Kovą minėjome rašytojos, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir rašytojo, redaktoriaus, karininko Juozo Balčiūno-Švaisto jubiliejus

Kovo jubiliejai

Kviečiame prisiminti kovo mėnesį gimusius žymius kraštiečius, daugiau sužinoti apie šias asmenybes, jų būdo bruožus ir įvairiapusę veiklą. Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ talpinama informacija apie Panevėžio kraštą, jo istoriją: svarbius įvykius, iškilių žmonių jubiliejus, reikšmingas datas, visa tai, kas suformavo Panevėžio regiono kultūrą.

Visus kovo mėnesį minėtus jubiliejus rasite čia.

Šių metų kovo mėnesį  šventėme160-ąsias G. Petkevičaitės-Bitės gimimo metines. Pasikeitus kalendoriams vis dar diskutuojama, kurią datą – kovo 18, 30 ar 31 – reikėtų laikyti tikrąja Bitės gimimo diena, tačiau net ir tų trijų dienų neužtektų tam, kad paminėtume ir pagerbtume šią didžią asmenybę ir jos nuveiktus darbus. Bitės jubiliejų Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka visus metus minės plačiu spektru veiklų ir renginių, kurių ciklą pavadino „visaTA BITĖ“.

Bibliotekos „YouTube“ kanale galite stebėti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms paminėti skirtus renginius, Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ publikuojamoje virtualioje parodoje „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“ rasite daug įvairios informacijos apie G. Petkevičaitę-Bitę – jos nuotraukų, asmens dokumentų, išleistų jos ir jai skirtų leidinių, vaizdo medžiagos, jos vaizdavimo meno kūriniuose.


Šių metų kovo 30 dieną minėjome 130-ąją rašytojo, redaktoriaus, karininko Juozo Balčiūno, pasirašinėjusio slapyvardžiu Švaistas, gimimo sukaktį. J. Balčiūnas 1919–1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 1928–1940 m. buvo Kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus spaudos dalies viršininku, redagavo žurnalus „Karys“ (1928–1935 m. ) ir „Kardas“ (1934 m.), tęstinį leidinį „Lietuvių archyvas“ (t. 1–3, 1942 m.). Nuo 1949 m. gyveno JAV. Dirbo laikraščio „Naujienos“ redakcijoje, aktyviai dalyvavo kultūriniame gyvenime, produktyviai rašė ir leido savo kūrybą.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomos J. Balčiūno-Švaisto parašytos, išverstos, redaguotos knygos, žurnaluose ir rinkiniuose bei periodiniuose leidiniuose publikuota kūryba. Leidinius kviečiame užsisakyti bibliotekos elektroniniame kataloge.