Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius

Skyriaus paskirtis – koordinuoti ir skatinti Kultūros ministerijos nustatytoje teritorijoje veikiančių bibliotekų paslaugų ir programų plėtrą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą, organizuoti bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymą, koordinuoti strateginio valdymo procesą Bibliotekoje.