Knygos „Dr. doc. Vladas (Ladas) Natkevičius (1893–1945)“ sutiktuvės

Knygos viršelis_Natkevičius
Data:2019-10-16
Laikas:17:15
Vieta:Konferencijų salė
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Kviečiame į Joanos Vigos Čiplytės knygos  „Dr. doc. Vladas (Ladas) Natkevičius (1893–1945)“ pristatymą. Istorikė, daugelio knygų autorė panevėžietė J. V. Čiplytė pristatys naujausią savo leidinį – dokumentinę monografiją, skirtą dr. V. (Lado) Natkevičiaus 125-osioms gimimo metinėms pažymėti.

Dr. doc. V. (Ladas) Natkevičius (1893–1945) buvo Steigiamojo, Pirmojo ir Antrojo Seimo narys, savanorių raitelių šimtinės „Geležinis Vilkas“ steigėjas, diplomatas, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Maskvoje.

Tai pirmoji tokio turinio knyga apie dr. V. Natkevičiaus gyvenimą, diplomatinį darbą ir visuomeninę veiklą, kūrybą. Remiantis gausia archyvine medžiaga ir spauda, knyga sudaryta iš dviejų dalių.

Pirmojoje dalyje – biografija, antrojoje – autoriaus knygos, straipsniai, politiniai pranešimai ir kt. Dominuojančios temos: savanorių raitelių šimtinės ,,Geležinis Vilkas“ steigimas, Paryžiaus universitete apgintos disertacijos analizė Lenkijos okupuoto Vilniaus klausimais, Suvalkų sutarties sulaužymas, diplomato pareigos Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje ir nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro pareigos Maskvoje sunkiausiais 1939–1940-aisias Lietuvai metais.

Generolas Stasys Raštikis rašo, kad dr. Vladas Natkevičius pasižymėjo kaip ,,aktingas“ derybininkas su Kremliaus pareigūnais. Darbas vyko sunkiomis ir nenormaliomis sąlygomis. Tai buvo ne diplomatinis, bet žiaurus, vienašališkas nurodymų vykdymo reikalavimas. Lietuvos delegacijos nariai, tarp jų ir dr. Vladas Natkevičius, vieningai vykdė tai, ką Lietuvos Vyriausybė buvo įsakiusi. Nėra jokio pagrindo dabar kaltinti vieną ar kitą tos delegacijos narį dėl Lietuvos nepriklausomybės praradimo.

Sovietams okupavus Lietuvą, dr. Vladas Natkevičius su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Austrijoje. Tačiau netikėtai susirgęs, 1945 metų gegužės 25 d. mirė. Jam buvo 52 metai. Palaidotas Austrijos Tirolio žemės Šrunso kapinaitėse.

Informuojame, kad renginių metu visuomenės informavimo tikslu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse.