Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

„Literatūriniame žadintuve” – apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kūrybą

Bibliotekos inicijuojamas virtualių literatūrinių pokalbių ciklas „Literatūrinis žadintuvas“ tarsi žadintuvas budina skaitytoją, skatindamas jį prisiminti ar iš naujo atrasti autorius, be kurių sunku įsivaizduoti lietuvių literatūros pasaulį. Bibliotekos „YouTube“ kanale stebėkite pokalbį apie didžią asmenybę Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Ši laida „visaTA BITĖ“ tarsi atidaro to paties pavadinimo veiklų ciklą, skirtą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms. Šioje….. Skaityti daugiau

visaTA Bitė

Virtualus pokalbis „Bitė – mano sielos sesė“

Kovo 30 d. 11 val. biblioteka kviečia į virtualų pokalbį „Bitė – mano sielos sesė“, skirtą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms, ir prof. Onos Voverienės knygos „Bajoraitė Gabrielė“ pristatymą. Dalyvaus Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus vadovė Bronė Slapšienė, medikė, knygų autorė, visuomenės veikėja Liudvika Knizikevičienė, bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė ir vedėja Elvyra Pažemeckaitė. Šiais metais….. Skaityti daugiau

Testas

Knygnešio dienai paminėti sukurtas testas apie knygnešystę

Kovo 16-ąją minime Knygnešio dieną. Tą dieną pagerbiami mūsų tautos gimtosios kalbos ir rašto sergėtojai bei skleidėjai – knygnešiai. Ši data pasirinkta todėl, kad tai žymiausio Lietuvos knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena. Per 31-erius savo aktyvios veiklos me­tus vienas ir su talkininkais jis per­ga­be­no per sie­ną ir Lie­tu­vo­je iš­pla­ti­no be­veik pu­sę vi­sų spau­di­nių, tuo­met iš­spaus­din­tų….. Skaityti daugiau

Skaitmeninami Jono Meko fondo dokumentai

Skaitmeniname vertingus Jono Meko dokumentus

Bibliotekos Regioninį skaitmeninimo skyrių pasiekė unikalūs kultūros paveldo dokumentai iš Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos, Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro. Džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami prisidėti prie pasaulinio lygio avangardinio meno kūrėjo paveldo sklaidos.  Skaitmeninimo darbams buvo pristatyti net 574  dokumentai: laiškai, kvietimai, skelbimai, vizitinės kortelės, J. Mekui adresuoti sveikinimų atvirukai, paties menininko laiškai….. Skaityti daugiau

Vasarį minėjome Stasio Naginsko, Juozo Stakausko ir Halinos Didžiulytės-Mošinskienės jubiliejus

Kviečiame prisiminti vasario mėnesį gimusius žymius kraštiečius, daugiau sužinoti apie šių asmenybių bruožus, apie nuveiktus darbus. Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ talpinama informacija apie Panevėžio kraštą, jo istoriją: svarbius įvykius, iškilių žmonių jubiliejus, reikšmingas datas, visa tai, kas suformavo Panevėžio regiono kultūrą. Visus vasario  mėnesį minėtus jubiliejus rasite čia. 130-osios lietuvių kalbos ir literatūros puoselėtojo Stasio Naginsko ….. Skaityti daugiau

Knyga „Tractatus varii“ prieš restauravimą

Kaip knygos prikeliamos antram gyvenimui

Prieš keletą metų biblioteka sulaukė ypatingos dovanos – XVII a. leistos knygos. Knygą „Tractatus varii“ 1699 m. Lijone išleido  portugalų kilmės kanonų žinovas, Ugento (Pietų Italija, Apulija) vyskupas Augustinas Barbosa (Aghostinho Barbosa, 1589–1649 m.)  Augustino Barbosos išspausdinti veikalai saugomi įvairių šalių bibliotekose. Vieną šio autoriaus knygų iš Italijos parsivežė Berčiūnų (Panevėžio raj.) parapijos klebonas Algirdas Dauknys…… Skaityti daugiau

Tarptautinė konferencija „Draudimas gyventi. Dabarties ir praeities sąveika“ skirta Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka su partneriais: Geros valios fondu, Panevėžio miesto žydų bendruomene, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene, Tautinių mažumų departamentų prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautine komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, sausio 27 dieną susitiko virtualioje konferencijoje priminti apie vieną žiauriausių istorijos tarpsnių – Holokaustą. 1945 metais tą dieną….. Skaityti daugiau

JI GYVA | Virtualus pokalbis „Maža tauta su dideliu žodynu“, skirtas Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms

Daugeliui ne paslaptis, kad lietuvių kalba yra viena seniausių ir archajiškiausių kalbų pasaulyje. Maža, sudėtinga ir tuo pat metu galinga mūsų kalba atlaikė ne vieną priespaudą ir kėsinimąsi sunaikinti. Verčiantis istorijos puslapiams ji keliavo išvien mūsų širdyse ir lūpose – dainavo laisvę, kūreno tapatybę. Net ir sparčiai kintant pasauliui žilagalvė mūsų kalba neatsilieka, žengia koja….. Skaityti daugiau

Kazys Zupka-Kecioris ir Petras Vileišis

Sausį minėjome Kazio Zupkos-Keciorio ir Petro Vileišio gimimo metines

Kviečiame prisiminti ir plačiau pasidomėti sausio mėnesį gimusiais žymiais kraštiečiais. Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ talpinama informacija apie Panevėžio kraštą, jo istoriją: įvykius ir jubiliejines datas, suformavusias ir pakeitusias Panevėžio regiono kultūrą ir atmintį. Visus sausio mėnesį minėtus jubiliejus rasite čia. Minimos 110-osios Kazio Zupkos-Keciorio gimimo metinės Sausio 13 d. sukako 110 metų, kai Zatūniškių vienkiemyje (Vadoklių….. Skaityti daugiau