Vasarį minėjome Stasio Naginsko, Juozo Stakausko ir Halinos Didžiulytės-Mošinskienės jubiliejus

Kviečiame prisiminti vasario mėnesį gimusius žymius kraštiečius, daugiau sužinoti apie šių asmenybių bruožus, apie nuveiktus darbus. Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ talpinama informacija apie Panevėžio kraštą, jo istoriją: svarbius įvykius, iškilių žmonių jubiliejus, reikšmingas datas, visa tai, kas suformavo Panevėžio regiono kultūrą. Visus vasario  mėnesį minėtus jubiliejus rasite čia. 130-osios lietuvių kalbos ir literatūros puoselėtojo Stasio Naginsko ….. Skaityti daugiau

Knyga „Tractatus varii“ prieš restauravimą

Kaip knygos prikeliamos antram gyvenimui

Prieš keletą metų biblioteka sulaukė ypatingos dovanos – XVII a. leistos knygos. Knygą „Tractatus varii“ 1699 m. Lijone išleido  portugalų kilmės kanonų žinovas, Ugento (Pietų Italija, Apulija) vyskupas Augustinas Barbosa (Aghostinho Barbosa, 1589–1649 m.)  Augustino Barbosos išspausdinti veikalai saugomi įvairių šalių bibliotekose. Vieną šio autoriaus knygų iš Italijos parsivežė Berčiūnų (Panevėžio raj.) parapijos klebonas Algirdas Dauknys…… Skaityti daugiau

Austėja Malinaukaitė, 7a klasė, Panevėžio Rožyno progimnazija. 2017 m. Iš bibliotekos fondų.

Tarptautinė konferencija „Draudimas gyventi. Dabarties ir praeities sąveika“ skirta Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka su partneriais: Geros valios fondu, Panevėžio miesto žydų bendruomene, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene, Tautinių mažumų departamentų prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautine komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, sausio 27 dieną susitiko virtualioje konferencijoje priminti apie vieną žiauriausių istorijos tarpsnių – Holokaustą. 1945 metais tą dieną….. Skaityti daugiau

Vytautas Mačernis. Nuotr. iš LRT portalo

JI GYVA | Virtualus pokalbis „Maža tauta su dideliu žodynu“, skirtas Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms

Daugeliui ne paslaptis, kad lietuvių kalba yra viena seniausių ir archajiškiausių kalbų pasaulyje. Maža, sudėtinga ir tuo pat metu galinga mūsų kalba atlaikė ne vieną priespaudą ir kėsinimąsi sunaikinti. Verčiantis istorijos puslapiams ji keliavo išvien mūsų širdyse ir lūpose – dainavo laisvę, kūreno tapatybę. Net ir sparčiai kintant pasauliui žilagalvė mūsų kalba neatsilieka, žengia koja….. Skaityti daugiau

Kazys Zupka-Kecioris ir Petras Vileišis

Sausį minėjome Kazio Zupkos-Keciorio ir Petro Vileišio gimimo metines

Kviečiame prisiminti ir plačiau pasidomėti sausio mėnesį gimusiais žymiais kraštiečiais. Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ talpinama informacija apie Panevėžio kraštą, jo istoriją: įvykius ir jubiliejines datas, suformavusias ir pakeitusias Panevėžio regiono kultūrą ir atmintį. Visus sausio mėnesį minėtus jubiliejus rasite čia. Minimos 110-osios Kazio Zupkos-Keciorio gimimo metinės Sausio 13 d. sukako 110 metų, kai Zatūniškių vienkiemyje (Vadoklių….. Skaityti daugiau

V. Žigo paminklas „Geto vartai“

Tarptautinė konferencija DRAUDIMAS GYVENTI. DABARTIES IR PRAEITIES SĄVEIKA, skirta Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai

Sausio 27 d. 10 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kviečia į tarptautinę konferenciją DRAUDIMAS GYVENTI. DABARTIES IR PRAEITIES SĄVEIKA, skirtą Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai. Konferencijoje dalyvaus pranešėjai iš Lietuvos, Vokietijos ir Izraelio. Renginį tiesiogiai galėsite stebėti bibliotekos „YouTube“ kanale. Konferencijos dieną bus atidaryta virtuali Panevėžio įvairių mokyklų mokinių piešinių Holokausto tema, sukurtų….. Skaityti daugiau

P. Vileisis

Renginys Petro Vileišio, Lietuvos legendos, jubiliejui paminėti

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos „YouTube” kanale kviečiame žiūrėti renginį, skirtą Petrui Vileišiui (1851–1926) – inžinieriui, verslininkui, lietuviškosios spaudos ir knygų leidėjui, švietėjui, knygų autoriui ir vertėjui, mecenatui, istorinės Lietuvos gaivintojui. Šis renginys organizuojamas kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.  P. Vileišiui 2021 m. sausio 25 dieną sukanka 170 metų. Jubiliejus, kurio negalima….. Skaityti daugiau

Portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“ 2020-ųjų populiariausieji

Visiems bibliotekos lankytojams, kurie domisi kultūros paveldu ir tyrinėja krašto istoriją, bus įdomu susipažinti su 2020-aisiais daugiausiai dėmesio sulaukusiu portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“ turiniu arba dar kartą prisiminti tai, kas buvo įdomiausia. Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius renka, sistemina, dokumentuoja, tyrinėja informaciją apie Panevėžio kraštą ir kraštiečius, sukauptas kolekcijas ir patraukliai ją viešina. Populiariausia 2020….. Skaityti daugiau

Kalendorius

Virtualus 2021-ųjų metų datų kalendorius

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka parengė virtualų Panevėžio jubiliejinių datų kalendorių 2021 metams. Jame rasite gerai žinomas ir mažiau populiarias asmenybes, kilusias iš Panevėžio krašto ar kitaip susijusias su mūsų kraštu. Kalendoriuje sudėtos didesnių įmonių, organizacijų, švietimo įstaigų, Panevėžyje leistų ar leidžiamų periodinių leidinių, svarbesnių istorinių įvykių sukaktys. Ateinančių metų kalendoriuje – Panevėžio apskrities Gabrielės….. Skaityti daugiau