Leidinių užsakymas ir skolinimas

Leidinių užsakymas

Iš bibliotekos leidinius galite užsisakyti per elektroninį katalogą internetu arba bibliotekos vietos tinkle. Leidiniai užsakomi iš Saugyklos, Abonemento ir Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus.

 • Leidinius, užsakytus iš Abonemento ir Saugyklos, pasiimkite Abonemente.
 • Leidinius, užsakytus iš Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus, pasiimkite tame skyriuje.
 • Informaciją apie paruoštus užsakymus galite pasitikrinti savo elektroniniame formuliare. Įrašykite skaitytojo pažymėjimo numerį. Slaptažodis – Jūsų pavardė lietuviškomis raidėmis.
 • Leidiniai iš skaityklų atvirųjų fondų neužsakomi.

Leidinių išdavimas

Skolintis leidinius į namus gali visi registruoti bibliotekos vartotojai.

Leidiniai į namus išduodami:

 • Abonemente (Respublikos g. 14),
 • Vaikų literatūros skyriuje (Aukštaičių g. 4),
 • Menų skaitykloje (Respublikos g. 14).

Leidinių rezervavimas

Jeigu visi reikiamo leidinio egzemplioriai užimti, jį galite rezervuoti per bibliotekos elektroninį katalogą arba pateikdami žodinį prašymą bibliotekininkui. Rezervuoti leidinius galite iš Abonemento skyriaus (Respublikos g. 14) ir iš Vaikų literatūros skyriaus (Aukštaičių g. 4).

Leidinių skolinimo terminai

Į namus galite pasiskolinti 30 dokumentų 30 dienų.

Naujai gautų ir paklausių leidinių išdavimo terminas gali būti trumpesnis.

Skaitytojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas 2 kartus, jeigu dokumento nereikalauja kiti skaitytojai. Dokumentų grąžinimo terminas pratęsiamas skaitytojo prašymu bibliotekoje, bibliotekos kataloge internetu, pateikus prašymą telefonu arba el. paštu:

Informaciją apie skaitomus, rezervuotus leidinius ir jų grąžinimo terminus galima pasitikrinti savo elektroniniame formuliare.

Į namus neskolinami šie leidiniai:

 • reti leidiniai,
 • enciklopedijos,
 • žodynai,
 • knygos su autografais,
 • serialiniai ir periodiniai leidiniai,
 • rankraščiai,
 • mikrokopijos,
 • vaizdiniai,
 • kartografijos,
 • garso ir vaizdo dokumentai,
 • vieninteliai egzemplioriai (išskyrus grožinę literatūrą),
 • dokumentai, išleisti iki 1946 m.

 Šiais leidiniais kviečiame naudotis bibliotekos skaityklose.

Delspinigiai

Negrąžinus dokumentų nustatytu laiku, imamas bibliotekos direktoriaus įsakymu nustatytas 3 euro centų mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną ir dokumentą.

Jeigu raginimas grąžinti dokumentą buvo siųstas paštu, skaitytojas apmoka pašto išlaidas už kiekvieną išsiųstą raginimą.

Daugiau informacijos leidinių skolinimosi klausimais teiraukitės tel. (8 45) 46 57 67 arba el. paštu klausk@pavb.lt