Fotografijos - Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Fotografijos

Nuotraukos iš Marijos Barėnienės sukauptų straipsnių iškarpų rinkinio, saugomo Retų spaudinių ir rankraščių skyriuje Kazimiero Barėno fonde.