Rankraščių rinkiniai – fondai nuo 151 iki 200

F151 Hokušaitė Regina

F152

F153 Zaborskiai Juozas ir Kamilija

F154 Vilkončiai Vytautas ir Silvija

F155 Barisaitė Laima

F156 Knizikevičienė Liudvika

F157 Stanikūnas Juozas (slap. Žemės Dulkė)

F158 Urbšys Juozas

F159 Tremtinių sąjungos Panevėžio skyrius

F160 Banys Eugenijus Rimgaudas

F161 Vyšniauskas Vytautas

F162 Baliūnas Vytautas

F163 Olšauskienė Viera

F164 Rasimovičiūtė-Skirkevičienė Daiva

F165 Laurinaitis Julius

F166 Bygailių (Panevėžio r.) mokykla

F167 Panevėžio restoranas „Nevėžis“

F168 Stankevičiūtė Alfreda

F169 Kolitaitė Adelė

F170 Rudzinskienė Irena

F171 Panevėžio cukraus fabrikas

383 saug. vnt., chronologinės ribos 1940–1995 m.

Panevėžio cukraus fabrikas pradėtas statyti 1940 m. balandžio mėn., baigtas – 1940 m. gruodžio mėn. Pastatyti 22 pastatai, užimantys 40 ha plotą. Panevėžio cukraus fabriką projektavo architektas Arnas Funkas (1898–1957), statybos darbams vadovavo inžinierius Eugenijus Manomaitis (1909–1995). Stilius – XX a. 4 deš. funkcionalizmas.

Fabriko direktoriai 1940–2008 m.: Balys Daukus, Antanas Kovalskis, Karolis Buraitis, Michailas Babuškinas, Titas Jafimas, Nikolajus Negreba, Bronius Kačkus, Kęstutis Likas, Liudas Bružas, Gediminas Vaitkevičius, Rimantas Mocius.

Panevėžio cukraus fabrikas uždarytas 2008 m.

Fondo sudėtis

Panevėžio cukraus fabriko dokumentai ir kraštotyros darbai: Panevėžio cukraus fabriko darbo veteranų, išdirbusių Panevėžio cukraus fabrike 20 ir 40 metų sąrašai, Panevėžio cukraus fabriko vyrų choro metraštis, Kazio Pamparo „Panevėžio cukraus fabriko istorija“, Panevėžio cukraus fabrikas 1940–1990 m.: istorinių žinių santrauka, Prano Ambraziūno monografija „Ilgų dienų nebuvo“ : istorinė apybraiža apie Pavenčių cukraus fabriką 1935–1940 m. ir kt.

Nuotraukos: Panevėžio cukraus fabriko statybos-montavimo darbų, statybininkų, statybą prižiūrėjusių ir jai vadovavusių asmenų grupinės nuotraukos, darbuotojų portretinės nuotraukos. Panevėžio cukraus fabriko darbuotojų nuotraukos iš darbo vietų, ekskursijų, švenčių, eisenų, fabriko meno kolektyvų, darbo veteranų, pastatų, lauko ir vidaus įrenginių ir kt. nuotraukos.

 

F172 Julius Beinortas

F174 Tamošauskas Leonardas

F175 Balaišis Bronius

Ankstesni 50 fondų