Vasarį minėjome Stasio Naginsko, Juozo Stakausko ir Halinos Didžiulytės-Mošinskienės jubiliejus

Vaizdas be pavadinimo

Kviečiame prisiminti vasario mėnesį gimusius žymius kraštiečius, daugiau sužinoti apie šių asmenybių bruožus, apie nuveiktus darbus. Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ talpinama informacija apie Panevėžio kraštą, jo istoriją: svarbius įvykius, iškilių žmonių jubiliejus, reikšmingas datas, visa tai, kas suformavo Panevėžio regiono kultūrą.

Visus vasario  mėnesį minėtus jubiliejus rasite čia.

130-osios lietuvių kalbos ir literatūros puoselėtojo Stasio Naginsko  gimimo metinės

1891 m. vasario 17 d. (pagal seno stiliaus kalendorių vasario 5 d.) Bružių kaime (Radviliškio r.) gimė būsimasis spaudos darbuotojas, poetas, vertėjas, pedagogas Stasys Naginskas. 1903–1911 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Panevėžyje įsitraukė į kultūrinę veiklą. Nors Maskvos geodezijos institute studijavo tiksliuosius mokslus, vėliau gyvenimą paskyrė filologijai. Dirbo „Aušrinės“ „Lietuvos žinių“, „Santaros“, „Laisvės karininko“, „Pradalgių“ redakcijose. Mokytojavo gimnazijose. Bendradarbiavo su žymiais kalbininkais. S. Naginskas pirmasis į lietuvių kalbą išvertė Jurgio Baltrušaičio (1873–1944) eilėraščius. Apie S. Naginską parengtą straipsnį skaitykite portale „Panevėžio kraštas virtualiai“.


Minimos 150-osios kanauninko Juozo Stakausko gimimo metinės

Kunigas, visuomenės veikėjas Juozas Stakauskas gimė prieš 150 metų – 1871 m. vasario 19-ąją Užlaušių kaime, esančiame arčiau Ramygalos, nors priklausiusiame Krekenavos parapijai. Tarnyste buvo grįstas kunigo kanauninko, vienuolio Juozo Stakausko visas gyvenimas. Nuveikti galingi darbai ir Bažnyčiai, ir žmonėms, ir Lietuvos valstybės kūrimui. .Apie tai skaitykite portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“ specialiai paruoštame straipsnyje „Kanauninkas Juozas Stakauskas: įrašytas į Panevėžio istoriją“.


Minime lietuvių išeivijos rašytojos, publicistės, pedagogės, visuomenininkės Halinos Didžiulytės-Mošinskienės 110-ąsias gimimo metines

Halina Didžiulytė-Mošinskienė gimė 1911 m. vasario 19 d. (gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1911 m. kovo 4 d.) Kanske (Krasnojarsko kraštas, Rusija) tremtinių gydytojo Antano Didžiulio ir pedagogės Serafimos Michailovos-Didžiulienės šeimoje. Nuo 1920 m. apsigyveno Panevėžyje.1928 m. baigė Panevėžio valstybinę gimnaziją. 1929–1936 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete. 1937–1939 m. H. Didžiulytė-Mošinskienė dėstė prancūzų kalbą ir literatūrą Panevėžio mergaičių gimnazijoje, Ryškūs jos pėdsakai Brazilijos, kurioje gyveno nuo 1947 m., kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. Daugiau apie H. Didžiulytę-Mošinskienę rasite portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“ straipsnyje.

Kviečiame domėtis!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *