Fotografijos

Nuotraukos iš Marijos Barėnienės sukauptų straipsnių iškarpų rinkinio, saugomo Retų spaudinių ir rankraščių skyriuje Kazimiero Barėno fonde.