Naujoje parodoje – padėka gimtajam žodžiui ir jo saugotojams

Guli knyga apie knygnešį Jurgį Bielinį, šalia atversta knyga su knygų iliustracijomis
Pradžia:2024-05-02 10:00
Pabaiga:2024-05-31 16:00
Vieta:I a. erdvės
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Gegužės 2–31 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos I a. erdvėse eksponuojama leidinių paroda „Gimtasis žodi, ačiū, kad gyvas likai…“ (Just. Marcinkevičius) lietuviškos spaudos atgavimo 120-mečiui paminėti.

„2024-ieji ypač svarbūs mūsų gimtosios kalbos istorijai ir šiandienai. 1864-aisiais 40 metų uždrausta lietuviška spauda. 1904-aisiais laisvė lietuviškam žodžiui grąžinta. Deja, gimtoji kalba dar ilgai buvo persekiojama, niekinama ir menkinama. Tačiau radosi pasiryžėlių ją ginti ir puoselėti. Pamažu jų užsispyrimas, galingi norai ir šventas darbas davė vaisių. Skleidėsi prigimtojo žodžio grožis, turtingumas, grynumas…“, – sako vyresnioji bibliotekininkė Albina Saladūnaitė.

„Už spausdintą žodį niekas tiek nevargo ir nekovojo, kaip mes, lietuviai. Tas žodis yra užtai mums brangesnis, nekaip kitoms tautoms, nei tiek vargo, nei tiek aukų dėl jo nepaklojusioms“ (Gabrielė Petkevičaitė-Bitė).

 „Graudi ta amžina malda už kalbą“ (Justino Marcinkevičiaus atsidūsėjimas).

Bibliotekos darbuotojų parengtoje ekspozicijoje – Juozo Tumo-Vaižganto, G. Petkevičaitės-Bitės „Raštai“, Prano Mašioto knygynėlis, Juozo Kundroto knygos apie spaudos draudimo laikmetį, lietuvių kalbai dedikuoti eilėraščių rinkiniai, istorinės knygos.

Kviečiame apžiūrėti, vartyti, skaityti!