litvanca-islami-acidan-kadin

Moteris Islame : jos teisės ir orumas

Knygoje aptariamos santuokos, skyrybų, hidžabo, testamentų, poligamijos ir kt. temos, kalbama apie moteris, kurios savo gyvenimu oriai reprezentavo islamo principus, taip pat pateikiami pavyzdžiai ir patarimai merginoms. Knyga skirta visiems, norintiems sužinoti apie moters padėtį ir teises islamo atžvilgiu.

1707488448_sekmingas-itraukusis-ugdymas-tvaraus-ugdymo-proceso-modeliavimas

Sėkmingas įtraukusis ugdymas : tvaraus ugdymo proceso modeliavimas

Studijoje analizuojami procesai „tektoniniame“ socioedukacinės tikrovės lūžyje, kai Covid-19 pandemijos sąlygomis ugdymo(si) ir tarpasmeninės mokytojų, mokinių bei jų tėvų sąveikos persikėlė į virtualią erdvę, provokuodamos iššūkius ir aktyvias jų sprendimo paieškas. Atskleidžiami Lietuvos mokyklų ugdymo praktikose egzistuojantys barjerai, kurie trukdo mokiniams gerai jaustis mokykloje, visavertiškai dalyvauti mokymosi procesuose ir siekti optimalių, asmenines galimybes atitinkančių mokymosi….. Skaityti daugiau

musu-sviesa-istverti-neramius-laikus

Mūsų šviesa : ištverti neramius laikus

Visuotinio pripažinimo sulaukusių savo memuarų „Mano istorija“ tęsinyje buvusi JAV pirmoji ponia Michelle Obama dalijasi kasdienio gyvenimo išmintimi ir veiksmingomis strategijomis, padedančiomis šiais neramiais laikais neprarasti vilties ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Michelle Obama pasakoja skaitytojams dar negirdėtas istorijas iš savo gyvenimo, pateikia vertingų įžvalgų apie permainas, iššūkius bei galią ir sako tikinti, kad skleisdami savo….. Skaityti daugiau

xx-amziaus-antrosios-puses-lietuvos-laisves-kovas

XX amžiaus antrosios pusės Lietuvos laisvės kovas menančios vietos ir statiniai

Leidinyje apžvelgiami 1940‒1941 m. ir 1944‒1990 m. sovietų represinių struktūrų vykdytas Lietuvos piliečių genocidas ir vykusios kovos už Lietuvos laisvę, pristatant, nagrinėjat ir teikiant duomenis apie įvairiais laikotarpiais statytus paminklus, žyminčius svarbias įvykių ir laidojimo vietas, bei statinius.

1709642115_2

Lietuvos išlaisvinimo misija : svarbiausios žinios apie VLIK’ą, 1943–1993 m. 

yriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK’as ) pagrįstai laikomas visos lietuvių tautos, o ne jos dalies – išeivijos, politinės valios reiškėju. Tai grindžiama pačia VLIK’o sudėtimi – jame atstovaujama beveik visoms (išskyrus komunistus) politinėms srovėms, kurios skleidė šia prasme diferencijuotos lietuvių visuomenės nuotaikas. VLIK’as, kuris Tėvynėje formavosi nacių okupacijoje, o atsikūrė Vokietijoje sovietų okupacijos metu, tikroviškai….. Skaityti daugiau

prasiverzti-pro-gelezine-uzdanga-lietuvos-gyventoju-pabegimai_1

Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS)

 Tai pirmas išsamesnis leidinys, kuriame dokumentaliai nagrinėjama iki šiol tik probėgšmais istoriniuose leidiniuose paliesta tema – Lietuvos gyventojų bėgimai iš SSRS. Knygoje „Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS)”  pateikiami keli prasiveržimo pro SSRS geležinę uždangą laikotarpiai: pirmieji pabėgimai (1940–1941); laikotarpis po SSRS ir Vokietijos karo; partizanų prasiveržimai; Lietuvos gyventojų pabėgimai į Vakarus….. Skaityti daugiau

kauno-hipiai-tapatybes-paieskos-19661972

Kauno hipiai : tapatybės paieškos, 1966–1972 

Monografijoje analizuojami sovietmečio Kauno hipių grupės „Company“ atsiradimo ir tapatybės formavimosi veiksniai (1966–1972 m.), atskleidę platesnius alternatyviosios laikmečio kultūros procesus. Knyga skiriama „Kauno hipiai. Tapatybės paieškos 1966–1972“ akademiniam skaitytojui, kuris domisi antropologiniais subkultūrinių grupių tyrimais ir socialinių reiškinių modeliavimu. Ji taip pat gali būti įdomi ir platesniam skaitytojų ratui. Tie, kurie domisi sovietmečio jaunimo kultūros procesais,….. Skaityti daugiau

aliletoescur-prie-baltu-kalbotyros-istaku-teorijos-ir-ju-kalbine-aplinka-xvi-amziuje

Aliletoescvr : prie baltų kalbotyros ištakų: teorijos ir jų kalbinė aplinka XVI amžiuje

Filologas, kalbininkas, vertėjas, Pisos universiteto profesorius Pietro U. Dini – vienas žymiausių mūsų dienų tyrinėtojų baltistų. „Aliletoescur: Prie baltų kalbotyros ištakų: teorijos ir jų kalbinė aplinka XVI amžiuje“ – visapusiškas vienos istorinės temos nagrinėjimas patyrusio kalbininko požiūriu. Baltų kalbotyros istoriografija įtraukiama į tarptautinę lingvistinę istoriografiją, užpildant jos ikimokslinį laikotarpį –  net ir lietuvių istoriografijoje ikimokslinis….. Skaityti daugiau

1706598370_2

Openheimeris: pasaulių griovėjas

Istorija negailestingai pamiršta net ryškiausias asmenybes, tačiau vienas vardas amžiams išliks tariamas ir su susižavėjimu, ir su siaubu: J. Robertas Oppenheimeris. Mįslinga, tragiška ir prieštaringa asmenybė – žmogus, kuris išrado atominę bombą ir amžiams pakeitė pasaulio istoriją. Įkvepiantys triumfai ir moraliniai nuosmukiai: knygoje „Openeimeris – pasaulių griovėjas“ nevengiama paliesti audringo asmeninio Oppenheimerio gyvenimo. Atskleiskite intymią….. Skaityti daugiau