Bibliotekų veiklos tobulinimas ir viešinimas

Tyrimas ,,5-8 klasių moksleivių skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos identifikavimas “

Kontaktinė informacija:
Irmina Girnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (0 45) 50 20 38, el. p. irmina.girniene@pavb.lt

Tyrimas ,,Panevėžio regiono mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“

Kontaktinė informacija:
Irmina Girnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (0 45) 50 20 38, el. p. irmina.girniene@pavb.lt

Tyrimas „Neformalaus ugdymo veiklų, papildančių formalųjį ugdymą, turinio kūrimas“

Tyrimo metu bus siekiama išsiaiškinti neformalaus ugdymo veiklų poreikį skirtingo amžiaus grupėms bei, atsižvelgus į gautus rezultatus, tikslingai parengti ir pedagogams pasiūlyti formalaus ugdymo programas tiesiogiai papildančias neformalaus ir kultūrinio ugdymo veiklas Panevėžio ir Utenos teritorijoje veikiančiose bibliotekose.

Tyrimas bus atliekamas apklausos būdu, apklausiant ugdymo įstaigų bendruomenę (pedagogus, mokinių tėvus).

Tyrimo naudos:

  1. Išsiaiškintas neformalaus ugdymo paslaugų poreikis;
  2. Tikslingai sudaryta platesnė neformalaus ir kultūrinio ugdymo veiklų pasiūla bibliotekose;
  3. Sukurta daugiau galimybių mokiniams semtis žinių netradicinėse erdvėse.
  4. Kuriami nauji patrauklūs mokymosi būdai ne mokyklos teritorijoje.
  5. Daugiau neformalaus ugdymo išteklių, paįvairinančių pamokų planą.
  6. Kuriamas glaudesnis bendradarbiavimo ryšys tarp mokyklų bibliotekininkų, ugdymo specialistų ir bibliotekininkų.

Mokyklos bibliotekininkų įsitraukimas:

Tarpininkauti bendraujant su ugdymo specialistais ir mokinių tėvais atliekant tyrimą. Prisidėti prie informacijos apie tyrimą sklaidos mokyklos bendruomenei. Prisidėti viešinant tyrimo rezultatus.

Kontaktinė informacija:
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

„Draugoteka“

draugoteka

Prasmingą, naudingą, kokybišką laisvalaikį 10–15 metų vaikams ir paaugliams siūlo Panevėžio, Klaipėdos, Kauno apskričių bibliotekos. Startavo „Draugoteka“ – nemokama nauja, inovatyvi mobilioji programėlė,  pritaikyta „Android“ ir iOS operacinių sistemų mobiliesiems įrenginiams.

Kontaktinė informacija:
Raimonda Gvozdienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadovė
Tel. (0 45) 50 20 38, el. p. raimonda.gvozdiene@pavb.lt

,,Eduteka.lt“ 

Skaitmeninė erdvė bibliotekininkams, skirta dalintis sukaupta patirtimi ir informacija apie edukacines veiklas, kvalifikacijos tobulinimą ir kitą aktualią informaciją bibliotekų specialistams.

Kontaktinė informacija:
Šarūnė Leikienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė 
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. sarune.leikiene@pavb.lt

Mobili programėlė „Biblioteka arčiau tavęs“

Programėlė „Biblioteka arčiau tavęs“ jungia daug skirtingų Panevėžio regiono bibliotekų paslaugų ir pramogų. Čia lankytojai ras žaidimų ir testų, galės naršyti bibliotekų prenumeruojamose duomenų bazėse, skaityti elektronines knygas, virtualiai keliauti po Panevėžio ir Utenos kraštą, pasinaudoti bibliotekų sukurtų edukacijų žemėlapiu ir dar daug kitų dalykų. Programėlė pravers ir mokytojams, kurie galės lengvai rasti į Kultūros paso programą įtrauktas Panevėžio regiono bibliotekų edukacines programas.

Filmukas ,,Bitė pristato biblioteką vaikams“

Filmukas skirtas pradinių klasių moksleiviams. Jis sukurtas vykdant iniciatyvą „Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“, kurią organizuoja Panevėžio plėtros agentūra kartu su Panevėžio švietimo centru.

Projektas „Biblioteka visiems“

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Lietuvos viešųjų bibliotekų duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekų ketinimą didinti savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją. Pirmasis žingsnis jau padarytas – bibliotekose vieningai taikomi infrastruktūriniai sprendimai, tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos Autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams.

Konsultuojantis su specialistais, kūrybinių industrijų atstovais, tėvais, auginančiais ASS ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus, Lietuvos viešosioms bibliotekoms buvo parengtos ir įdiegtos priemonės, palengvinančios šių žmonių lankymąsi bibliotekose.

Panevėžio regiono bibliotekų tinklaraštis

Gyvenkite Panevėžio regiono bibliotekų ritmu ir nepraleiskite įdomiausių įvykių. Kviečiame ne tik skaityti tinklaraštį, bet ir viešinti jame aktualią informaciją iš jūsų bibliotekų.

Kontaktinė informacija:
Greta Diliūnaitė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė 
El. p. greta.diliunaite@pavb.lt

regiono tinklaraštis

Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų metų nominacija ,,Ad astra”

Ad astra apdovanojimas

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įsteigė nominacijas „Ad astra“, skirtas įvertinti išskirtinius Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojus. Nominacija siekiama pagerbti iškiliausias Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijose veikiančių viešųjų  ir mokyklų bibliotekų asmenybes, informuoti visuomenę apie kūrybiškai ir inovatyviai dirbančių regiono bibliotekų darbuotojų išskirtinę veiklą.