Juozo Tumo-Vaižganto metus įprasminant

Bibliotekininkų viešnagė Kaune

Bibliotekos bendruomenė puoselėja tradiciją vykti į kvalifikacines keliones krašto atminties ir istorinės praeities vietomis. Neseniai dalis mūsų kolegų  lankėsi tokioje kelionėje Kaune.

Kaunas – Neries ir Nemuno santakos miestas, istorijos ir kultūros židinys, išlaikęs ir saugantis turtingos praeities dvasią. Prieškario metais  miestas sutelkė ryškiausius inteligentijos – meno, mokslo,  kultūros dvasininkijos ir politikos  atstovus. Nepaisant vėlesnių negandų, palaikė ir puoselėjo iš amžių atėjusias tradicijas. Šiai terpei priklauso Jonas Mačiulis-Maironis ir Juozas Tumas-Vaižgantas, abu dvasininkai – poetas ir rašytojas – atliko ne tik bažnytines dvasininkijos luomo pareigas, bet ir aktyviai įsitraukė bei veikė politiniame ir visuomenės gyvenime. 

Šie mūsų atradimai  prasidėjo nuo kelionės, norint įprasminti Juozo Tumo Vaižganto metus ir dar kartą pabandyti permąstyti ir suprasti vieną ryškiausių XX a. asmenybių. Kupinas atjautos ir aktualumo mūsų lakais nepraradęs jo kodeksas  – „dariau kitiems gerą ir pats tapau laimingas“. Kaip per dosnumą atrandama sava laimė, bene geriausiai galima įsitikinti,  aplankant su šia iškilia asmenybe susijusias vietas – Juozo Tumo Vaižganto memorialinį butą-muziejų ir Maironio lietuvių literatūros muziejų. Čia išgirstame pasakojimus apie iškiliausią XX a. dainių, tautinės dvasios kėlėją Joną Mačiulį Maironį, aplankome Alfo Pakėno parengtą parodą, skirtą 150-osioms Juozo Tumo Vaižganto metinėms, „Baltai pražydusiam“.

Tiek Juozas Tumas-Vaižgantas, tiek Jonas Mačiulis-Maironis – Kauno kunigų seminarijos aliumnai. Seminarijos aplinkoje susiformavo jų tautinis sąmoningumas, dvasinis ir pilietinis pasiryžimas telkti bei tarnauti savajai tautai ir jos žmonėms. Todėl neatsitiktinai mes kelionę pradėjome, aplankydami Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kur buvo įdomu ir pabuvoti, ir išgirsti apie katalikiškas studijas ir seminaristų gyvenimo kasdienybę. Apie būsimų dvasininkų kunigų gyvenimą, laisvalaikį ir teologiškas studijas mums papasakojo seminarijos rektorius teologijos daktaras Ramūnas Norkus.

Kelionė buvo įdomi ne tik naujais pažinimais, bet ir prasmingais atradimais. 

Angelė Mikelinskaitė