Biblioteka kuria tarptautines partnerystes

international cooperation

Profesinė partnerystė su kitų šalių bibliotekomis – tai ne tik dalijimasis gerąja patirtimi ar naujų idėjų atradimo šaltinis. Tarptautinis bendradarbiavimas – tai ir puiki galimybė pažinti kitų šalių kultūrą bei svetur skleisti savąją.

Nuo 2017 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka stiprina savo partnerystę su užsienio bibliotekomis. Pirmasis tvirtas žingsnis buvo žengtas 2017 m. birželio mėn., pasirašant bendradarbiavimo sutartį su Čekijos Respublikos Karlovi Varų regionine biblioteka. Ryšiai su šia biblioteka ypač svarbūs todėl, kad Čekijos kolegos turi didžiulę patirtį darbo su neįgaliaisiais srityje. Lietuvos bibliotekoms šiuo metu vykdant Kultūros ministerijos 2017–2019 metų plane numatytą priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, buvo įdomu sužinoti, kaip šioje srityje dirba kitų šalių bibliotekos, todėl 2017 m. birželį pasisemta patirties Karlovi Varų regioninėje bibliotekoje, o 2018 m. PAVB vykusiame tarptautiniame simpoziume „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“ dalyvavo ir pranešimą skaitė Michaela Kožíšková, Karlovi Varų regioninės bibliotekos specialistė.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka yra programos NAPLE Sister Libraries narė. Tai – Europos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo platforma, kurioje mūsų biblioteka šiuo metu jau turi du partnerius: Hueskos ir Arukaso viešąsias bibliotekas Ispanijoje. Su šiomis bibliotekomis 2018 m. pasirašytos sutartys, kuriose numatomas bendradarbiavimas dalinantis profesine patirtimi, viešinant informaciją apie kitos šalies kultūros įvykius ir bibliotekos partnerės veiklas, pagal galimybes rengiant ir įgyvendinant bendrus kultūrinius projektus. Tikimasi, jog laikui bėgant abiejų šalių bibliotekų specialistai ras galimybių aplankyti bibliotekas partneres ir šių vizitų metu iš arčiau susipažins su kolegų darbu, aptars bendrus projektus, numatys tolimesnio bendradarbiavimo kryptis. Skaitymo skatinimas – viena svarbiausių sričių, kurioje numatoma bendradarbiauti su Ispanijos bibliotekomis.

Įgyvendinant programos Erasmus+ projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“, 2018 m. rugsėjo mėn. grupė Bibliotekos darbuotojų lankėsi Kroatijos Rijekos miesto viešojoje bibliotekoje. Vizitas buvo naudingas ne tik dėl įgytos vertingos profesinės patirties. Su inovatyviai dirbančia Rijekos biblioteka, kuri įvairių amžiaus grupių žingeidiems ir kūrybingiems miestiečiams yra patraukli turiningo laisvalaikio erdvė, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Tikimasi, jog kolegos iš Rijekos viešosios bibliotekos pirmiausia gyvai susipažins su PAVB veikla atvykdami į Panevėžį, o vėliau vyks abiejų bibliotekų bendradarbiavimas projektinėje veikloje, pagal galimybę bus organizuojami bendri renginiai (parodos, seminarai, konferencijos…).

Dar viena netikėta tarptautinio bendradarbiavimo kryptis atsivėrė Bibliotekai įsijungus į Kinijos ir Rytų bei Centrinės Europos šalių bibliotekų projektą, kuriame iš Lietuvos taip pat dalyvauja ir Šiaulių apskrities P. Višinskio bei Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos. Kinijos ir Rytų bei Centrinės Europos šalių bibliotekų sąjungos susitarime numatomas dalijimasis informacinių šaltinių prieiga, bibliotekų specialistų mokymai ir stažuotės, parodų mainai, šviečiamoji veikla skleidžiant informaciją apie šalių sąjungos narių kultūrą, bibliotekų bendrų veiklų viešinimas. Rengiamasi pasirašyti ir glaudesnio bendradarbiavimo sutartis tarp atskirų sąjungoje esančių Kinijos ir Rytų bei Centrinės Europos valstybių bibliotekų.

Kurdama tarptautines partnerystes, Biblioteka ne tik semiasi vertingos profesinės patirties iš užsienio kolegų, susipažįsta su kitų šalių kultūra, bet ir skleidžia pasauliui pozityvią žinią apie savo turtingą kultūrinę veiklą.

Virginija Švedienė
PAVB Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė