In memoriam Juozapas Antanavičius

Monsinjoras sėdi susikaupęs pasirėmęs lazda.

Šiandien rytą netekome kunigo, monsinjoro Juozapo Antanavičiaus.

Juozapas Antanavičius gimė 1931 m. Pašvitinyje (Pakruojo r.). 1954 m. baigė Kauno kunigų seminariją.

Nuo 1974 m. –  Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas, dekanas. 2003–2010 m. buvo Upytės bažnyčios klebonas. Pastaruoju metu gyveno jo rūpesčiu pastatytuose Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose.

Respublikinio katalikiškojo Prano Daunio fondo prezidentas. Fondo tikslas – remti regos negalios žmones, ypač jų kultūrinį ir socialinį gyvenimą leidžiant knygas, finansuojant Kūčių vakarienes.

Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (2001).

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai tai ir žmogus, 2007 m. dovanojęs apie 5000 asmeninę knygų kolekciją. Joje – religijos, teologijos, kultūros, filosofijos, politikos, teisės, socialinio gyvenimo, švietimo, gamtos mokslų, žemės ūkio, medicinos, grožinė literatūra, meno albumai, žodynai. Lietuvių, vokiečių, anglų, rusų, lenkų, italų, prancūzų kalbomis. Daugelis knygų su autografais, dedikacijomis. Seniausia kolekcijos knyga – Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium lingvarum in usum studiosae iuventutis“ (Vilnius, 1713). Seniausios kolekcijos knygos visuomenei eksponuojamos „Bitės aruoduose“, dalis kolekcijos yra E. Jodinskaitės kraštotyros skaitykloje. Biblioteka taip pat saugo J. Antanavičiaus nuotraukų kolekciją – daugiau kaip 10 tūkst. fotografijų.

Biblioteka nuoširdžiai užjaučia tikinčiųjų bendruomenę, velionio gimines, bendražygius, artimuosius, draugus.