Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus veiklos tikslas – sudaryti Bibliotekos darbuotojams tinkamas ir saugias darbo sąlygas, aprūpinant veiklai būtinomis darbo ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, užtikrinant sklandų kompiuterinės technikos, kompiuterinių tinklų ir internetinių svetainių darbą, įgyvendinant tinkamą Bibliotekos patalpų, inventoriaus bei energetinių sistemų priežiūrą ir saugią eksploataciją.

Žilvinas Kropas (skyriaus vadovas)Mobilus tel. +370 616 19004

Andrejus Jakimovas (informacinių sistemų vyr. inžinierius)Tel. (0 45) 50 20 34

Aivaras Neimontas (inžinierius programuotojas)

Donatas Stakutis (kompiuterinių sistemų inžinierius )Tel. (0 45) 50 20 34

Nerijus Skaržauskas (tinklo administratorius)

Darijus Baltramiejūnas (specialistas inžinerinių tinklų priežiūrai ir remontui)

Ričardas Peleckas (specialistas pastatų ir patalpų priežiūrai)

Gailutis Mikalajūnas (vairuotojas)

Oksana Štoda (valytoja)

Vitalija Tvarijonienė (valytoja)

Virginija Kielienė (valytoja)

Ramunė Jasinskaitė (valytoja)

Danguolė Liausienė (valytoja)

Dalia Žiukienė (valytoja)

Algimantas Svaldenis (apsaugos darbuotojas)

Antanas Bagdonas (apsaugos darbuotojas)