Su Pasauline fotografijos diena

Vladislovas Eidrigevičius (Wladyslaw Ejdrigiewicz, 1842-1909), portretinė nuotrauka. Fotogr. E. Bollinger, Sankt Peterburgas. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Irenos Moigytės fondas
Vladislovas Eidrigevičius (Wladyslaw Ejdrigiewicz, 1842-1909), portretinė nuotrauka. Fotogr. E. Bollinger, Sankt Peterburgas. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Irenos Moigytės fondas

Sveikindami visą fotografijos profesionalų, mėgėjų ir mylėtojų bendruomenę su Pasauline fotografijos diena kviečiame susipažinti su seniausia bibliotekos fonduose saugoma nuotrauka ir puikiausiais viso pasaulio fotomeno albumais.  

Fotografijos atsiradimo metais pasaulyje laikomi 1839-ieji, Lietuvoje pirmieji fotografai M. Blondelis ir A. Rubinšteinas pradėjo dirbti apie 1854 m. O seniausia datuota nuotrauka, turima Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos fonde, daryta 1877 m. Sankt Peterburge. Tai portretinė teisininko, Panevėžio burmistro Vladislovo Eidrigevičiaus nuotrauka. Jis ir 1863–1864 m. sukilimo dalyvis, o 1895–1909 m. būdamas burmistru, daug prisidėjo prie miesto tvarkymo, švietimo būklės gerinimo.

Kitoje šios nuotraukos pusėje lenkų kalba užrašyta V. Eidrigevičiaus dedikacija seseriai Liudvikai Eidrigevičiūtei-Moigienei. Nuotrauka atspausdinta ant firminės fotografo fotokortelės, čia matome ir fotografavimo datą.

Šiandien bibliotekos I a. ekspozicijų erdvėse pristatome Fotografijos dienai skirtą meno albumų parodą „Pasaulio fotomenas bibliotekoje“ (veiks iki rugsėjo 30 d.) Taip pat kviečiame apsilankyti Menų skaitykloje, kurioje gausybė fotografijų albumų bei kitos su fotografija susijusios literatūros.