Kazimiero Barėno literatūrinė premija

Įsteigta 2007 m. Marijos ir Kazimiero Barėnų sumanymu paskatinti jauną gabų prozininką.

Atsižvelgiant į tai, jog yra išnaudota paramos teikėjų premijai finansuoti skirta fiksuota lėšų suma ir neatsirado kitų premijos finansavimo šaltinių, 2019 m. premijos teikimas sustabdytas iki atskiro Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorės sprendimo.