Vilniaus piešimo mokykla, 1866–1915

Vilniaus piešimo mokykla, 1866–1915

Knyga skirta XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje Vilniuje veikusios piešimo mokyklos veiklai, jos tąsai ir reikšmei nušviesti. Dailės pradmenis šioje mokykloje įgijo daugybė dailininkų, vienaip ar kitaip įsiliejusių į Lietuvos, Prancūzijos, Izraelio, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių dailės gyvenimą. Labiausiai jos vardą išgarsino joje mokęsi École de Paris dailininkai (Chaïmas Soutine’as, Pinchus Krémègne’is, Michelis Kikoïneas, Schraga Zarfinas ir kiti). Jų biografijose Vilniaus piešimo mokykla dažniausiai minima kaip mistinė „Vilniaus akademija“. Šioje mokykloje mokėsi ir daug garsių Lietuvos dailininkų: Edvardas Matas Remeris (Römer), Stanislovas Fleris (Fleury), Vytautas Kairiūkštis, Vladas Didžiokas ir kiti. Įgiję dailės pradžiamokslį Vilniuje, toliau mokslus tęsė įvairiose Europos aukštosiose dailės mokyklose.

Monografijoje atskleidžiami Vilniaus piešimo mokyklos organizaciniai aspektai, jos įkūrimo peripetijos, supažindinama su mokymo programomis ir struktūriniais pokyčiais, aprašomos mokyklos kūrėjo Ivano Trutnevo ir kitų dėstytojų asmenybės, išryškinami jos mokinių vardai bei jų kūrybinės biografijos, parodomas jos mokinių paplitimo arealas, supažindinama su jų indėliu į Lietuvos ir kitų šalių dailės gyvenimą.

Knyga gausiai iliustruota dokumentine medžiaga, dėstytojų ir mokinių portretais, mokykliniais piešiniais bei brandžiais jos mokinių kūriniais.