Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius

Skyriaus veiklos tikslas – rinkti, sisteminti, dokumentuoti, skaitmeninti, tyrinėti ir viešinti publikuotus bei rankraštinius krašto kultūros paveldo fondus ir informaciją apie Panevėžio kraštą  ir kraštiečius, sukauptas kolekcijas, tenkinti Panevėžio regiono vartotojų informacinius poreikius, pagal veiklos kompetenciją teikti metodinę pagalbą LR Kultūros ministerijos nustatytoje teritorijoje veikiančioms savivaldybių viešųjų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekoms (toliau – Teritorijos bibliotekoms), užtikrinti Bibliotekos ir Teritorijos bibliotekų skaitmeninio paveldo integravimą į vientisą Lietuvos virtualią kultūros paveldo informacijos sistemą.

Retų knygų ir rankraščių grupė

Ilona Mažylytė (vyr. bibliotekininkė-metodininkė)Tel. (0 45) 58 25 40

Sigita Marcinkevičienė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 58 25 40

Rasa Ošlapienė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 58 25 40

Inga Vienažindienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 58 25 40

Audronė Palionienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 46 55 54
Mobilus tel. +370 665 61 348

Kraštotyros grupė

Juozo Miltinio memorialinio buto grupė

Angelė Mikelinskaitė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 43 69 89
Mobilus tel. +370 616 19 168

Regina Grigaliūnienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 43 69 89

Skaitmeninimo grupė