vilniaus-gyvenamosios-infrastrukturos-modernejimas-ir-miesto-pletra

Vilniaus gyvenamosios infrastruktūros modernėjimas ir miesto plėtra 1870–1940 metais 

Knygoje Vilniaus modernėjimas 1870–1940 m. pristatomas analizuojant pokyčius gyvenamojoje aplinkoje ir miestiečių buityje. Šiuo laikotarpiu Vilniaus, kaip ir kitų Europos miestų, gyvenamosios infrastruktūros modernėjimą lėmė miesto plėtra, didėjanti tarša, gyventojų skaičiaus augimas ir sanitarinius reikalavimus atitinkančio būsto trūkumas. Kad pagerėtų gyvenimo kokybė mieste, reikėjo modernizuoti sanitarinę, sykiu ir gyvenamąją infrastruktūrą. Būtent modernių buitinių patogumų siekis miesto….. Skaityti daugiau

1674649199_LKI

XVII–XVIII a. kėdainiečių asmenvardžiai 

Ši monografija – tai Radvilų miesto istorinio vardyno tyrimo pradžia. Šiame darbe mėginama atkurti autentišką XVII–XVIII a. miestiečių istorinės antroponimijos vaizdą, daugiausia remiantis unikaliomis Kėdainių aktų knygomis. Knygoje analizuojama kėdainiečių vyrų ir moterų įvardijimo raida, pavardžių formavimasis, asmenvardžių lenkinimo, darybos ir kilmės polinkiai. Taip pat publikuojama rankraštinių dokumentų, iš kurių rinkti miestiečių antroponimai, kopijų. Darbo medžiaga….. Skaityti daugiau

1685625864_Capture

Padedu augti: vadovas apie nėštumą ir vaiko priežiūrą

Tai patikimas žinynas, sukurtas bendradarbiaujant su Lietuvos gydytojais, kineziterapeutais ir kitų sričių specialistais. Leidinyje pateikiama aktualiausia ir svarbiausia informacija apie visą nėštumo laikotarpį ir vaiko priežiūrą iki 3 metų. Įvairių sričių specialistai ir gydytojai: ginekologai, akušeriai, IBCLC sertifikuotos žindymo konsultantės, vaikų ligų gydytojai, neonatologai, šeimos medicinos gydytojai, vaikų alergologai, dietistai, dietologai, logoterapeutai, odontologai ir kt…… Skaityti daugiau

montazas-2-tomas

Montažas, T. 2

„Šiaip ar taip, montažas turi dvi neatsiejamas funkcijas: pasakoti ir ritmiškai apibendrinti pasakojimą. Remdamasis šiomis dvilypėmis funkcijomis, savo VGIKo mokymo programose ir ankstesniuose straipsniuose montažo tipus klasifikuoju į du „stulpelius“. Viename iš jų nagrinėjami pasakojamojo (vaizduojamojo) montažo porūšiai. Kitame – to, kaip gali kisti apibendrinantis vaizdinis montažo vaidmuo, porūšiai, tokius pokyčius suvokiant kaip keičiančius ritminį….. Skaityti daugiau

lietuvio-kaimynai-draugai-ar-priesai-kalbine-vaizdiniu

Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė

Kolektyvinėje monografijoje nagrinėjami kaimyno, draugo, priešo, latvio, baltarusio / gudo, lenko, ruso ir vokiečio vaizdiniai kalboje. Knygoje, derinant struktūrinį požiūrį į reikšmę su kognityviniu ir remiantis trimis šaltiniais – Lietuvių kalbos žodynu, Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynu ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu, – siekiama parodyti žodžių reikšmių poslinkius ir atsakyti į klausimą, kaip kintant istorinėms, politinėms,….. Skaityti daugiau

1684216622_Capture1

Ieva Simonaitytė. Archyvai

Knyga skirta garsiajai Klaipėdos krašto rašytojai Ievai Simonaitytei, kurią sudaro įvairių rūšių muziejinės vertybės. Unikali informacija apie rašytoją, išskirtinės gyvenimo ekspozicijos, memorialinių daiktų fotografijos, memorialinės bibliotekos akimirkos, Ievos Simonaitytės laiškai, rankraščiai, mašinraščiai – visa tai galite rasti viename leidinyje. Knygoje taip pat pateikiamos akimirkos iš parodos „Ievos Simonaitytės gyvenimo kambarys”, kuri perteikia rašytojos gyvenimo istoriją ir….. Skaityti daugiau

etnomuzikologija

Etnomuzikologija

„Etnomuzikologijos teorijos ir metodologijos darbų rinkinyje pateikiami autoriaus pastangų dešimtmečių tyrinėjimai, apimantys įvairiausius etninės muzikos objektus. Skirtingai nuo kitų tyrinėtojų, Romualdo Apanavičiaus mokslinių tyrinėjimų objektai įvairūs, o įžvalgos įtaigios. Profesoriaus straipsniuose gausu pastebėjimų, lyginimų, išvadų, peržengiančių konstatavimo lygmenį ir pakylėjančių lietuvių etnomuzikologijos mokslinius tyrimus į kitą – tarptautinį kontekstinį – lygį.„Etnomuzikologija“ – menotyros, kultūrologijos mokslui….. Skaityti daugiau

1678169695_Capture

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai: 2011–2021 m. įsigytos vertybės, naujai atributuoti kūriniai 

Moksliniame kataloge išsamiai pristatoma 2011−2021 m. Valdovų rūmų muziejaus įsigytų gobelenų kolekcija, kuri neturi sau lygių ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse, kelia tarptautinės mokslinės bendruomenės susidomėjimą. Pirmoje leidinio dalyje apžvelgiama Europos gobelenų istorija, supažindinama su meninių audinių ypatybėmis, jų kokybei ir vertei įtakos turėjusiais veiksniais, svarbiausiais gamybos centrais, užsakovais, audėjais, dailininkais, prekybininkais…… Skaityti daugiau

muro-istorijos-tyrejas-dr-kazio-napaleono-kitkausko

Mūro istorijos tyrėjas : dr. Kazio Napaleono Kitkausko dienoraščių ištraukos

Kazys Napaleonas Kitkauskas – humanitarinių mokslų daktaras, architektūros istorikas, restauratorius, inžinierius. 1960–1969 m. dirbo Mokslinėse restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse, 1969–1992 m. – Paminklų konservavimo institute, 1993–2002 m. buvo Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ Architektūros tyrimų skyriaus vadovu. N. Kitkausko profesinėje karjeroje bene svarbiausia tyrimų kryptis buvo architektūros istorija ir jos tyrimai, todėl, be kitų objektų, mokslininkas….. Skaityti daugiau