Leidinių užsakymas ir skolinimas

Leidinių užsakymas

Iš bibliotekos leidinius galite užsisakyti per portalą iBiblioteka arba bibliotekos vietos tinkle. Leidiniai užsakomi iš Saugyklos, Abonemento ir Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus.

 • Leidinius, užsakytus iš Abonemento ir Saugyklos, pasiimkite Abonemente.
 • Leidinius, užsakytus iš Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus, pasiimkite tame skyriuje.
 • Informaciją apie paruoštus užsakymus galite pasitikrinti portale iBiblioteka, prisijungdami per Elektroninius valdžios vartus arba prisijungę prie portalo su LIBIS skaitytojo pažymėjimu. (Sugeneruoti naują slaptažodį paprašykite Registracijos darbuotojų). Prisijungę savo užsakymus matysite skiltyje Mano iBiblioteka. Iškilus klausimams, skambinkite tel. 845 46 54 97.
 • Leidiniai iš skaityklų atvirųjų fondų neužsakomi.

Leidinių išdavimas

Skolintis leidinius į namus gali visi registruoti bibliotekos vartotojai.

Leidiniai į namus išduodami:

 • Abonemente (Respublikos g. 14),
 • Vaikų literatūros skyriuje (Aukštaičių g. 4),
 • Menų skaitykloje (Respublikos g. 14).

Leidinių rezervavimas

Jeigu visi reikiamo leidinio egzemplioriai užimti, jį galite rezervuoti per per portalą iBiblioteka arba pateikdami žodinį prašymą bibliotekininkui. Rezervuoti leidinius galite iš Abonemento skyriaus (Respublikos g. 14) ir iš Vaikų literatūros skyriaus (Respublikos g. 26–4).

Leidinių skolinimo terminai

Į namus galite pasiskolinti 30 dokumentų 30 dienų.

Naujai gautų ir paklausių leidinių išdavimo terminas gali būti trumpesnis.

Skaitytojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas 2 kartus, jeigu dokumento nereikalauja kiti skaitytojai. Dokumentų grąžinimo terminas pratęsiamas skaitytojo prašymu bibliotekoje, bibliotekos kataloge internetu, pateikus prašymą telefonu arba el. paštu:

Informaciją apie skaitomus, rezervuotus leidinius ir jų grąžinimo terminus galima pasitikrinti portale iBiblioteka, pasirinkus skiltį Mano iBiblioteka.

Į namus neskolinami šie leidiniai:

 • reti leidiniai,
 • enciklopedijos,
 • žodynai,
 • knygos su autografais,
 • serialiniai ir periodiniai leidiniai,
 • rankraščiai,
 • mikrokopijos,
 • vaizdiniai,
 • kartografijos,
 • garso ir vaizdo dokumentai,
 • vieninteliai egzemplioriai (išskyrus grožinę
  literatūrą),
 • dokumentai, išleisti iki 1946 m.

 Šiais leidiniais kviečiame naudotis bibliotekos skaityklose.

Delspinigiai

Negrąžinus dokumentų nustatytu laiku, imamas bibliotekos direktoriaus įsakymu nustatytas 3 euro centų mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną ir dokumentą.

Jeigu raginimas grąžinti dokumentą buvo siųstas paštu, skaitytojas apmoka pašto išlaidas už kiekvieną išsiųstą raginimą.

Daugiau informacijos leidinių skolinimosi klausimais teiraukitės tel. (8 45) 46 57 67 arba el. paštu klausk@pavb.lt