Lietuvos fotografijos istorijos keliais

Vaizdas be pavadinimo
Pradžia:2023-07-28 10:00
Pabaiga:2023-10-14 12:00
Vieta:I a. erdvės
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Rugpjūčio 19-ąją minime Pasaulinę fotografijos dieną. Šia proga Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos I a. ekspozicijų erdvėje pristatoma paroda „Iš Lietuvos fotografijos istorijos“. Joje eksponuojami leidiniai apie XIX a. pirmosios pusės – XX a. pirmosios pusės lietuviškąją fotografiją.

Fotografijos pradžia Lietuvoje galima laikyti 1839 m., kai buvo išrasta dagerotipija. Parodoje rasite Lietuvos nacionalinio muziejaus sudarytą katalogą „Dagerotipai, ambrotipai, fenotipai Lietuvos muziejuose“. Galėsite pasklaidyti D. Junevičiaus parengtą stereotipinių vaizdų albumą „Iškilioji Lietuva. 1860–1918“ bei leidinį „Antalis Rohrbachas. 1861 m. fotografijos“. Pristatome ir vieno žymiausių XIX a. pab. – XX a. vid. fotografo Ch. Kaplanskio ir jo dukros F. Kaplanskaitės-Taicienės kūrybinį palikimą, grafų B. H. Tiškevičiaus, S. K. Kosakovskio, M. Znamerovskos-Priuferovos fotografijų albumus.

Vienų žymiausių XIX a. pab. – XX a. pr. Vilniaus fotografų J. Čechavičiaus, S. F. Fleury fotografijų albumuose – sostinės architektūra, istorijos paminklai, gatvės, žmonės, apylinkės. Meninės peizažinės fotografijos pirmtako Lietuvoje J. Bulhako kūryba.

Lietuvos fotografijos istorija neįsivaizduojama be B. Buračo. Keliaudamas iš vieno šalies pakraščio į kitą jis sukaupė didžiulį fotoarchyvą, kurį pats suskirstė į keturias pagrindines sritis: mažoji architektūra, tautodailė, papročiai, šokiai bei žaidimai ir žmonės.

Fotografijos istoriją Lietuvos pajūryje 1890–1944 m. reprezentuoja J. Klietkutės monografija apie ten kūrusius P. Mongirdaitę ir I. Stropų.

Be abejo, daug kam įdomu bus pavartyti mūsų kraštietės – iš Kupiškio krašto kilusios menininkės V. Šleivytės fotoalbumą.

XX a. 4-ajame dešimtmetyje fotografija įsitvirtino atvirukų, iliustruotų knygų ir albumų leidyboje. Tam buvo naudojami miestų ir miestelių vaizdai, gamtovaizdžiai. Tad lankytojams pristatome miestų ir miestelių fotografijų albumus, nuotraukų rinkinius įvairiomis temomis: karininkai, vaikai, moterys, tarpukario šeima ir pan.

Visi parodoje eksponuojami leidiniai saugomi bibliotekos Menų skaitykloje.

Parodą apžiūrėkite iki spalio 14 d.