Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius

Skyriaus veiklos tikslas – organizuoti efektyvias ir kokybiškas Skyriaus, Bibliotekos struktūrinių padalinių ir Teritorijos bibliotekų bendradarbiavimo ir metodines veiklas, koordinuotai įgyvendinant bibliotekų veiklos inovacijas, paslaugų ir produktų plėtrą, nacionalines programas ir tarptautinius projektus kvalifikacijos tobulinimo, mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos organizavimo, skaitmeninio ir skaitmeninto turinio sklaidos, informacijos išteklių valdymo klausimais.

Raimonda Gvozdienė (l. e. skyriaus vadovės pareigas) Tel. (0 45) 50 20 38
Mobilus tel. +370 669 50 674

Ramunė Greiciūnienė (vyr. metodininkė)Tel. (0 45) 50 20 38

Irmina Girnienė (vyr. metodininkė)Tel. (0 45) 46 68 61

Greta Diliūnaitė (vyr. metodininkė)Tel. (0 45) 50 16 49

Rūta Ona Marozaitė (projektų vadovė)Mobilus tel. +370 616 19 153