Kūrybinės sesijos su miesto pedagogais, siekiant išsiaiškinti edukacinių programų poreikį papildantį formalųjį švietimą, analizė

edukacijoms-analize

Praėjusių metų rudenį PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus specialistės organizavo kūrybines sesijas su Panevėžio miesto pedagogais. Šioms kūrybinėms sesijoms buvo numatyti šie tikslai:

 • išsiaiškinti, kokios edukacinių programų temos ir užsiėmimų formos aktualios skirtingų dalykų mokymo pedagogams, dirbantiems su įvairių amžiaus grupių vaikais,
 • kokios bibliotekoje organizuojamos edukacijos, pedagogų nuomone, vertingos ir naudingos formaliam ugdymui papildyti,
 • kokios kliūtys, ribojančios atvykimą į edukacinius užsiėmimus bibliotekoje,
 • kokie geros edukacinės programos komponentai,
 • kokie būtų mokytojų pageidavimai kuriant naujas edukacines programas ir planuojant vaikų veiklas edukaciniuose užsiėmimuose.

Susitikimų metu atliktos kūrybinės užduotys ir diskusija, siekiant išsiaiškinti prioritetus, poreikius ir lūkesčius keliamus edukacinėms programoms. Diskusijų metu kalbėta apie tai, kokios bibliotekos kuriamos edukacijos galėtų vertingai prisidėti ir praturtinti ugdymo programą, sumažinti mokytojų darbo krūvį, paskatinti vaikus ir jaunimą imliau įsitraukti į mokymosi procesą.

Organizuotos kūrybinės sesijos su skirtingo amžiaus grupes ugdančiais pedagogais:

 • ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais,
 • pradinio ugdymo pedagogais,
 • pagrindinio ugdymo pedagogais,
 • gimnazijų pedagogais,
 • profesinio ugdymo specialistais,
 • specialaus ugdymo specialistais.

Sesijos dalyviai dirbo pagal specialiai šiai sesijai sukurtą kūrybinės sesijos planą. Planą sudarė dalyvių susipažinimas, diskusijos, judrūs žaidimai bei darbas grupėse. Sukurta neformali ir draugiška aplinka padėjo dalyviams laisvai dalintis įžvalgomis, patirtimis bei pastabomis.

KAIP PEDAGOGAI ATSIRENKA EDUKACIJAS, Į KURIAS PLANUOJA EITI

Ikimokyklinio ugdymo specialistai

Domina novatoriškos, įdomios ir savo turiniu, forma ir priemonėmis edukacijos, kurios būtų įtraukiančios, suteikiančios žinių, integruojančios skirtingas veiklas ir ne per ilgos laiko trukmės, nes ikimokyklinio amžiaus vaikams sunku ilgai koncentruoti dėmesį (geriausia, kai užsiėmimas trunka ne ilgiau kaip 30 min.).

Pradinio ugdymo specialistai

Temos pasirenkamos pagal pradinio ugdymo programas, atmintinas dienas, pagal metų laiką ir kalendorines šventes.

Pagrindinio ugdymo specialistai

Domina nesudėtingos edukacijoms anglų kalba.

Gimnazijų pedagogai

Renkantis edukacines programas didelį dėmesį kreipia į tai, kad edukacinės programos atitiktų formalios programos tematiką, papildytų literatūros, lietuvių kalbos, istorijos, muzikos pamokas.

Profesinio ugdymo specialistai

Pageidaujama, kad edukatoriai atvyktų tiesiai į įstaigą.

Specialaus ugdymo pedagogai

Pagrindinis kriterijus, kad būtų pritaikyta moksleiviams susiduriantiems su negaliomis ir atitiktų jų individualius poreikius. Išskirti kaip ir kokią negalią turintiems vaikams pritaikyta edukacinė programa.

PEDAGOGAI ĮVARDINA ŠIUOS GEROS EDUKACIJOS POŽYMIUS

Ikimokyklinio ugdymo specialistaiCharizmatiškas darbuotojas, netradicinė aplinka, bendražmogiškų vertybių akcentavimas ir jauno žmogaus asmenybės turtinimas.
Pradinio ugdymo specialistaiŠilta atmosfera, daug įvairių kūrybinių veiklų, trumpa teorinė dalis, praktinės užduotys, vedančiojo edukacinį užsiėmimą charizma, įvairios priemonės ir taikomi metodai, tinkamas laikas.
Pagrindinio ugdymo specialistaiMoksleiviams itin reikalingos integruotos pamokos ne mokyklos aplinkoje, o kitose įstaigose ir organizacijose, vedamos skirtingų profesijų atstovų.
Gimnazijų pedagogaiNaudingos edukacijos užsienio kalba: anglų, vokiečių, rusų. Aktualios edukacijos apie žymius rašytojus, jų kūrinius, žymias asmenybes.
Profesinio ugdymo specialistaiPageidautina daugiau išvažiuojamųjų edukacijų, kai edukatoriai atvyksta į ugdymo įstaigą.
Specialaus ugdymo pedagogaiEdukacija turėtų būti dinamiška, kadangi vaikams, turintiems individualių poreikių yra sunku ilgai koncentruoti dėmesį. Edukacija turi turėti aiškų planą, kurį reikia pristatyti atėjusiems vaikams, kad jie suprastų, ką konkrečiai darys atėję į biblioteką.

Organizuoti kūrybiniai susitikimai su miesto pedagogais padėjo išgryninti edukacinių programų poreikį, pašalinti jų prieinamumo problemas, užmegzti tarpinstitucinius ryšius su švietimo bendruomene.

Atlikus edukacinių programų poreikio analizę paaiškėjo, kokios dalykinės temos, bendrosios kompetencijos turėtų atsispindėti PAVB edukacinėse programose bei kokias problemas jos padėtų spręsti ir papildyti formalųjį ugdymą.