzikos, pabendrauti prie arbatos puodelio. Sulaukėme ir svečių iš Panevėžio aklųjų bibliotekos. Vyriausiosios bibliotekininkės Nijolė Bielinskienė ir Asta Kregždytė atskubėjo su naujomis knygomis neregiams, kurios yra įrašytos į kompaktines plokšteles.

Viešnios pradžiugino bibliotekos lankytojus dar ir nauja paroda, kurioje eksponuojami Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos moksleivių darbai. Tai taktiliniai arba liečiami darbai, skirti nematantiems žmonėms, kurie pirštais liesdami paviršių gali suprasti, kas yra pavaizduota ir net pasakyti, kokia yra spalva. „Liečiu – vadinasi matau“, taip vadinasi paroda, sudominusi ne vieną apsilankiusį. Apžiūrėję parodą, susirinkusieji klausėsi poezijos posmų, kurią skaitė panevėžietis, bibliotekos bičiulis Juozas Braidokas. Jo įtaigus balsas ir skaitomos Alvydo Valentos, Antano Jonyno ir Vlado Šlaito eilės privertė suklusti klausytojus. Gitara grojo ir savo kūrybos dainas atliko Almantas Totoris.

Jauki rudens popietė neprailgo, norėjosi dar kartu padainuoti ir klausytis poezijos. Pasišnekučiavę prie arbatos puodelio, pasidalinę įspūdžiais, dėkojome svečiams už buvimą kartu, už poezijos ir muzikos bendrystę. Tikimės dar ne vieno tokio susibūrimo.

Informacija vyresn. bibliotekininkės Ritos Senvaitienės, Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Nuotrauka R. Vilčinskienės