Įteikti ,,Ad astra“ apdovanojimai geriausiems Panevėžio regiono bibliotekininkams

Nominantės

Š.m. gegužės 16 d. bibliotekoje vyko iškilminga metų nominacijos ,,Ad astra“ apdovanojimų teikimo ceremonija. Pasveikinti laureačių susirinko jų kolegos, artimieji, savivaldybių ir kitų institucijų atstovai. Šia ypatinga proga svečiai į biblioteką atvyko nešini įvairiausiais gėlių žiedais, kupini nuoširdžių sveikinimų laureatėms. Iškilmingą renginio nuotaiką praturtino Panevėžio Jazz kvarteto koncertas.

Šventinį vakarą atidarė renginio vedėjas, bibliotekos globėjas Gintaras Mikalauskas, kviesdamas bibliotekos direktorę Jurgitą Bugailiškienę pristatyti renginio idėją. Direktorė džiugiai sveikino susirinkusius į šią kultūros šventę, kalbėjo apie nominacijos ,,Ad astra“ prasmę, sąsajas su rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vertybėmis ir gyvenimo principais bei, kaip tai galima įprasminti bibliotekininko profesijoje.

Po bibliotekos direktorės kalbos sekė sveikintojų padėkos. Panevėžio savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vedėja Asta Čeponienė dėkojo laureatėms už jų atsidavimą bibliotekininko darbui.

Lietuvos Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė sveikino susirinkusius į jau tradicine tapusią šventę ir pasidžiaugė reikšminga partneryste tarp regiono bibliotekų. Jos teigimu, ,,Ad astra“ apdovanojimas – tai svarbus įvertinimas už profesionalią veiklą.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė džiaugėsi bibliotekininkų įgytomis kompetencijomis ir jų galimybe prisitaikyti prie sparčiai kintančių visuomenės poreikių. Ji apibūdino bibliotekininkus kaip šiandienos „Vydūniškus šviesuolius“.

,,Ad astra“ garbės viešnia poetė, visuomenininkė Dalia Teišerskytė sveikino laureates, pabrėždama bibliotekininko pašaukimą ir šios veiklos naudą visuomenei. D. Teišerskytė kalbėjo apie knygos prasmę savo gyvenime. Ji prisiminė pirmąją mokytoją ir jos duotą knygą, kurios citatos lydi poetę iki šių dienų. Viešnia trumpai aptarė Seime nuveiktus darbus organizuojant Bibliotekų metų veiklas ir rengiant įvairias skaitymo skatinimo iniciatyvas bei Kauno moterų klubo ,,Ad astra“ visuomeninę veiklą. Laureates D. Teišerskytė nudžiugino įteikdama savo poezijos knygų.

Pasibaigus sveikinimo kalboms, apdovanojimus laureatėms įteikė bibliotekos direktorė J. Bugailiškienė ir nominacijos „Ad astra“ vertinimo komisijos pirmininkė Ramunė Greiciūnienė. Pirmasis apdovanojimas už iniciatyvumą ir kūrybiškumą bibliotekos veikloje, sėkmingą ir ryškią tradicinių ir netradicinių bibliotekos paslaugų sintezę bei plėtrą, aktyvų ir sėkmingą skaitymo skatinimą, sėkmingą gerosios patirties sklaidą regione ir už jo ribų buvo įteiktas Audronei Berezauskienei – Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėjai. Pasveikinti kraštietės atvyko Anykščių rajono savivaldybės mero patarėja Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė. Ji kalbėjo, kad Anykščių savivaldybė didžiuojasi turėdama tokių kvalifikuotų specialistų, kurie garsina Anykščius. A. Berezauskienė dėkojo savo kolegoms už jų kantrybę ir pagalbą, be kurių ji nebūtų pasiekusi tokių puikių rezultatų.

Antrasis apdovanojimas už sėkmingą bendruomenės telkimą, kurio dėka biblioteka tampa bendruomenės centru, aktyvų ir sėkmingą skaitymo skatinimą, ryškų indėlį į bibliotekos kaip daugiafunkcinės įstaigos veiklą, iniciatyvumą, tobulinant technologinius procesus ir aptarnaujant vartotojus, mokant juos pasitelkti bibliotekos teikiamas galimybes socialinei naudai buvo įteiktas Vandai Laurinavičienei – Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dysnos filialo vyresniajai bibliotekininkei. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė sveikino laureatę linkėdama ir toliau puoselėti kultūrą bei išlikti arti žmogaus. Laureatė dėkojo Ignalinos viešosios bibliotekos direktorei ir visam bibliotekos kolektyvui už įvertintą darbą, ji kalbėjo apie biblioteką kaip nepaliaujamai kurstomą kultūros židinį Dysnoje.

Trečiasis apdovanojimas už skaitymo skatinimo iniciatyvas, ryškų indėlį į mokyklos bendruomenės telkimą, gebėjimą mokyklos biblioteką paversti ne tik skaitymo, bet ir turiningo bendravimo erdve, kūrybišką informacinių technologijų panaudojimą bibliotekos edukacinėje veikloje, šiuolaikiškumą, inovatyvumą ir veiklumą profesinėje sferoje buvo įteiktas Laurai Šinkūnienei – Panevėžio rajono Naujamiesčio gimnazijos bibliotekininkei. Laureatės pasveikinti atvyko Panevėžio rajono vicemeras Antanas Pocius, dėkojęs už prasmingus ir inovatyvius L. Šinkūnienės darbus Naujamiesčio gimnazijos bendruomenės labui. Laureatė sulaukė padėkų ir iš Naujamiesčio gimnazijos direktorės Daivos Dirsienės bei Seimo nario Povilo Urbšio. L. Šinkūnienė prisipažino, kad jusdama bendruomenės palaikymą ir įvertinimą, darbe jaučiasi kaip atostogose.

Renginio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visoms regiono bibliotekoms, teikusioms nominantų paraiškas. Jau trečią kartą regiono bibliotekų darbuotojai buvo nominuoti, džiaugiamės, kad šią kilnią bibliotekos idėją šiais metais pirmą kartą palaikė ir Panevėžio miesto savivaldybė. Tikimės, kad autorius Alfrido Pajuodžio sukurtas „Ad astra“ ženklas skatins prasmingai dirbti žmogui kultūros srityje. Viliamės, kad ir toliau rengsime ,,Ad astra“ apdovanojimus, siekdami supažindinti visuomenę su aktyvių, kūrybingų bei inovatyviai dirbančių Panevėžio regiono bibliotekų specialistų veikla.