2017 m. birželio 1 d. seminaras Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistams „Pokyčių valdymas“

Projektas „Bibliotekų specialistų mokymai“ 2017 m.

Seminaro programa

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje birželio 1 d. surengti mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams „Pokyčių valdymas“. Juos vedė UAB „Organizacijų vystymo centras“ konsultavimo srities vadovė Diana Palivonienė.

Tai mokymai pagal tęstinį Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“, kurio partnerės – penkios šalies apskričių bibliotekos. Mokymų tikslas – tobulinti viduriniosios grandies bibliotekos darbuotojų vadovų vadybines kompetencijas, bibliotekos darbuotojų profesines kompetencijas, taip gerinti bibliotekų veiklą, didinti vartotojų pasitenkinimą paslaugomis.

Pokyčių valdymo į G. Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką mokytis atvyko Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Biržų, Panevėžio miesto ir rajono bibliotekų specialistai.

Mokymuose buvo keliami svarbiausi pokyčių ir naujovių organizacijoje klausimai, bibliotekininkai dalyvavo diskusijose ieškodami atsakymų, kodėl nemėgstame pokyčių, kada laikas juos inicijuoti, kaip valdyti ir įgyvendinti, kad būtų sėkmingi rezultatai. Praktinių užsėmimų metu grupėse vyko savarankiškas darbas, sprendžiamos gautos užduotys, vyko karštos diskusijos.

Dėstytojos profesionalumo dėka pasirinktos temos buvo visapusiškai išnagrinėtos, atsakyta į daugelį klausimų. Tema ypač aktuali, todėl nutarta, kad tokius mokymus tikslinga organizuoti platesnei specialistų auditorijai.