EBSCO Publishing duomenų bazės paketas

Academic Search Complete apima su humanitarinių ir gamtos mokslų klausimais susijusią informaciją. Joje galima ieškoti informacijos istorijos, literatūros, švietimo, psichologijos, sociologijos, politikos, tarptautinių santykių, teisės, fizikos, ekologijos, medicinos, kompiuterinių technologijų ir kitomis temomis. Academic Search Premier pateikia autoritetingus mokslinius leidinius, tarp jų „Journal of Education“, „Journal of Social History“, „International Review of Sociology“, „History and Theory“, „British Journal of Psychology“, „Science“ ir daugelį kitų. Duomenų bazėje visa informacija indeksuota, joje pateikiami 4 700 visateksčiai moksliniai periodiniai leidiniai, iš jų 3 600 recenzuojamų mokslinių leidinių; 7 690 leidinių pateikiami su referatais. Apie 1000 populiariausių mokslinių viso teksto leidinių prieinami nuo 1975 m.

Business Source Complete duomenų bazėje pateikiami ekonomikos, verslo, rinkodaros, vadybos, finansų, buhalterinės apskaitos ir kitomis susijusiomis temomis visateksčiai moksliniai straipsniai ir bibliografinė informacija. Papildomai duomenų bazėje pateikiamos įvairių pasaulio šalių ekonominės ataskaitos, finansiniai rodikliai, rinkos tyrimų ataskaitos, konferencijų pranešimų medžiagos, SWOT analizės. Taip pat yra knygų, monografijų, knygų apžvalgų. Business Source Complete siūlo išsamią informaciją apie 20 tūkst. daugiausia cituojamų autorių, kurių straipsniai yra šioje duomenų bazėje.

ERIC yra JAV švietimo departamento Informacijos centro (U.S. Department of Education’s Educational Resource Information Center) kuriama referatinė duomenų bazė švietimo klausimais. Čia siūloma 1 000 leidinių su referatais. Kaip papildoma informacija pateikiamos 2 200 visateksčių apžvalgų. Yra galimybė elektroninės leidinio versijos prenumeratoriams per EDRS (ERIC Document Reproduction Services) gauti visą straipsnio tekstą. Kitiems vartotojams ši paslauga prieinama už papildomą mokestį. Duomenų bazė atnaujinama kas ketvirtį.

Health Source: Nursing/Academic Editon duomenų bazė siūlo 500 visateksčių mokslinių periodinių leidinių įvairiais medicinos bei slaugos klausimais, iš jų daugiau 450 recenzuojamų mokslinių leidinių, taip pat pateikia 850 mokslinių leidinių su referatais. Šioje duomenų bazėje yra „Clinical Nursing Research“, „Creative Nursing“, „Issues in Comprehensive Pediatric Nursing“, „Journal of Advanced Nursing“, „Journal of the History of Medicine and Allied Sciences“, „Nursing Diagnosis“, „Nursing Ethics“ ir kiti panašūs leidiniai. Bazėje yra galimybė naudotis farmakologijos žinynu USP Pharmacopoeia DI: Volume II Advice for the Lay Patient ir medicinos terminų žodynu Stedman’s Medical Dictionary. Tai specifinės terminologijos žodynas genetikos, onkologijos, pediatrijos, laboratorinės medicinos ir kitais klausimais. Visatekstė informacija duomenų bazėje pateikiama nuo 1975 m.

Health Source – Consumer Editon duomenų bazėje siūloma daugiau populiaraus turinio medicinos literatūra. Joje galima ieškoti informacijos farmakologijos, vėžinių susirgimų ir profilaktikos, vaikų priežiūros, mitybos, sporto medicinos ir kitais pagrindiniais sveikatos priežiūros klausimais. Šioje duomenų bazėje yra 300 visateksčių leidinių, pateikiamos leidyklos People’s Medical Society knygų apžvalgos. Taip pat galima naudotis medicinos terminų žodynu Stedman’s Medical Dictionary bei farmakologijos žinynu USP Pharmacopoeia DI: Volume II Advice for the Lay Patient. Visateksčiai leidiniai duomenų bazėje pateikiami nuo 1985 m.

MasterFILE Premier duomenų bazė ypač populiari tarp viešųjų bibliotekų; ji orientuota ne tik į akademinį vartotoją, skirta ir platesniam skaitytojų ratui. Čia greta mokslinių žurnalų pateikiama daug populiaraus turinio periodinių leidinių. MasterFILE Premier siūlo 2 000 visateksčių žurnalų, 2 650 žurnalų su referatais. Duomenų bazėje pateikiama informacijos pagrindinių mokslų klausimais, knygų apžvalgos, 84 074 biografijos, 107 135 vaizdų. MasterFILE Premier yra tokie leidiniai kaip „American Libraries“, „Foreign Affairs“, „Library Journal“, „History Today“, „Judaism“, „Newsweek“, „Time“, „American Art“, „PC World“, „People“, „Harper’s Bazaar“ ir daugelis kitų žinomų periodinių leidinių. Straipsnių tekstai prieinami nuo 1975 m. Duomenys atnaujinami kasdien.

MEDLINE referatinė duomenų bazė medicinos, slaugos, stomatologijos, veterinarijos ir kitais klausimais. MEDLINE siūlo 4 800 mokslinių biomedicininių periodinių leidinių, kuriuos referuoja ir anotuoja Nacionalinė medicinos biblioteka (National Library of Medicine). Visi leidiniai šioje bazėje recenzuojami. Leidinių archyvas prieinamas nuo 1966m. Be straipsnių referatų, šioje bazėje galima skaityti daugiau nei 600 leidinių visus tekstus, jeigu leidinio straipsnis yra bet kurioje kitoje EBSCO Publishing duomenų bazėje. MEDLINE paieškoje galima naudoti MeSH rubrikyną, jame yra per 40 000 specifinių terminų.

Newspaper Source pateikiama daugiau kaip 200 visateksčių regioninių Jungtinių Valstijų dienraščių, keliasdešimt tarptautinių leidinių. Šioje duomenų bazėje yra tokie leidiniai kaip „The Christian Science Monitor“, „The Boston Globe“, „The Detroit Free Press“, „The Houston Chronicle“, „The Times (UK)“ ir kiti.

Regional Business News visatekstėje duomenų bazėje pateikiamos Jungtinių Valstijų regioninės verslo spaudos naujienų apžvalgos. Čia pateikiama informacija iš 75 verslo žurnalų ir laikraščių. Duomenų bazė kasdien papildoma keliais šimtais straipsnių.

Teacher Reference Center duomenų bazėje kaupiama informacija šiomis temomis: suaugusiųjų mokymo, pedagogikos, mokomosios žiniasklaidos, kalbos menų, raštingumo standartų ir kt. Bazėje sukaupta daugiau nei 260 pavadinimų žurnalų, periodinių leidinių ir knygų.

Green File duomenų bazė apima ekologijos temas: globalinį atšilimą, taršą, medžiagų perdirbimą, neigiamą ir teigiamą žmogaus poveikį ekologijai ir kt.

Library, Information Science & Technology Abstract (LISTA) duomenų bazėje iš daugiau kaip 600 periodinių leidinių, knygų, mokslinių ataskaitų ir konferencijos darbų pateikiama bibliografija ir referatai bibliotekininkystės, informacijos mokslų ir technologijų klausimais nuo 1960 metų.